КРАТКА ПРЕДИСТОРИЯ

Заплащане според труда, работа според способностите! (Чл. 7, Икономически права, Харта)

МАЛКО ПРЕДИСТОРИЯ на БРС!

Началото на сдружение Български Работнически Съюз (БРС) бе поставено в края на 2005 г., когато по предложение на Петър Йорданов от гр.Русе, в съгласие с няколко члена на Българската Работническо- Селска Партия и гости на провеждания на 18 декември с.г.конгрес на партията в гр.Варна, бе решено да се създаде гражданско сдружение на хората на наемния труд в Република България.

През пролетта на 2006 г. бе проведено учредително събрание, на което бяха приети името на сдружението, учредителния акт и избран управителен съвет и председател. За председател единодушно беше избран инж. Димитър Чанев от гр. Варна. По-късно беше одобрен от УС изработения от художник знак- емблема на сдружението. Събрани бяха имуществените вноски, от които бяха платени таксите за внасяне на документите на сдружението в Окръжен Съд- Варна. След утвърждаването им и узаконяването на сдружението, направихме регистрация по БУЛСТАД и получихме съответния номер. От управителния съвет бяха разработени и приети Правилата и Редът за извършване на обществено полезна дейност на сдружение «Български Работнически Съюз», необходими освен другите документи за регистрацията на сдружението в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност- към Министерството на правосъдието София. Успоредно с регистрацията на сдружението бе организирано честване на международния ден на трудещите се – Първи май, алармирани бяха Социалното министерство и Народното Събрание и медиите за проблеми на работниците от държавно предприятие «Строителство и възтановяване» Варна и указано съдействие за започване на работа на безработни членове на сдружението.

Така беше поставено началото и започна дейността по укрепване и разширяване на сдружение «Български Работнически Съюз». Днес, към датата на създаването на страницата на сдружението в Интернет, вече имаме редовно регистрирани клонове в Добрич и Русе и подготовка за такива в В.Търново, Разград, София и другаде.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *