Daily Archives: 5 октомври 2017

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 2, ОТДЕЛ 7

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ВТОРА, ОТДЕЛ СЕДМИ ДОХОДИ И ТЕХНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ 4-0СЪДЪРЖАНИЕ ОТДЕЛ СЕДМИ. ДОХОДИ И ТЕХНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ Глава четиридесет а осма. Триединната формула Глава четиридесети девета. Към анализа на производствения процес Глава петдесета. Привидността, създавана от конкуренцията Глава петдесет и първа. Отношения на

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 2, ОТДЕЛ 6

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ВТОРА; ОТДЕЛ ШЕСТИ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДОБАВЪЧНАТА ПЕЧАЛБА В ПОЗЕМЛЕНА РЕНТА 3-0СЪДЪРЖАНИЕ ОТДЕЛ ШЕСТИ. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДОБАВЪЧНАТА ПЕЧАЛБА В ПОЗЕМЛЕНА РЕНТА Глава тридесет и седма. Встъпителни бележки Глава тридесет и осма. Диференциална рента. Общи бележки Глава тридесет и девета. Първа форма на диференциалната

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

%d блогъра харесват това: