Главная страница                                                                                                                          "В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО!" (Библия)

Нигде в мире НЕ СУЩЕСТВУЕТ ДЕМОКРАТИЯ

Содержание:

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПОДАВЛЕНЫ,
от которых зависят ВСЕ другие права
ФАРС "ВЫБОРЫ"
НАРОДНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
ПРИЧИНА ЛОКАЛЬНОЙ и ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕНОЦИДА
>>>
ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛьНО ЗДЕСь ВСЕ <<<
СУД
ьБОНОСНО:

 

ВСЕ ВыБОРы, ПАРТИИ и ПАРЛАМЕНТы
во всем мире, в России и в Украине
НЕЗАКОННы

 

Скачай ПЛАКАТ (.doc формат) распространяй плаката массово!

      Международная Хартия Човеческих Прав ПОДАВЛЕНА!                                                 

 

      Введение


       ь

< Они НЕПОНЯТЫ,
неприменены и подавлены
во всем мире

ПРАВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Повечето хора и прависти си мислят, че тия два международни документа
са САМО ПОЖЕЛАТЕЛНИ и че нямат
НИКАКВА ПРАВНА (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА) СИЛА,
в което и да било национално законодателство.
Което си е чиста (само)заблуда и
ОПРАВДАНИЕ за БЕЗЗАКОННОСТ!

    

 

      Анализы

 

 
     О Статье 7 (а(i)): требуется РАСПРЕДЕЛЕНИЕ благ согласно ТРУДУ. Это требует ОБЪЕКТИВНОГО РАСЧЕТА количества, качества и общественной полезности труда. Вместо этого, какой-то безмозглый "рынок" случайно "определяет" цены и зарплаты... Теперь больше денег получает тот, который имеет больше денег и собственности, а не тот, кто работает больше. Некоторые люди работают больше, но не имеют денег на выборы... Они лишены избирательных прав по экономическим причинам. Потому что так мы имеем право выбирать, но не имеем право быть выбраны!
 
     О Статье 7 (с)
: определяется критерий для иерархии: квалификация, КОМПЕТЕНТНОСТЬ. Ни одна партия не дает научные критерии компетентности своих кандидатов, выборный закон тоже не определяет такие критерии. Мы выбираем эмоционально, а не на основе объективных критериев! Все КОМПЕТЕНТНОСТИ подлежат расчету.
 
       И двете алинеи на Хартата показват, че ВСИЧКИ ПАРТИИ, ПАРЛАМЕНТЪТ, и всички ОФИЦИАЛНИ институции от горе до долу СА НЕЗАКОННИ !!! Това важи за всички страни по света, основани на партийна избирателна система.

 

Скачай этот плакат для массового распространения
ЧИТАЙ ПОДРОБНО ПОЧЕМУ?

 

 

        ФАРС "ВЫБОРЫ     (вверх)СКАЧАЙ.
>

................

 

1. Статья 7 (а(i)) ИМАШ ПРАВО ДА ИЗБИРАШ,
                            НО НЯМАШ ПРАВО ДА БЪДЕШ ИЗБРАН.

По икономически причини. Защото ОЛИГАРХИЯТА е ОКРАЛА де-що държавно имаше, а ти върви че СЪБИРАЙ ПАРИ СПОРЕД ТРУДА си, за да си платиш плакати, листовки, медии, бензин за обикаляне, регистрации, застъпници и ...кебапчета за циганите... ВСЕКИ човек с малко пари, е ЛИШЕН ОТ ИЗБОРНИ ПРАВА, лишен е от ПРАВОТО да бъде избиран.

 
     
 

2. Статья 7 (с)    НЯМАШ ПРАВО ДА се СЪИЗМЕРИШ със СЕБЕПОДОБНИТЕ си СПОРЕД своята си КОМПЕТЕНТНОСТ. Направо ти натрисат СЪСТЕЗАНИЕ по ИМУЩЕСТВО и ПАРИ!

       Човек се РАЗЛИЧАВА ОТ ЖИВОТНИТЕ по ТРУДА и СПОСОБНОСТИТЕ си (КОМПЕТЕНТНОСТТА си).

"Изборите" сега са ТЪРЖИЩЕ на РАСОВИ ЖИВОТНИ, добре ОХРАНЕНИ и ЛУСТРОСАНИ от ЛАПАНЕ на ДЪРЖАВНИ ПАРИ и собственост и ДОИЗЛИЗВАНЕ на западни кукловодски чинии от техните канибалски пиршества по цял свят...

 

10

   
 

3. Статья 21 (2)    НЯМАШ ПРАВО на «ДОСТЪП, при РАВНИ УСЛОВИЯ, до обществените и държавни служби на своята страна.» Пак по икономически причини бедните нямат ПРАВО на ДОСТЪП до обществените и държавни служби като телевизии, радио, печат, защото повечето са ПРИВАТИЗИРАНИ (ПРИСВОЕНИ, откраднати) и са недостъпни, за да изкажеш мнението си и да обявиш чрез тях, че искаш и можеш да се СЪСТЕЗАВАШ с други кандидати по СПОСОБНОСТИ...

Просто БЕДНИЯТ няма пари да си ПЛАТИ за реклама в медиите, той НЯМА ПРАВО на достъп до тия "обществени и държавни служби на своят страна".

НЯМА ГИ РАВНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП до медиите (не само държавни), понеже ПРИТЕЖАНИЕТО на ПАРИ, връзки и власт е НЕРАВНО...

Това е ИКОНОМИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ за достъп до медиите...

 
     
 

4. ФАРСЪТ "ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" е НАЛУДНИЧАВ, понеже ФИЗИЧЕСКИ не е възможно ЕДИН единствен човек да "ПРЕДСТАВЯ" (стотици) хиляди различни хора, То е възможно (както сега), САМО ако се ОСРЕДНЯТ, УЕДНАКВЯТ, (ОБЕЗЛИЧАТ) нуждите, способностите и задълженията на всички тия хиляди хора, които (уж) "представя" даден депутат или общински съветник. Такова ОСРЕДНЯВАНЕ, УЕДНАКВЯВАНЕ (ОБЕЗЛИЧАВАНЕ) НА ЛИЧНОСТТА го няма дори в РОБОВЛАДЕЛСКИЯ строй. Така ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА "ДЕМОКРАЦИЯ" третира народа като някаква БЕЗЛИЧНА, средно статистическа, неопределена, хомогенна МАСА от ЕДНАКВИ БИОРОБОТИ.

 
     
 

5. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, понеже Законът за политическите партии не е съобразен с изискването на Харта за правата на човека за ЙЕРАРХИЯ по способности (компетентност) (Статья 7 (с)), а вместо това шефове стават тия с МНОГОТО пари или тия с многото пари ДИКТУВАТ кой да бъде НАЗНАЧЕН за водач на партия ПО ПОСЛУШАНИЕ, а не по компетентност. Така ВСЯКА партия без изключение става ЗАТВОРЕНА система (мафия), която ИЗКЛЮЧВА или не допуска в себе си хора, по-способни от назначения от ОЛИГАРСИТЕ лидер или самоизбрал се като лидер ОЛИГАРХ, основал партия. Така ВСЯКА партия без изключение става ЗАТВОРЕНА система (мафия) от корпоративни, частни или лични интереси на тия, които ДАВАТ парите, ВИНАГИ в противоречие с ОБЩИЯ ОБЩЕСТВЕН интерес.

Според Хартата ГЛАСУВАНЕТО за даден пост е "НИКАКВО СЪОБРАЖЕНИЕ", ако не е съобразено с ОБЕКТИВНИТЕ способности на кандидата, а и нито една партия или Изборният закон не дават НИКАКВИ ИЗМЕРИМИ критерии за способностите, обективно ИЗМЕРЕНИ. А ВСЯКО ИЗМЕРВАНЕ не подлежи на гласуване така, като при атлетите не се гласува резултатът от спортното постижение - то се измерва и СРАВНЯВА с постиженията на другите по измерими (изчислими) физически величини.

Т.е. ИЗМЕРВАНЕТО на способностите НЕ Е ОБЕКТ да ГЛАСУВАНЕ (на "избори"), а на ОБЕКТИВНАТА НАУКАТА.

Ето защо ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ в момента НАВСЯКЪДЕ по света е ИЗКУСТВЕНО и НЕНОРМАЛНО  подредена по прищевките на психопато-олигофрени, наречени политици и/или олигарси.

Т.е. т.нар. СЕГАШНО "ВИШЕГЛАСИЕ" НЕ Е СЪОБРАЗЕНО С ВИШЕГЛАСИЕТО НА ПРИРОДАТА (ЕСТЕСТВЕНА) ЙЕРАРХИЯ, на обективните природни закономерности, наречени ПРИРОДНИ ЗАКОНИ.

Т.е.
НЕНОРМАЛНА ЙЕРАРХИЯ = НЕНОРМАЛНО ОБЩЕСТВО!

 
     
 

6. ФАРСЪТ "%-ти (ПРОЦЕНТИ) или КВОТИ" или наречен по емоция (подсъзнателно) "ВИШЕГЛАСИЕ" е висше НЕДОРАЗУМЕНИЕ и е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, понеже Статья 7 (с) на Хартата отново  е погазен. Защо?!

Проценти не могат да се договарят, гласуват или в съответствие с процентите (БЕЗ ОГЛЕД на ОБЕКТИВНИТЕ, ИЗЧИСЛЕНИТЕ способности, ДОКАЗАНИ с ТОЧНОСТТА на ПРИРОДНИТЕ НАУКИ) да се нагласяват по СПОРАЗУМЕНИЕ.

Все едно ПО СПОРАЗУМЕНИЕ и ГЛАСУВАНЕ да се приема за вярно или не простата сметка 2+3=5. Ами ако 70% ГЛАСУВАТ против това равенство, то трябва ли да се приеме като вярно по ВИШЕГЛАСИЕ?

 
     
 

7. ФАРСЪТ МАНДАТНОСТ трябва да изчезне. Когато един ЕСТЕСТВЕН лидер ПО СПОСОБНОСТИ винаги е такъв по обективни величини и винаги е най-способният, защо ИЗКУСТВЕНО трябва да бъде сменян по ПРЕЗУМПЦИЯТА, че се е изчерпал или корумпирал?

Тази постановка идва още от ПРЕЗУМПЦИЯТА, че властта е мръсна работа и щеш или не, се омаскаряваш и НА ОКО е "пресметнато", че омаскаряването става до 8-10 години, а на 4-5 трябва да те проверяват чрез "избори".

При една нормална йерархия, подредена според способностите, смяната на длъжността ще дойде по естествен път. Понеже хората няма да се натискат да ръководят, а да работят за собственото си усъвършенстване в професията и за благото на другите, което е едно най-висше човешко щастие.

Смяната на водачеството ще става по всяко време, когато е необходимо и когато наистина се появи по-добър. А това в РАЗЛИЧНИТЕ райони никога няма да става по едно и също време. Затова провеждането на ВСЕОБЩИ избори е пълна олигофренщина.

При НОРМАЛНА йерархия трудът няма да бъде ПРИНУДА, за да живееш, а най-висша човешка ПОТРЕБНОСТ. Нима сега се плаща за това, че спиш или ядеш?

Никога един НОРМАЛЕН човек няма да замени ТРУДА, който те прави Човек (развиващо се същество), със самоцелно властване над другите...

 
     
 

8. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" е НАЛУДНИЧАВО МАФИОТСКИ, още защото не е съобразен и с Статья 7 (а(i)) (пакта за ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРАВА от Хартата), понеже партия може да основе ЕДИНСТВЕНО човек или група от хора, които ИМАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ПАРИ, за да я издържат (техника, консумативи, сгради, наеми, персонал, транспорт ... в много градове)

А когато партия, минала бариерата от гласове на избори от 1%, почне да получава за това ДЪРЖАВНИ (НАРОДНИ) СУБСИДИИ (откраднати от народа чрез принадената стойност...), тя става НЕДОСТИЖИМА за останалите бедни партии, да не говорим за водещите, които получават десетки МИЛИОНИ на година. Например - ГЕРБ - 11 милиона, БСП - 8 милииона, ДПС - 4 милиона....  НФСБ - 800 хиляди... Т.е. това е

ИКОНОМИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ от най-долен тип спрямо БЕДНИТЕ партии и особено спрямо бедните индивидуални кандидати, които ОТ ТРУДА си НИКОГА НЯМА ДА МОГАТ ДА ПОДДЪРЖАТ ПАРТИЯ.

Т.е. партия може да поддържаш ИЗКЛЮЧИТЕЛНО и САМО ако си ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕСТЪПНИК (КРАДЕЦ НА ЕДРО)!

Т.е. БЕДНИТЕ ХОРА СА ЛИШЕНИ ОТ ЧОВЕШКОТО СИ ПРАВО ДА СЪЗДАВАТ НЕ САМО ПАРТИИ, но и всякакви други, сдружения по икономически причини.

Някои дори не могат да си платят такси за регистрация, да не говорим за друга издръжка на цяла национална и дори местна партия.

Т.е. ФАРСЪТ "ПАРТИИ" тотално нарушава ИКОНОМИ-ЧЕСКИТЕ права на 85% от гражданите, които са бедни.

 
     
 

9. "ИЗБОРИ", ОСНОВАНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА", понеже НИКОЙ НЕ ПОДОЗИРА кои са ЕДИНСТВЕНИТЕ компетентни хора, които могат да оправят държавата. Партийците и ТЕХНИТЕ медии не ги казват - едно, че не ги знаят, щото не се интересуват КОЙ да оправи държавата, а как ТЕ да цуцат от нея. И не искат да ги знаят, както не искат и вие да ги знаете, щото ако ги изберете, край на олигархо-партийното цуцане.

Т.е. ФАРСЪТ "ИЗБОРИ" тотално нарушава нашите ПРАВА ЗА ДОСТЪП ДО АДЕКВАТНА ИНФОРМАЦИЯ.

 
     
  10. "ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО" - такова изобщо няма в настоящата партийна система!!! Нима ЛИНИЯТА, по която се нареждат партиите - ляво-дясно, е ПРОСТРАНСТВО?

Нынешняя политическая система:

Т.е. политическата система няма нищо общо с НОРМАЛНОТО пространство, с реалния живот, а е една лъжлива АБСТРАКЦИЯ, лишена от смисъл.

Нито лявото, нито дясното, нито центърът могат да се ИЗМЕРЯТ, изчислят или да се изразят с нещо реално.

РЕВОЛЮЦИЯ в "политическото пространство" направи марксизмът, като доближи политическата подредба до реалността, като въведе ИЗМЕРИМИ, реални физически величини - работно ВРЕМЕ, производителна СИЛА... като реални СТОЙНОСТИ, изразяващи истинската същност на човека - ТРУДЪТ:

Просто партиите няма къде да ги туриш в тая система - ИЗЛИШНИ са...

Това също не беше ПРОСТРАНСТВО, но логиката на РАЗВИТИЕ на тази НАУКА доведе до следващия етап на изразяване на политическото ПРОСТРАНСТВО със същите измерими (контролируеми) физически величини, открито от съвременен български учен:

Това също е една абстракция - никъде в природата няма такива идеализирани форми. Но това е все пак ПРОСТРАНСТВЕНА, а не линейна политическа система, лъжливо наричана "пространство". Само дето в тая полит-икономическа система не става ясно КЪДЕ Е МЯСТОТО на човека в нея.

Тоя проблем бе решен от друг съвременен български учен, като съвсем точно бе определено мястото на всеки човек в пространството, съобразно компетентността (способности-те) му, както го изисква Хартата за правата на човека, както и посоката на развитието му, като бяха изразени освен тия физически (материални) величини, още и ДУХОВНОТО му развитие:

 
 

Истинная логика общественного развития:

 
 

Виждате, че линейната (партийна) система ИЗЧЕЗНА, няма я. Няма нито ляво, нито дясно, нито център - виждате ясна, естествено подредена, вече наистина ПРОСТРАНСТВЕНА и ЙЕРАРХИЧНА обществена система с всички материално измерими личностни величини и характеристики. На всеки жълт "кръг" (сфера) по възлите (разклоненията) трябва да стои точно определен индивид според способностите си.

Повече подробности във видеото от ЭТОЙ странице.

 
     
 

11. АКО и ТОВА ВИ Е МАЛКО     да ви убеди категорично,              че ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА е ИЗВРАТЕНЯШКА измислица на ПСИХОПАТИ, четете по-нататък цялата страница подробно за наказание :-)!

Има много други доказателства за НАЛУДНИЧАВОСТТА на т.нар. избирателно-партиен БЪЛВОЧ, но от страх да не ви претоваря с информация (и натровя, разбичквайки разложения труп на партийната система) и така да ви се отще от четене ОТ УМОРА или ПОТРЕС, ще спра до тук...

За сега...

 
     
 

"Историята се повтаря - първия път като трагедия, втория път като фарс."
(Карл Маркс)

Първия път ЧРЕЗ "ИЗБОРИ" дойде на власт ХИТЛЕР - т.е. ТРАГЕДИЯТА и бяха избити по най-гаден начин ~60 милиона...

Втория път ЧРЕЗ "ИЗБОРИ" дойде на власт "Демокрацията", т.е. ФАРСЪТ, който наложи КРЪВЕН ДАНЪК (ГЕНОЦИД) над народа, по-тежък от турското робство. Сега броят на населението ни е съизмеримо с това по време на турското робство (6 милиона, а по време на "лошия социализъм" бяхме над 9 милиона)... ЕДНА ТРЕТА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НИ Е УНИЩОЖЕНО икономически и физически.  Беше ни унищожена икономика, 15 пъти по-мощна от всички икономики преди 1944 г., взети заедно...

 

(вверх)

       

 

      Анализы (вверх)

 

Международный пакт
об экономических социальных и культурных правах

(МПИСКП)

разработан главным участием американца Василий Леонтиев (еще), нобелевский лауреат за экономики (1973), российский человек (он убежал не от Сталина, а от его подхалимы…). США должны ему за своей спасении от Большой рецесии прежде Второй мировой войны и после нее. Тогда он был советник Президента Рузвельта. Также и восход экономических "Азиатских тигров". Он призер "Легиона Чести" Франции и "Восходящего солнца" Японии…

1. Всеобщая декларация прав человека (ВДПЧ).

Статья 1. «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. (т.е. равны старт) Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства..

Комментарий: Теперь у нас около 35% от людей без права труда (безработные). Значение, достоинство Человека определяется согласно его труда. Следовательно эти 35% без значения и без достоинства. Как будто они не гражданы Украины - вне закона…
     В течение выборов большинство от партий были в дискриминации относительно доступа и времени в эфире. Для парламентских 3-4 партий - часы, а для других - секунды. Все равно мировые чемпионы легкой атлетики стартовать 5-6 метров или секунды прежде чем другие
(?!) Неравны старт.

Статья 4. «Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.»

Комментарий: Ниските доходи на огромна част от гражданите пречат на свободното им придвижване. Това е скрита ФОРМА на крепостничество.

Статья 13 (1). «Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства.»

Комментарий: Ниските доходи на огромна част от гражданите пречат на свободното им придвижване. Това е скрита ФОРМА на крепостничество.

Статья 13 (2). «Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.»

Комментарий: Ниските доходи на огромна част от гражданите не позволяват да напуснат страната си. И тия, които печелят добре в чужд страна, не могат да се върнат, понеже няма препитание у дома. Това е скрита ФОРМА на крепостничество.

Статья 17 (2). «Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.»

Комментарий: Всяка обществена собственост е на всеки работник. Тя е придобита от труда не само на работещите в едно предприятие, но и от мултиплицираните взаимодействия на цялото общество. Продават я без да го питат. Следователно

 

 

 

      Анализы     (вверх)

ь
КАЖДАЯ  ПРИВАТИЗАЦИЯ  НЕЗАКОННА  и  АНТИХРИСТИЯНСКАЯ
ь

 

Статья 21 (2). «Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране.»

Комментарий: Я се опитайте да се срещнете с някой министър или депутат и особено да му обясните, че той прави нещо нередно! Може и да Ви разбере, но никога той няма да се съобрази с Вас. Защото за тях винаги решенията на партийната СЕКТА не подлежи на промяна. Следователно, дори да получите достъп до тия държавни служители, вашата полза ще е НУЛЕВА!

Статья 22. «Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях, через посредство национальных усилий и международного сотрудничества, и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.»

Комментарий: 35-те % безработни изобщо нямат социална сигурност, както и подлежащите на съкращение, не могат да обменят труда си с други хора, т.е. те са декласирани елементи. Културни права няма поради безпаричието… Близо 80% нямат право на развитие - оцеляват като животни за ядене и пиене. . .

Статья 23 (1). «Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.»

Комментарий: Всички безработни са безправни по този член, а СВОБОДНИЯТ ИЗБОР НА РАБОТА е утопична фантастика.

Статья 23 (2). «Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на РАВНУЮ ОПЛАТУ ЗА РАВНЫЙ ТРУД

Комментарий: Основополагащ ЧОВЕШКИ ЗАКОН. Той изисква измерване, нормиране и планиране на труда. Така ще осъзнаем значението и стойността на човека и мястото му в обществената йерархия. Сега МЯРКАТА (ТРУДЪТ) липсва.

Христос: «С каквато МЯРКА мериш, с такава ще ти се ОТМЕРИ.»

Сега количеството, качеството и квалификацията на труда не са мярка, а търсенето и предлагането. Те са случайни, неуправляеми, хазартни. Затова и обществото е хазартно, престъпно, мафиотско. Този член изисква СЪЗНАТЕЛНО (обективно, научно) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на благата според резултатите от труда. Т.е.

«рыночня экономика» антизаконна и антихристиянская.

 

 

      Анализы

 

Теперь
"законите" узаконяват кражбата,

защото узаконяват печалбата без труд от собственост, капитали, акции, неясни пазарни цени и ненормирани заплати, постове без компетентност... Вместо ТРУДА сега обществената «мярка» са парите, имотите, връзките. Общество с различни мерки и теглилки = хаос. Този член е нарушен драстично и на международно равнище – чужденците ни хвалят, че сме ЕВТИНА РАБОТНА РЪКА. Т.е. на българите се плаща 10 пъти по-евтино от западняците за един и същи труд.

Грабеж на международно равнище!
Ето защо има граници – за да разделят различното заплащане за еднакъв труд. Ето защо
 

Европа е «съюз» само на книга:
международна икономическа дискриминация
.

Статья 23 (3). «Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения.»

Комментарий: Достойнството е човешко, ако се РАЗВИВАМЕ. Сега «достойнството» е животинско (оцеляване, ядене, пиене, обличане, отопление...).

Статья 25 (1). «Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение, на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию, по не зависящим от него обстоятельствам

Комментарий: Жизненото равнище на повечето хора не е достатъчно не само да поддържа здравето си, но и да има храна, дрехи и собствено жилище. Така човк няма никакво РАЗВИТИЕ, само РАЗЛОЖЕНИЕ. То се ИЗМЕРВА с

ИНФЛЯЦИЯ
инфляция = кража.

Статья 28. «Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.»

 

Комментарий: Местният държавен социален и междунродният ред напротив, те са устроени обратно на тая Харта и пречат за осъществяване на основните човешки права. Дори конституцията противоречи на Хартата...

 

 

      Анализы   (вверх)

Две са основните постановки в чл.7 на Пакта за икономическите права:

I.  ОБМЕН ЦЕННОСТЕЙ
между човеците:

 

Статья 7 (а(i)). «…справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной ценности без какого бы то ни было различия, причем, в частности, женщинам должны гарантироваться условия труда не хуже тех, которыми пользуются мужчины, с равной платой за равный труд

Христос: «С каквато МЯРКА мериш, с такава ще ти се ОТМЕРИ.» «По плодовете (труда) им ще ги познаете.»
Народна мъдрост: «Който не работи, не трябва да яде.»

Комментарий: Тук има изискване за РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА. Т.е. частната собственост като средство за произволно присвояване (без труд) е незаконна. Т.е.

ПРИВАТИЗАЦИЯТА от който и да било вид е НЕЗАКОННА
Как ст.23(2) от ВДПЧ.

Инструментът за търговия безмозъчният пазар “определя” цените вместо съзнанието на човека. Инструментът (кракът) командва мозъка. Ето защо няма демокрация - няма МЕРНА СИСТЕМА (ЕТАЛОН) за човешки отношения. Те се деформират от нереални, не измерени с труд, лъжливи цени и заплати. Ето го НАЧАЛОТО на лъжата, кражбата, престъпността. То е предизвикано от всички управляващи по света и у нас, включително и от сегашните.

 

 

      Анализы     (вверх)

II.  ЙЕРАРХИЯТА

ь

 

Статья 7 (с). «одинаковую для всех возможность продвижения в работе на соответствующие более высокие ступени исключительно на основании трудового стажа и квалификации.»

Комментарий: Това е съревнование по работно време и компетентност (competence, competition), а не con'curency конкуренция - съревнование с различна въоръженост - на старт лекоатлет (работник) и Формула-1 (капиталист)Обществото не е трудово. То е нечовешко, престъпно !
  
Това е Закон за ЙЕРАРХИЯТА. Никъде в света не е спазен - производството, парите, разпределението, властта се «управляват» без КРИТЕРИИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ! Следователно

ВСИЧКИ ИЗБОРИ по света са НЕЗАКОННИ
-
никой не е избран «по старшинство и компетентност» -
и
зискване за мажоритарна система с предварително посочване на КРИТЕРИИТЕ за длъжността... Следователно:

 

 

      Анализы  (вверх)

ь
Властта на ВСИЧКИ управляващи по света е
АНТИзаконна !

ь

 

Статья 6 (1). «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право на труд, которое включает право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого права

Комментарий: Този член задължава управляващите да ЛИКВИДИРАТ безработицата до ПЪЛНА ЗАЕТОСТ. Всички НЕТРУДОВИ ДОХОДИ (от наеми, ренти, акции и др. под.) са незаконни. Прехраната от помощи - също. Директивата на ЕС също е  ПЪЛНА ЗАЕТОСТ.

 

ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ също е НЕЗАКОННА !

Никой не знае колко труд има в нея. Палатите, колите, екскурзиите, разточителството на «собствениците» са от незаконно (нетрудово) присвояване (1% труд и 99% кражба...)!

А ТРУДЪТ, СВОБОДНО ИЗБРАН ИЛИ ПРИЕТ, е фантастика. ИКОНОМИЧЕСКА ДИКТАТУРА = безработица или работа извън квалификацията и заплащане не според труда. Договарянето на цени и заплати също е незаконно. Все едно спортисти след финала се «договарят» за местата на почетната стълбица, независимо от резултатите. . .
  
Управляващите НЕ «ще вземат мерки за защита на това право». Тяхната ДЕМАГОГИЯ е «ПОЛЕЗНА (структурна, конкурентна, необходима) безработица и инфлация».

 

 

      Анализы  (вверх)

 

Статья 9. «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование.»

Комментарий: Сега единствената «сигурност» са инфлацията, безработицата, разложението - следствия от липсата на критерии за компетентност и за разпределение според труда.
 

Статья 11 (1) «Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни. Государства-участники примут надлежащие меры к обеспечению осуществления этого права, признавая важное значение в этом отношении международного сотрудничества, основанного на свободном согласии.»

Комментарий: На 80% от хората жизненото равнище е бедствено, на 10% е задоволително и на останалите 10% - охолно (естествено за сметка на първите 80%. Според чл.7 това е кражба). А НЕПРЕКЪСНАТОТО ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ са само за избраните партийни и олигархически елити. Народът напротив - НЕПРЕКЪСНАТО СРИВАНЕ на ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА неговия ЖИВОТ!
 

Статья 11 (2). «Участвующие в настоящем Пакте государства, признавая основное право каждого человека на свободу от голода, должны принимать необходимые меры индивидуально и в порядке международного сотрудничества, включающие проведение конкретных программ, для того чтобы:...»

Комментарий: Думата «всеки» означава, че само заради един единствен гладуващ от немотия правителството е незаконно. В света на ден умират от глад 55 000 души, 14 000 от които деца !...
 

Статья 11 (2(b)). «обеспечить справедливое распределение мировых запасов продовольствия в соответствии с потребностями и с учетом проблем стран как импортирующих, так и экспортирующих пищевые продукты.»

Комментарий: Думата «РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ» означава обективност, научност, осъзнатост на човешките отношения. И «справедливо» според космическите, а не според партийните закони.  Съзнателните хора трябва да УПРАВЛЯВАТ ПАЗАРА, а не безмозъчният «пазар» (пазарната икономика) - хората. Световните продоволствени запаси днес се ПЛЯЧКОСВАТ от управляващите олигарси на САЩ и техните сателити и кукли на конци в съответните държави. Те не сее рРАЗПРЕДЕЛЯТ в полза на нуждаещите се, а само в полза на ВИСОКИТЕ СВРЪХПЕЧАЛБИ на световните собственици.
 

Статья 13 (2(с)) «высшее образование должно быть сделано одинаково доступным для всех на основе способностей каждого путем принятия всех необходимых мер и, в частности, постепенного введения бесплатного образования.»

Комментарий: Образованието (не само висшето) e все по-недостъпно (по парични причини), а платеното измества безплатното.
 

Статья 13 (2(е)). «должно активно проводиться РАЗВИТИЕ сети школ всех ступеней, должна быть установлена удовлетворительная система стипендий и должны постоянно улучшаться материальные условия преподавательского персонала.»

Комментарий: Училищната мрежа няма РАЗВИТИЕ, непрекъснато се руши, съкращават се паралелки, училища, детски градини. Платените училища се множат. В тях ще учат предимно децата на печелещите без труд олигарси...

 

 

      Анализы  (вверх)

Правителството прави обратното на законите от Хартата.
Следователно Правителството е АНТИЗАКОННО.

ПоДАВЛЕНИЕ демокраТИИ
всяко правителство в света е антидемократично
никъде по света няма демокрация
Думата демокрация произлиза от гръцките демос (народ) + крация с 2 значенияСИЛА и ВЛАСТ.

 

1. Народная СИЛА. Това е народната ПРОИЗВОДИТЕЛНА СИЛА НА ТРУДА. Демокрацията изисква МЕРНА СИСТЕМА според МПИСКП, чл.7 (разпределение според труда). Такава няма, «пазарната икономка» не мери труда, а само парите. А силата (демокрацията) се мери в нютони, килограми. Безработицата е ~30%, а останалите не работят по специалността си или с 10% от възможностите си. Народната производителна сила (т.е. демокрацията) изчезва.
  
Всеки безработен не упражнява своята СИЛА на труда, т.е. лишен е от демокрация. Останалите ползват своята СИЛА на труда не според квалификацията си и не в интерес на цялото общество (народа), а частично и в интерес на частни, партийни, чужди интереси. СИЛАТА  на труда непрекъснато я ограбват, т.е. ограбват ДЕМОКРАЦИЯТА.

2. Народная ВЛАСТЬ власт да ПРОМЕНЯШ себе си и битието. Това става само с труд, способности, компетентност (МПИСКП, чл.7) по 4 начина:

1. Чрез ефективен труд.
2. Чрез контрол, управление и вземане на решения в производството.
3. Чрез контрол върху разпределението на благата от труда и природните ресурси.
4. Чрез контрол и участие в йерархията
.
 

* По (1) - безработица и неефективен труд.
* По (2) народът няма ВЛАСТ над производството. Управляват го шепа неграмотни частници и техните марионетки (политици), и безмозъчният «пазар». Народът е роб-изпълнител, залъгван с «избори», свобода на словото, протести и др. отдушници на напрежение.
* По (3) народът няма ВЛАСТ над разпределението и присвояването. Безработица и просия. 20 пъти по-малки заплати от западните за един и същи труд, т.е. 20 пъти по-малко демокрация. Договарянето на цени и заплати е незаконно, защото трудът (резултатите), вложен в тях, изисква обективно измерване. Все едно на пазара търговците всеки ден договарят (изменят) размера на мерките и теглилките (SI). Трудът не е стока, той е МЯРКА за човещина. Никой не мери КОЛКО ТРУД, т.е. колко демокрация се съдържа в парите и в стоките (!!!). Присвояването на собствениците е произволно (въпреки чл.7 – според резултатите от труда). Производителната сила на труда, на интелекта, на творчеството са извън всяка ценностна система.
*
По (4) Йерархията я налагат собствениците на производителни СИЛИ и пари, партократите и техните мижитурки (плащат за изборите). Йерархията не е според способностите, а според имуществото и послушанието.

 

 

      Анализы  (вверх)

2. Европейская конвенция прав человека.

 

Статья 1, Първи протокол. «Всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в интерес на обществото. …контрол върху ползването на собствеността в съответствие с ОБЩИЯ интерес…»

Комментарий: Юридическото лице Украйна (Россия) го лишават от собственост (държавната) не за «ОБЩИЯ интерес», а за частни, партийни и чуждестранни интереси. Правителството абдикира от КОНТРОЛА върху държавната собственост, т.е. абдикира от защита на гражданите - отнема и продава тяхната (държавна) собственост БЕЗ ДА ГИ ПИТА. Т.

всяка приватизация е КРАЖБА
на държавно и международно равнище.
Парите от приватизациите не са за развитие, а за ядене, след което хората остават без собственост, т.е. роби.

Плановата икономика (Япония има Министерство на Планирането) е висша форма на прогнозиране, контрол и управление. Вместо нея имаме хаоса на безмозъчния пазар:
ИНФЛЯЦИЯ

Всеки безработен е лишен от правото си да ползва своята собственост (тялото си) като производителна сила. Другите - не според квалификацията си и не «в съответствие с ОБЩИЯ интерес», а според прищевките на собственици, партии и чужденци. Ето защо имаме за България
3 200 000 емигранти (кръвен данък)

 

 

      Дополнение

Приватизация:
робите продават гащите си
(своите собствени производителни сили,
спечелени от техния собствен труд),
за да си купят
господар !

Разликата между:
1. Животните
- извършват
РАБОТА (безсъзнателна) и
2. Човеците - извършват
ТРУД (съзнателен)
Правителствата потискат труда на хората,
следователно за управляващите хората са животни.
Защото самите
УПРАВЛЯВАЩИ са ЖИВОТНИ, защото те
НЕ ИМЕЮТ ДУХА

Ето защо Цивилизацията е животинска, канибалска:
войни, убийства, глад, болести,
разврат – ето я ценностната система на “напредналите”.

 

Ленин:

За либерала е удобно да говори за "демокрация" ИЗОБЩО. Марксистът никога няма да забрави да постави въпроса: "за коя класа?" Всеки знае…, че въстанията или даже силните вълнения на робите в древността изведнъж разкривали същността на античната държава като диктатура на робовлодевците. Унищожавала ли е тази диктатура демокрацията сред робовладелците, за тях? На всички е известно, че не е. (В.И.Ленин, Пролетарската революция и ренегатът Кауцки, 1918, том 37, стр. 233);
 

Ако не се подиграваме със здравия смисъл и с историята, ясно е, че не можем да говорим за "ЧИСТА демокрация", докато съществуват различни класи, а можем да говорим само за класова демокрация. …"ЧИСТА демокрация" е не само НЕВЕЖА фраза, която показва, че не се разбира както борбата на класите, така и същността на държавата, но и съвсем празна фраза…

"ЧИСТАТА демокрация" е лъжлива фраза на либерал, заблуждаващ работниците. Историята познава БУРЖОАЗНА демокрация, която сменя феодализма, и ПРОЛЕТАРСКА демокрация, която сменя буржоазната. ...БУРЖОАЗНАТА демокрация, като велик исторически процес в сравнение със Средновековието, винаги си остава - и при капитализма не може да не остава - тясна, ограничена, фалшива, лицемерна, рай за богатите, капан и измама за експлоатираните, за бедните.
(пак там, стр. 240-241)
 

Ако разсъждаваме марксистки, трябва да кажем: експлоататорите неизбежно превръщат държавата (а става дума за демокрацията, т.е. за една от ФОРМИТЕ на държавата) в оръдие на господство на своята класа, на експлоататорите над експлоатираните. Затова и демократичната държава, докато има експлоататори, господстващи над мнозинството от експлоатираните, неизбежно ще бъде демокрация само ЗА експлоататорите. (пак там, стр. 248-249)
 

Демокрацията е една от категориите САМО на политическата област. (Категориите в ИКОНОМИЧЕСКАТА област са други - бел. пр.) (В.И.Ленин, За професионалните съюзи, за текущия момент и за грешките на др. Троцки, 1920, том 42, стр.203)

 

Всяка демокрация, както и изобщо всяка политическа НАДСТРОЙКА (неизбежна, докато не е завършено премахването на класите, докато не е създадено безкласово общество), служи в последна сметка на производството и се определя в последна сметка от производствените отношения на дадено общество. (В.И.Линин, Още веднъж за профсъюзите, за сегашния момент и за грешките на др. Троцки и Бухарин, 1921, том 42, стр. 265-266)

    

 

      Дополнение  (вверх)

 

Газета "Дума", София, 19 юли 1993 г., Леонора Лекова
Български открития
могат да помогнат на човечеството да оцелее

 
     Български открития ще помогнат на човечеството да избегне катаклизмите, съпътстващи поредната криза в световната икономика. Това твърдение придоби публичност на завършилата в Карлово научно-практическа конференция, организирана от карловското дружество "Знание" и Института за Устойчиво развитие - София.
     Според участниците човечеството излиза от своята детска възраст. Навлизаме в епохата на космическия човек. Но именно в този период ни дебнат големи обществени катаклизми, породени от неконтролируемото развитие на икономиката. Научно-техтническият прогрес се превръща в заплаха... Грандиозно е развитието на производителните сили, но вместо стойността на стоките да намалява, става точно обратното. Следователно Световната икономика не е съобразена с природните закони, нещо повече, тя е в явна война с тях...
     Над хората са надвиснали опасности от сътресения, войни и разруха. Българските открития обаче могат да предотвратят трагедията. Теорията на известния физик и математик Васил Манев ще даде шанс на хората да оцелеят. Неговият фундаментален гравитационен закон ще осигури човечеството научно и технологично в периода 1981-2080, наречен "начало на Новата Цивилизация".

Мировая ГИПЕР ИНФЛЯЦИЯ (ГЕНОЦИД) >
и
катаклизмите, които тя предизвиква
:
1. Френская революция 1789 г. 2. Наполеон против России 1812 г.
3. Гражданские войны во Франции. 4. Гражданскя война в США.
5. I Мировая война. 6. II Мировая война. 7. Корейская и Виетнамская войны.

Графика от годишника "Economics" на Самуелсън (САЩ) – история на инфлацията 1770-1990

 
 
 


През 1970 г. под натиск на САЩ отпада златно-доларовият стандарт за определяне на курса на валутите. Златото е с относително постоянен разход на труд и затова се е определяло като стандарт за КОЛИЧЕСТВО ТРУД, което се съдържа в дадена валута. От 1970 г. този стандарт (вид нормиране) отпада, за да отстъпи място на „свободното” „пазарното” цено- и заплато-образуване. С това Хартата е потъпкана.

Тогава започва и Виетнамската война на САЩ !!!!! Още от тогава световната икономика е в хаос и инфлацията (кражбата на принадена стойност) все повече придобива астрономически размери, а светът е в тотално РАЗЛОЖЕНИЕ и

ГЕНОЦИД

Само за един ден умират от глад 55 000 души, половината от които – деца. В тази сметка не влизат загиналите от природни и промишлени бедствия, причинени и от антиекологични производства. Заради тоя Социален потоп над Цивилизацията всички ние ще сърбаме и Космически Потоп, подобен на библейския, но още по-разрушителен... Космосът не ще търпи тази гавра със законите му...

АКО НАРОДИТЕ НЕ ИЗОСТАВЯТ СВЕТОВНИЯ
ОЛИГАРХО-ПОЛИТИЧЕСКИ МОДЕЛ,
те ще останат
     СЪУЧАСТНИЦИ в СВЕТОВНИЯ ГЕНОЦИД,
както и негова ЖЕРТВА...

      Конец дополнения

 

      Литература  (вверх)

 

ПРАВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Международной хартии прав человека

Въпреки, че Декларацията сама по себе си не е договор, тя изрично дефинира значението на думите „основни свободи“ и „универсални човешки права“, които се намират в Хартата на Обединените нации, която е задължителна за всички държави-членки. Именно затова, Всеобщата декларация е основен документ на ООН, нещо като преамбюл (въведение) на цялата Международна харта за правата на човека.

Много международни адвокати смятат, че Декларацията е част от международното прецедентно право и че е мощен инструмент при извършване на дипломатически и морален натиск върху правителства, които нарушават който и да е член на Декларацията.

На Международната конференция по правата на човека на Обединените нации през 1968 г. е препоръчано, Декларацията да е „задължение на всички държави-членки на международната общност“ към всички хора.

Декларацията служи като
основа на
ДВЕ задължителни споразумения (ПАКТОВЕ) за човешките права на ООН, а именно Международното споразумение (ПАКТ) за граждански и политически права и Международното споразумение (ПАКТ) за икономически, социални и културни права.

Принципите на Декларацията се разработени и в международни споразумения като: Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, Международната конвенция за премахване на всички форми на дискриминация на жените, Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенцията на ООН против изтезанията и много други.

Голям брой национални правителства, професори, адвокати, конституционни съдилища и обикновени хора се позовават на принципите на Декларацията за защита на техните човешки права.

Всеобщата декларация допълва Устава на ООН. Тя вече е съставна част на обичайното международно право.

         (вверх)

 

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

КРИТИКАТА, НЕДОВОЛСТВОТО, РОПОТЪТ
ВИНАГИ СА БИЛИ ПО-ЛЕСНОТО. ВЕЧЕ НЯМА ЧОВЕК,
КОЙТО ДА НЕ СЕ ЗАДУШАВА ОТ ВСИЧКАТА ТАЯ СМРАД,
КОЙТО ИЗЛЪЧВА ОТДАВНА
УМРЯЛАТА ПАРТИЙНА СИСТЕМА!

ПО-ТРУДНОТО Е ДА ПРЕДЛОЖИШ
ПО-ДОБРА РАБОТЕЩА СИСТЕМА.
Е, ВЕЧЕ ИМАЛО ХОРА, КОИТО СА ГО НАПРАВИЛИ

ПРОВЕРЕТЕ ТУК

 

    

 

        БУДУЩЕЕ

 

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ТАКАВА
ДИНОЗАВЪРСКА
ИКОНОМИЦЕСКА и ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

ДА НЕ ВОДИ ДО БЕДСТВИЯ, ВОЙНИ И СМЪРТ !

Ако я сменим, ще изградим изцяло
НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

Скачай плакат для массового распространения

(вверх)

         Конец

 

        СПОДЕЛИ тази страница, като изберете сайт за споделяне от някой бутон долу или встрани.

 
 

Споделете Вашето мнение тук:

 
 


 
 

 
 
 

         Конец

 

Powered by BG-Market.com  WebDesign

Copyright © 2015 - BGL-Biz.com.   All Rights Reserved