БОРБАТА за КАРЛОВО е БОРБА за СПАСЕНИЕ на ЧОВЕЧЕСТВОТО

 
 

Начална страница
Който не взема кръста си,
а следва подире ми,
не е достоен за  Мене.
                     (Матея 10:38)

     

 

 
 


Защо да изберете менМоят екипЗащо да гласувамеБъдещетоПрограмата на ООН

 
 
За общ. съветнициБоклукътЗастъпнициКанд. кметовеСоциология
 
 

Нашата платформа
Общ. съвет на БСПЗа конкуренциятаНашият вестникКалендарФинансиранеГалерияНовата кампанияПредизборен клип

оо

ДА СПАСИМ ПЛАНЕТАТА

    Думата "спасение" беше табу, въпреки че още от средата на 60-те години на 20-ти век официално бе произнесена в доклада "Нашето Общо Бъдеще" на тогавашната премиер на Швеция Гру Харлем Брутланд пред ООН. Тогава беше заложено и понятието "Стабилно разви-тие". Но официалноно му действие като програма

 

 

започна от грандиозния световен междуправителствен форум "Рио де Жанейро - 92" под името "Устойчиво развитие".

 

 

 

< Разширение на понятието Екология

"Човек" замърсява вадата не само с химически вещества от производствена и отпадъчна дейност, но и с отровни мисли като омраза, бол-ка, антипатия, презрение, завист, ревност, ужас...
И обратно - съчувствие, радост, музика, молитва, обич, възхищение - правят водата лековита.

статии
за
спасението

други
други
други

< Законът за привличането (на доброто, красотата, щастието, успе-ха) или ТАЙНАТА на успеха във всяко начинание е природен космиче-ски психически закон на развитие на живота - или КАК ВСЕЛЕНАТА ИЗПЪЛНЯВА НАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ. Той е бил известен от най-дълбока древност, но средновековното мракобесие, както и съвременното, го потъпкват, крият, заличават, изопачават. Защото спазването на тоя космически закон ще направи хората свободни и силни да се справят с всяка неправда и насилие против тях...
(прочети повече)


 
    
<
Тайните на живота (Отключване мистериите на Живота)  (на неговото възникване, развитие и бъдеще) също са били известни от най-дълбока древност и то стотици хиляди години преди нас. И също така тия тайни са укривани, унищожавани, изопачавани и манипули-рани от силните на деня. В този филм авторите показват фрапиращи данни, които оборват официалните обяснения за живота. Въпреки че тълкуванията на тия данни в основата си са погрешни, те доказват и други гледни точки, които ни карат да открием истината на друго място.
(прочети повече)
 

 
  Програма на ООН "Устойчиво развитие" за Спасение на Човечеството  
 


о
(горе) 
 


о
(горе)
Текст на публикацията
вестник "Дума", 19 юли 1993 г., Леонора Лекова
Български открития
могат да помогнат на човечеството да оцелее

   Български открития ще помогнат на човечеството да избегне катаклизмите, съпътстващи поредната криза в световната икономи-ка. Това твърдение придоби публичност на завършилата в Карлово научно-практическа конференция, организирана от карловското дружество "Знание" и Института за Устойчиво развитие - София.
   Според участниците човечеството излиза от своята детска възраст. Навлизаме в епохата на космическия човек. Но именно в този период ни дебнат големи обществени катаклизми, породени от неконтролируемото развитие на икономиката. Научно-техтничес-кият прогрес се превръща в заплаха... Следователно Световната икономика не е съобразена с природните закони, нещо повече, тя е в явна война с тях... Българските открития обаче могат да предотвратят трагедията... фундаментален гравитационен закон ще осигури човечеството технологично в периода 1981-2080, наречен "Начало на Новата Цивилизация".

Световната ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ и катаклизмите,
които тя предизвиква
>
  
1. Френска революция 1789 г. 2.
Наполеон срещу Русия 1812. 3. Граждански войни - Франция. 4. Гражданска война в САЩ.
5. I Световна война. 6. II Световна война.
7. Корейска и Виетнамска войни.
 

 

 

История на Инфлацията
Диаграма от годишник на световно известния учен-икономист Самуелсън (САЩ)

   x = a/b където х (цени) при условие x = ТРУД(!), следва да очакваме от колосалното развитие на производителността (знаменателят b) поради научно-техническата революция ЦЕНИТЕ ДА КЛОНЯТ КЪМ НУЛА! Но на практика става обратното – цените клонят към безкрайност! Защото цените x НЕ ОТРАЗЯВАТ ТРУДА. В тях се включват и непроизводителни величини като хазарт (пазарно - не трудово цено- и заплато-образуване), имидж, собственост, власт...

    Думата "инфлация" произлиза от италианската “inflacio” (раздувам, преувеличавам). РАЗДУВАНЕ на РАЗЛИКАТА между стойността и цената на стоките -  цената надвишава стойността. Т.е. цената скрива истината за стойността - цената ЛЪЖЕ “надуто”. ИНЛФАЦИЯ = ЛЪЖА, която хората разменят помежду си. РАЗЛИКАТА е тази, която се краде от труда на хората, която отива в сметките на собственици и политици, и заради която загиват всички войници по света! ИНФЛАЦИЯТА (ЛЪЖАТА в икономиката) кара хората да се подозират, ограбват, мразят, избиват... Правителството предвижда 10% ЛЪЖА (инфл.) в икономиката, т.е. 10% "предвидена" РАЗРУХА! Без ИЗМЕРВАНЕ на ТРУДА, който създава стойността, и определяне цените като отношение на количество труд и работно време (стойност), вложени в стоките; и не зарежем “Пазарната икономика” (безхаберието в стйността), обществото ще се разлага пропорционално с инфлацията, продукт на капиталистичското (пазарното), “сЛободното” цено- и заплато-образуване.

   Римската империя е рухнала от 2% инфлация за СТО години.

   А Човечеството, чиято инфлация е двуцифрено число?
   След 1970 година отпада златно-доларовият стандарт (количество злато със средно количество труд в него), т.е. валутите започват да се изчисляват не според труда, вложен в тях, а според пазара, т.е. пазарно, случайно, хазартно. Законът на Христос е нарушен: "С Каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери". Валутите и цените след 1970 г. вече не само не се мерят, те са вече и без мярка. Т.е. цените и валутите започват да властват над хората под формата на инфлация (разруха):

   Фактите: 50 000 души умират от глад всеки ден, половината от които деца (12 милиона деца умират от глад годишно); 1,4 милиарда души в абсолютна бедност и недохранване; 30% безработни (лишени от най-насъщното човешко право - РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ТРУД); загиваща Природа (всяка минута изчезва гора колкото футболно игрище); глобално затопляне с опасност за смяна на полюсите (ПОТОП); множащи се БОЛЕСТИ, разврат, промишлени и природни катастрофи; мултибогаташи (мултиразхитители) срещу мултимизерия; билиони долари за въоръжаване вместо за развитие; ново преселение на народите (КРЪВЕН ДАНЪК); от 3457 години писана история 3230 са години на войни (само 227 мирни годи) (Х.В.Болдуин); от Края на Втората световна война повече от 350 локални войни (по една на месец); докладите на Комисии на ООН, че "реформите" в бившия соцлагер още през '92г. са грешни и нямат шанс за успех. Всички тези факти не стряскат "управляващите" (и наши, и чужди), които продължават да бълват "велики мисли и мероприятия", покрити с колосално количество дезинформация...
 

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук:

 
 


 
 

 
 
 
 
 

Авторско право © BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът