Monthly Archives: октомври 2015

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛ 7

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА) ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛИ СЕДМИ ПРОЦЕСЪТ НА НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛА ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ШЕСТИ mnb0Съдържание:   ОТДЕЛ СЕДМИ: ПРОЦЕСЪТ НА НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛА Глава двадесет и първа: Просто възпроизводство (Работническата класа като принадлежност на капитала. Отношението между капиталиста и работника се възпроизвежда от капиталистическия производствен процес) Глава двадесет и втора: Превръщане на принадената

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛ 4

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛ ЧЕТВЪРТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОТНОСИТЕЛНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ЧЕТВЪРТИ vx0Съдържание: Глава десета: ПОНЯТИЕ за относителна принадена стойност Глава единадесета: Кооперация (Изходна точка на капиталистическото производство, количествената отлика на последното от цеховата промишленост. Обществен среден труд. Икономия за средства за производство. Обществени производителни сили на кооперативния труд. Предишни форми на кооперацията. Нейната капиталистическа форма.) Глава дванадесета:

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛИ 5 и 6

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛИ ПЕТИ И ШЕСТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АБСОЛЮТНА И ОТНОСИТЕЛНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ПЕТИ cxz0Съдържание: ОТДЕЛ ПЕТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АБСОЛЮТНА И ОТНОСИТЕЛНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ Глава четиринадесета: Абсолютна и относителна принадена стойност Глава петнадесета: Изменение във величината на цената на работната сила и на придадената стойност     I. Величина на работния ден и интензивност на труда –

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

МОБИЛИЗАЦИЯ

  ТРЕВОГА! МОБИЛИЗАЦИЯ! ОСВОБОЖДЕНИЕ! Изгледайте всички филми! И ако и след това не се стреснете и МОБИЛИЗИРАТЕ, тогава ще си заслужим клането и физическото робство от страна на джихадистките главорези така, както сме си заслужили турското робство заради продажни и предателски управляващи (боляри)... Европа е пред разорение, разделение, тотално нападение и заробване от джихадистите, които са маши (наемници) на ционистите,

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

%d блогъра харесват това: