ЗА НАС

 

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail

 

ЧЕТИРИ СВЕТОВНИ ОСНОВНИ НАУЧНИ ОТКРИТИЯ,
чието приложение в хармонично единство ще e в основата на

ИЗЦЯЛО НОВАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

     

Сайтът е посветен на епохални български открития, които ще бъдат основата на Новата земна цивилизация. Аз като автор на едно от тях и като ученик на другите три, с тоя сайт давам гласност и помощ на тия, които искат да се развиват в съответните области на тия открития, за да можем всички заедно да извършим нашето призвание като българи – обединение на Човечеството в единна земна цивилизация без държавни граници и интеграцията ни с братя по разум от нашата Галактика, Млечния път. Техническите условия за такава интеграция вече са на лице, но липсва все още обединеното осъзнаване на тази историческа необходимост от масата на населението. Ние, българите, поне трябва масово за нашето отечество да се обединим върху тези научни основи и да престанем да се делим на разни партии, религии, секти, кланове и други подробности и да дадем пример за НОРМАЛНО РАЗВИТИЕ на света като отделни индивиди и като държава.

Така ще дадем възможност на авторите на горните трудове да се върнат в България и вместо сега да облагородяват чужди държави, да го правят за нас. А с тях ще се завърнат не само те, не само други учени на различни творчески нива, но и повечето наши сънародници, умишлено прогонени (кръвен данък) от нашите управляващи марионетки и техните чуждестранни кукловоди по икономически причини.

Епохални български научни открития

БЪДЕЩЕТО
Предположения, Спекулации, Лъжи, Научни Доказателства. Какво Да Правим?

"Опитът на историята учи, че хората на нищо не се научават от опита на историята" (Хегел)

У нас в България имаме една поучителна народна приказка за Лъжливото овчарче.

Това овчарче много често се подигравало със своите съселяни (fellow-villagers), като ги лъжело, че селското стадо е нападнато от вълци. То водело стадото на близката височина и силно викало, като се преструвало на уплашено. Селяните, също уплашени за своите говеда, идвали на бегом, въоръжени с работни инструменти и виждали, че нямало никакви вълци, а овчарчето се смеело на "наивността" им.

Това се случило няколко пъти и когато вълците наистина нападнали стадото, никой не повярвал и овчарчето заедно със стадото било изядено от вълците.

Друга древна история, която предстои да се повтори скоро, е историята на Ной и Ноевия ковчег. Ной е предупредил всички, но официалните свещеници са го подигравали. Той бил един от малкото хора, да не кажем единствен, който се е вслушал в гласа на Разума и предприел логични действия, за да спаси каквото може от Потопа.

Аналогията от първата приказка със съвремието показва, че част от ОФИЦИАЛНАТА наука "натвори" много глупости и лъжи и много голяма част от хората вече не й вярват. Обикновените хора нямат време и сили да правят научни изследвания и да търсят истината сами. Те са ЗАРОБЕНИ в оцеляването си, а не в развитието си. Затова те често търсят спасение (особено за здравето си) по алтернативни пътища и дори много често го намират. Болестите стават все повече и по-жестоки, а медиците, т.е. Бялата мафия става все по-богата.

Икономическата наука също попада в категорията на лъжливото овчарче, защото непрекъснато обещава просперитет на народите, а те все повече обедняват. Всеки ден умират от глад 50,000 души, половината от които деца. Тук не броим загиналите от трудови злополуки и откачени военни действия и размирици.

Екологията още от преди 50 години "пищи", че екосистемите се рушат, загиват цели биологични видове, еко-равновесието е нарушено, Глобалното Изменение На Климата (Global Climate Change)  предизвиква все повече природни аномалии и бедствия. Политиците нищо не правят за промяната, а обикновените хора все повече страдат от бедствията, без да правят разлика между еколози и политици.

ОФИЦИАЛНАТА фундаментална "наука" постоянно гълта милиарди за безсмислени опити, като The Large Hadron Collider в Алпите в търсене на "божествената" частица, за невъзможни проекти до Марс и Луната, за абсурден лек против рак или СПИН (AIDS) etc. Не че няма решение на тия проблеми, но официалната "наука" ги търси не там, където съществуват, а там, откъдето идват парите.

Както в приказката за Лъжливото овчарче или в Легендата за Ной и сега хората много трудно ще различат истината от лъжата, добросъвестните учени от корумпираните учени. Сега е много трудно да уловиш единствената жаба в чувала с отровни змии.

По същите причини ние, българските учени, НЕ се надяваме ВСИЧКИ хора да ни чуят и още по-малко – ВСИЧКИ хора да разберат нашите фундаментални открития. В края на краищата всеки ще получи и ще разбере това, което е заслужил според усилията си в полза на своето развитие и в полза на общото развитие.

Ние твърдим, че нашите научни открития са най-близо да истината за бъдещето. Нещо повече – ние разбрахме какви са космическите ПРИЧИНИ за предстоящите събития. А така също и как ще продължи Развитието на Земната Цивилизация. Ние се изразихме точно – Развитие, а не Гибел. Ние единствени имаме Научна Теория, а така също и Научни Доказателства. И те са получени не с отвлечени философски предположения, а с точни физико-математически изчисления, проверени в стотици практически изследвания, прогнозирали природни явления, които всички са се случили след това 100%. Но Развитието не изключва природни и/или обществени катаклизми. Нещо повече – такива катаклизми ще се случат не само според нашите изчисления, но и според конвенционалните изследвания както на еколозите, така и на (нормалните) икономисти.

Все пак не изключваме неочаквани обрати – кой знае, може би решаващата маса от хора ще осъзнае прегрешенията си и ще се промени. Но това е почти изключено. Ние не можем да си представим, как така отведнъж, за няколко месеца ще спрат престъпленията по Земята – войни, убийства, кражби, лъжи, измами, след като тия престъпления са дори държавна политика на някои "напреднали" държави. Дори ако имаме предвид убиването на животните, за да си пълнят повечето хора кръвожадните стомаси за едното удоволствие, въпреки че месото руши физическото тяло и най вече психиката, се смята нещо като задължително свещенодействие…

Не можем де си представим как всичко това ще ни бъде ПРОСТЕНО от Природата, която е жив и разумен организъм. В един момент (и този момент е до няколко години) тя съзнателно ще се пречисти от мръсотията.

Но ние няма да стоим безучастни, ще опитаме да променим това, което можем – да научим повече хора как да се променят и да се развиват според природните закони така, че да заслужат пред Природата своето СПАСЕНИЕ. 

Точно с тази цел ние създадохме нашите сайтове с информация и ръководства по:

1. Физическо развитие (спорт, медицина, здраве, лечение и материален просперитет.
2. Умствено развитие (развитие на ума и логическото мислене – фундаментални науки и нови технологии).
3. Психическо развитие (интуиция, чувства, емоции – приложни и изящни изкуства).
4. Духовно развитие – за първи път в света, определено с материални и изчислими показатели, а не както до сега с мъгляви лозунги и речи на "свещеници" и политици…

В тези четири основни обществени направления ние притежаваме най-авангардните научни открития. Без тяхното единно и хармонично приложение Човечеството няма да може да се развива. А липсата на развитие означава регрес, деградация, гибел. Ако Човечеството усвои тези открития, ако то приложи тия открития в своята практика, това ще означава не само спасение, но и НАЧАЛО НА НОВА ЗЕМНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ, която ще се развива по космическите закони, което означава, че тя ще започне овладяване на пространството между звездите и галактиките… Galaxy-Integration

Вие никъде другаде по света няма да намерите такова хармонично единство от науки с нова класификация, готови за успешно лично и обществено (лесно и бързо) приложение.

1 (ГОРЕ)

Тези две схеми изразяват НЕОБХОДИМАТА ЛОГИЧЕСКА ВРЪЗКА (ЕДИНСТВО, функциониране, последователност) в пространството и времето на четирите основни за света открития, които ще бъдат началото на началата на всички науки. Първата схема изобразява ХАРМОНИЧНО развитие, а втората – дисхармонично, неравновесно, противоречиво, болестно развитие.

От пръв поглед се вижда кое е за предпочитане и нашата задача е да го постигнем колкото може по-скоро, иначе ще се появят НАПРЕЖЕНИЯ от налаганото от Природата РАВНОВЕСИЕ в развитието и ако не го постигнем, НАПРЕЖЕНИЕТО ще произведе катаклизми…

Това е първата според нашата класификация наука – управление на материалното производство (икономика) и от там управление на реалните физически величини на социалния прогрес – показателите на труда: производителна  СИЛА на труда, работно ВРЕМЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ (йерархия), брой производствени единици…

Това е развитие (проявление) на науката – реализирани открития, рационализации,  оптимизиран и ускорен управленски процес. Въобще – реализация на абстрактно-логическото мислене в помощ на ускорението на другите видове прогрес. 

Това е общо казано – ДУШЕЛОГИЯ, в която влизат науките от човекознанието, психология, изкуства, здравеопазване, спорт и т.н.

Това е ДРУГИЯТ ПОЛЮС НА РАЗВИТИЕТО, който полюс имат всички останали по-горе структури. Този вектор на развитието е обединителен за горните структури. От него нагоре се РАЗКЛОНЯВАТ, т.е. негово следствие НАГОРЕ са МАТЕРИАЛНИТЕ (гравитационните) проявления на трите основни съставни части на човека и обществото – материално (физическо) развитие; абстрактно-логическо развитие (наука) и ДУШЕВНОТО развитие – човекознание, изкуства, здраве. Този ОБЕДИНИТЕЛЕН ВЕКТОР на развитието е означен с името ДУХОВНО РАЗВИТИЕ, т.е. движение на мисълта и съзнанието КЪМ ПЪРВОПРИЧИНИТЕ и ЕДИНСТВОТО на нещата или на английски – RESEARCH (ОБРАТНО ТЪРСЕНЕ), по известно като НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ на причините.

Тези 4 вектора на развитие (три нагоре и един надолу) са ОСНОВНИТЕ съставни части на ИНТЕЛЕКТА (интел – възможност; лектус – познание) или четирите вектора означават ОСНОВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОЗНАНИЕ на човека и/или обществото.

Вече трябва да разбираме думата интелект не само като отразяване на мисловните процеси, умствен труд, а като цялостна характеристика на човека.

Това е границата на ОБЕДИНЕНИЕ и същевременно на РАЗДЕЛЕНИЕ на основните структури, ГРАНИЦА НА ПРЕХОД от нашето гравитационно измерение и ОТВЪДНОТО, от което сме дошли и където ще идем. Също означава граница на проявление на духовното нагоре към материалното (материализиране) на духовните заложби на индивида и обществото, както и граница към ОСЪЗНАВАНЕ на гравитационните (все още наричани материални) процеси в тяхното ЕДИНСТВО и първопричини.

Условна граница на развитие, до която е достигнало обществото или човекът. То също така изразява ЕНЕРГИЙНОТО ТЯЛО, в което се ВМЕСТВАТ основните структури на развитието. Може да означава и цялостното развитие на интелекта.

Точка на ПРЕХОД от духовното към гравитационното и обратно. При човека тя изразява обобщено ТРАНСФОРМАТОРИТЕ за преобразуване на високочестотни енергии (надсветлинни) в нискочестотни (светлина, електромагнитни и звуци) и обртано – информация, която се трансформира във високочестотни енергии, чрез които нискочестотните се ОСЪЗНАВАТ от най-висшите структури – душа и дух. Последните работят САМО с надсветлинни енергии (1, 2, 3, 4, …):

     

Фигурата означава ХАРМОНИЧНО, КОМПЛЕКСНО, УСТОЙЧИВО, СТАБИЛНО РАЗВИТИЕ. Пунктираният кръг изразява ново състояние (предел) на хармоничното развитие на ново качествено високо ниво.

Имайки предвид горе описаното, на всеки трябва да му стане ясно, че това са ОСНОВНИТЕ направления в човешкото и общественото развитие. Последното си е също ЖИВ организъм със същите структури, както и човека. Т.е. ЛОГИКАТА на структуриране на държавните институции трябва да е еднаква с логиката на структуриране на човека като жив организъм от началото на Еволюцията до днес.

НАШАТА НАУКА
Е С НАЙ-ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ОТКРИТИЯ
ТОЧНО В ТИЯ НАЙ-ФУНДАМЕНТАЛНИ СТРУКТУРИ
(ОБЩЕСТВЕНИ и ЛИЧНОСТНИ)

А щом най-фундаменталните структури стоят в ОСНОВАТА НА РАЗВИТИЕТО, т.е. след като тия най-фундаментални структури дават ОСНОВНИТЕ АЛГОРИТМИ НА РАЗВИТИЕТО НАГОРЕ на всички структури без изключение, от това следва, че

БЕЗ БЪЛГАРКАТА НАУКА
И КОНКРЕТНО БЕЗ ТИЯ ОТКРИТИЯ
ЦЕЛИЯТ СВЯТ НЯМА ДА МОЖЕ ДА СЕ РАЗВИВА
НОРМАЛНО.

ОСВЕН АКО НЯКОИ ДРУГИ ХОРА НЕ ОТКРИЯТ И СЪЗДАДАТ ОЩЕ ПО-ФУНДАМЕНТАЛНИ ОТКРИТИЯ

Сами преценете дали това е възможно от самите открития:

следва…. 🙂

ВИЖТЕ ЗАЩО ТИЯ ОТКРИТИЯ ЩЕ ПРЕДИЗВИКАТ
ИЗЦЯЛО НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ 


Епохални български научни открития
 

1 (ГОРЕ)


АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

2 Responses to ЗА НАС

 1. kristian каза:

  От къде знаете за това

  • Admin каза:

   Не разбирам въпроса. Ако е относно откритията – лично познавам откривателите. А ако се отнася за статията за Еболата, преведох текста от английски сайт. Но информацията е точна, защото тя се КРЪСТОСВА и с други подобни.

   УСПЕХИ в търсенето

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: