БОРБАТА за КАРЛОВО е БОРБА за СПАСЕНИЕ на ЧОВЕЧЕСТВОТО

 
 

Начална страница
Който не взема кръста си,
а следва подире ми,
не е достоен за  Мене.
                     (Матея 10:38)

     

 
 


Защо да изберете менМоят екип"По делата им ще ги..."БъдещетоПрограмата на ООН

 
 
За общ. съветнициБоклукътЗастъпнициКанд. кметовеКритика
 
 

ПЛАТФАРМА
ПравославиеЗа конкуренциятаНашият вестникКалендарФинансиранеГалерияНовата кампанияПредизборен клип

оо


НАШАТА  ПЛАТФОРМА > ГАЛАКТИКО-ИНТЕГРАЦИЯ  !!!

     Както всички и ние имаме един "ЧАРШАФ" писаници, които труженикът няма време да чете. Количеството "чаршафи" са създадени, за да им писне на хората, да изпаднат в раз-дво(тро)ение от сивота и еднаквост, и  всичко да решат ...пари, подсъзнание и случайност. А не - старт > спринт > хронометър > кристално ясен (измерен, изчислен) финал. Няма гласуване, има ИЗМЕРВАНЕ! Обективни (изчислими, измерими) количествени и качествени характелистики. На личности и на проекти!

 
 

      Затова Ви питаме:
1. ИЗМЕРИХТЕ ли СПОСОБНОСТИТЕ на Вашия кандидат?
(1. физически, 2. умствени, 3. душевни, 4. духовни).

Какво сме взели?
Какво сме дали?

 
 


Сигурни сме, че НЕ! За 1. има мерки и теглилки, но за 2, 3, 4? Не Сте и помислили, но ние ВЕЧЕ имаме и за тях "мерки и теглилки". И това е част от нашите научни открития, които са укрити от мракобесния режим, за да няма ...съзнание за битието!
    2. ИЗЧИСЛИХТЕ ли ИКОНОМИЧЕСКИЯ, душевен, духовен... ЕФЕКТ от неговата дейност
(минала и бъдеща)?
    3. ВИЖДАТЕ ли ПОКАЗАТЕЛИ на творческо
(логическо) мислене или обратно - роботизирани тикове?

Нашите основи:
 
ДРЕВНИ, СВЕЩЕНИ, ИЗПИТАНИ ПИСАНИЯ, които никой не е чел и разбрал, потъпкани от олигархията и
АВАНГАРДНИ, ЕПОХАЛНИ, НАУЧНИ (изчислими, измерими,
обективни) теории и ТЕХНОЛОГИИ за РАЗВИТИЕ
(вредни за олигархията, защото (СЪ)знанието дава СВОБОДА на народа)

 
  Програма на ООН "Устойчиво развитие" за Спасение на Човечеството  
 

Всички свещени писания са основани върху космически знания и закони и са част от световната наука и култура, част от световния прогрес и интеграция с Природата. Но когато се обличат в институции (църкви) и платени служители, тогава те се превръщат в СЕКТИ.
Т.е. ние взимаме от свещените писания само знанието, науката и културата, които дават прогрес и интеграция с Природата, и не се интерсуваме от институциите и платените служители (сектите):

Какво сме взели >

(горе)

Бхагавад Гита

Библия

Коран

Аш Шари`а

Харта на ООН

Какво сме дали >

Епохални научни открития, без които Човечеството ще изчезне:

Бъдещето на Цивилизацията >


Икономика "Третата Дименсия"

Физика и свръхтехнологии

Човекознание  Духовно развитие

Ползите за Човечеството
(подробности)

Задачи за Общината
(накратко)

Човешките Права са дар от Природата

   * Нито един политик (държавник) не е чел и СПАЗВАЛ свещените писания, затова Човечеството е пред гебел.
   * Нито един политик (държавник) не е чел и СПАЗВАЛ природните закони, затова и обществените закони обслужват само сметките на управляващите, а не Развитието на Природата и Интелекта.
     * Край на всяка ПРИВАТИЗАЦИЯ, продажба и арендуване на общинска собственост (земя, сгради, движимо и недвижимо имущество). Когато разпродаваш имущество от собтвения си дом и особено производствени мощности, означава:

    - некадърен си да го стопанисваш.
    - некадърен си да му създадеш работа.

    - некадърен си да го опазиш.

    - или го продаваш само в твоя полза (КОРУПЦИЯ).

              + какво ще стане, ако разпродадете от Вашия дом печката, хладилника, телевизора, пералнята, телефона... Ще бъдете РОБ в собствения си дом. Ето защо:

       ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ до сега, продавали общинско и държавно имущество, са НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ и ПРЕСТЪПНИЦИ!
За да има промяна:
   1. ОБУЧЕНИЕ на кадрите на Общината по Устойчиво развитие (УР) и по нашите открития. В момента вече три години тече Декада за обучение по УР по програма на Генералната асамблея на ООН. Т.е. така или иначе това е ЗАДЪЛЖЕНИЕ на всеки кмет и общински съвет по подписаните международни конвенции и Конституцията на РБ.
   2. Завод за ОТПАДЪЦИ (край на сметищата) по технологията на Фирма "Оксалор" или по-добри с широко гражданско участие (референдум) за проекта.
   3. Перспектива със световно значение - Национален Институт по УР с начало основаване на филиал на Национална спортна академия.
Ръководството на академията прие с ентусиазъм. Обучение на чуждестранни студенти и привличане на световния авангарден научен (духовен) елит. Задачи на института:
     * разработване на национална доктрина и програма за УР
     * подготовка на местни и национални кадри по основните направления.
     * разработка и внедряване на нови производства и образователни системи.
     * популяризация -
сайтове, конференции (местни и международни), научно-популярни предавани по БНТ и БНР, научно-популярни филми, културни програми, туристическа, книжна и медийна борса
   4. Футболният отбор да стане световен шампион
(и за всички спортни отбори в общината).
   5. Изпълнение на програма за училища и детски градини за УР, основана пак на откритията ни по медицина и физиология. Всички проблеми като престъпност, наркомании, алкохол, тютюн, успеваемост, морал, хармонично развитие и здраве са решени. Пробвахме програмата БЕЗ ПАРИ в някои детски градини с фантастични резултати...
   6. Изпълнение на програма по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ с доказателстовото, че
ОФИЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА се РАЗВИВА ПОГРЕШНО и че дори РАК, СПИН, ДИАБЕТ, АСТМА и всички "нелечими" болести са решен проблем.
    7. Строеж на предприятия с/за местни кадри по нашите авангардни технологии. Това ще гарантира
НУЛЕВА БЕЗРАБОТИЦА - ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ на Европейския съюз.
   8. Привличане за съвместна работа с Общината учените-откриватели, което ще гарантира изпълнение на Програмата.

   9. Щирока публична дискусия по програмата за нейното допълнение и усъвършенстване...

(горе)
Ползите за Човечеството
(подробности)

    Разполагаме с нови (3) български математико-икономически теории с ранг на открития (за Нобелова награда…), без които Човечеството няма да изгради материалните основи на Новата Цивилизация, защото ще се САМОУНИЩОЖИ от социални противоречия. Римската империя е загинала за 100 години от 2% годишна инфлация. А ние? Приложението на теориите ще спрат инфлацията до нула, (която е основна причина за катаклизмите в обществото, за възход и падение на цели народи и цивилизации). Разкриват се естествените връзки в системата Природа-Общество-Човек (производство-екология-право-устойчиво развитие), ликвидиране на безработица (основно изискване на ЕС) и престъпност; прости и свръхбързи компютърно изчисление и управленски решения. НОВА ПРИРОДОСЪОБРАЗНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ !!!...

(горе)

    Най-революционната теория на планетата
(това не е фантастика, а БЛИЗКО БЪДЕЩЕ),
(призната в САЩ, у нас и във всички най-богати страни в света), продължение на законите на Нютон. Авторът е прероденият Архимед и Нютон и постига всичко, което Айнщайн не е успял: “Великото обединение” между силни и слаби взаимодействия, между законите на микро- и макро-света, възникване и развитие на Живот, Разум Дух, Душа, прераждане, отвъдно, БОГ; антигравитация, телепортация, надсветлинни скорости и радиовръзки (полети до други звезди и галактики), свръх-екологосъобразни нови технологии, превръщане на живата материя в светлина и обратно, контакти с други цивилизации и форми на живот; деца на 11-12 годишна възраст ще решават задачи за студенти (операция по-проста от събирането, интегралното и диференциалното смятане - без граници... компютри - милиони пъти по-бързи от сегашните). НОВА ПРИРОДОСЪОБРАЗНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ. Горното можем да постигнем за 5 години от момента на започване на производството (до сега всички местни и държавни управляващи спъваха горното !!!

(горе)

Можем вече да овладеем най-съвършеното творение на Природата - ЧОВЕКА. Лечение на всички болести, постигане на свръхспособности (сидхи) и
БЕЗСМЪРТИЕ !
МЕДИЦИНАТА СЕ РАЗВИВА ПОГРЕШНО !!!
Разгадани са тайните на ДУХА, ДУШАТА, ПРЕРАЖДАНЕТО, ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ, ЖИВОТ В “ДРУГИЯ СВЯТ”, БОГ, ангели, светци… Всички проблеми на Човечеството от дълбоко личностните до всеобщите са решени (научно) НОВА ПРИРОДОСЪОБРАЗНА ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ !!! Всичко, което могат машини и технологии (виж т.2.), може и Човекът без технически средства (това e най-верният път) само с тяло и мисъл! Всички технически средства са "патерици" за недоразвити!... “Проста” задача :  да превърнем науката в практика, в НОВА КУЛТУРА !!!...

(горе)

 
 
 
 

Споделете Вашето мнение тук:

 
 


 
 

 
 
 
 
 

Авторско право © BGL-Biz.com & Уеб дизайн & Авторът