БОРБАТА за КАРЛОВО е БОРБА за СПАСЕНИЕ на ЧОВЕЧЕСТВОТО

 
 

Начална страница
Който не взема кръста си,
а следва подире ми,
не е достоен за  Мене.
                     (Матея 10:38)

     

 
 


Защо да изберете менМоят екип"По делата им ще ги..."БъдещетоПрограмата на ООН

 
 
За общ. съветнициБоклукътЗастъпнициКанд. кметовеКритика
 
 

ПЛАТФОРМА
ПравославиеЗа конкуренциятаМедиитеКалендарФинансиранеГалерияНовата кампанияПредизборен клип

оо

Ние възприемаме Православието не само като конституционно официална религия, но и като дълбоко научно учение, т.е. то трябва освен да се изучава, но и да се практикува. Не само в църковните ритуали и вярвания, но и да се претвори в местните и държавни закони.

Науката доказа не само съществуването на душа, дух, отвъдно, Бог, ... но и определи точно тяхната маса, обем плътност, структура, предназначение...
(виж горе препратката "Бъдещето")
Т.е. в местните и държавните закони християнство (наука) не само че липсва, но то е игнорирано, изопачено, потъпкано, смляно, засипано с ...боклуци!!!
НЕКА ИЗЧИСТИМ и ВЪЗРОДИМ ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ


вярата е
повече от живот

 
 

Никъде по света няма демокрация
защото няма християнство

Собствеността според християнството
и според други световни религии

а сега - пари, еврофондове, собствност, печалби... и нито дума за ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ...

 
  Програма на ООН "Устойчиво развитие" за Спасение на Човечеството  
  (горе)

Безсмъртието според Библията "Който търси - намира." (Христос)

Премъдрост Соломонова, 1:15, 16 "Праведността е безсмъртна, неправдата причинява смърт; ...нечестивите я привлякоха с ръце и думи, счетоха я за приятел и изнемогнаха, и сключиха съюз с нея, защото са достойни да бъдат неин дял".
2:23, 24 "Бог е създал човека за нетление и го е направил образ на Своето вечно битие; ...ала по завист от дявола влезе в тоя свят смъртта, и я изпитват ония, които са от неговия дял."

3:4 "..., тяхната надежда е пълна с безсмъртие."
Премъдрост на Иисуса Сирахов, 15:17 "Пред човека и живот и смърт, и което той пожелае, то ще му се даде."
48:5 "Ти въздигна мъртъв от смъртта и ада със словото на Всевишния."

Книга на пророк Исая, 26:19 "Твоите мъртъвци ще оживеят, мъртвите тела ще възкръснат."
Втора книга Макавейска, 7:9 "..., но Царят на света ще възкреси за живот вечен нас, ..."
12:44 "..., ако той се не надяваше, че падналите в битката ще възкръснат, излишно и напразно би било да се молим за мъртвите."
Трета книга на Ездра, 2:45 "..., те са ония, които са оставили смъртната одежда и са се облекли в безсмъртна..."
8:1 "Всевишният е сътворил тоя свят за мнозина, а бъдещия за малцина."
8:54 "Минаха болестите, и накрая се показа съкровището на безсмъртието."
Евангелие от Лука, 20:36 "и да умрат вече не могат, понеже са равни на ангели и, бидейки синове на възкресението, са синове Божии."
І - Коринтяни, 15:26 "А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. (27) защото "всичко (се) покори под нозете Му"; ..."
 
 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук:

 
 


 
 

 
 
 
 
 

Авторско право © BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът