КАПИТАЛИЗЪМ

(Филми от поредицата "Капитализмът" 1-5, кликни съответна снимка)
КАПИТАЛИЗЪМ – МАСКИ И ТРАНСФОРМАЦИИ

Не можеш да поправиш една машина, без да познаваш частите ѝ и как те си взаимодействат, т.е. без да познаваш механизма ѝ. Не можеш да поправиш обществото, ако не познаваш механизмите му. Т.е. ПРОТЕСТИТЕ ще променят нещата толкова, колкото ако ние протестираме пред развалената машина сама да се поправи.

КАПИТАЛИЗМЪТ - ИСТИНСКАТА МУ СЪЩНОСТ

0
   
СЪДЪРЖАНИЕ:
1. УВОД. ЗАЩО ПРОТЕСТИТЕ БЯХА ЯЛОВИ.
2. ОСНОВНОТО РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЖИВОТНИ И ЧОВЕК.
    Формиране на производствен излишък.
    Периоди при формиране на излишъка.
3. ЩО Е КАПИТАЛИЗЪМ?
    ОСНОВЕН ПРИЗНАК за определяне вида на обществото.
    Кратка история за смяната на начина на производство на излишък.
    Робовладелски строй.
    Феодален строй.
    Капиталистически строй.
    Социалистически строй. Пардон – имало ли е социализъм някога?
4. АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИЯ КАПИТАЛИЗЪМ.

    Разложението, изразено във втр. и вн. ДЪЛГ на "големите".
    Хиперинфлация, предизвикана от капитализма и жертвите й.
    ЕТАПИ на трансформиране на КЛАСИЧЕСКИЯ капитализъм
    във все по-изродени негови форми.
    КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ПОЛИТ. СИСТЕМА – ВРЪХ НА
    ОЛИГОФРЕНИЗМА

5. ДРУГИ ПОПУЛЯРНИ ВИДЕОЛЕКЦИИ ЗА КАПИТАЛИЗМА.
6. ПРЕХОДНИЯТ ПЕРИОД и ИЗХОДЪТ.

КАПИТАЛИЗМЪТ НЕ РАБОТИ

1
(горе)
БОРБАТА НА БЪЛГАРИТЕ ЗА СВОБОДА

Всички протести до сега от 25 години насам правеха точно това – молеха се счупената държавна машина САМА да се поправи. Имаше моменти, когато упоритата неодушевена държавна машина се инатеше и не рачеше да ни слуша и ние почнахме да я млатим и повреждаме, но тя така и не разбра какво искаме от нея и на всичко отгоре се повреди още повече. И каква беше файдата – пълно разочарование и …примиреност. Е как може да стане това, когато политиците и техните кукловоди (олигарси) имат същия разум, както една неодушевена машина, и при това развалена. Ами може ли РАЗВАЛЕНИ ХОРА ДА ПОПРАВЯТ РАЗВАЛЕНА МАШИНА?

Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail
Slide backgroundSlide thumbnail

 

 

 

Затова ако вие искате да промените нещо в тая държава, променете знанията си, разбиранията си за МЕХАНИЗМИТЕ на счупената държавна машина и поправете оная част от нея, за която ще ви стигнат знанията – вашето семейство, като основна клетка на обществото, вашия бизнес, като основна производствена единица, вашия колектив, като основна организация на обществото, вашето взаимодействие с първите и с тия, от които зависите като технологии и прогрес.

Затова започнете от тая страница вашето знание и разбиране за съществуващата държавна машина, наречена капитализъм. И на вас самите ще остане да решите дали трябва тая машина да се поправи или да се …БРАКУВА, заедно с нейната правна надстройка, наречена партийна и изборна система…

Изходната точка за обяснение на всяка обществена система е

2
(горе)
ОСНОВНОТО РАЗЛИЧИЕ
МЕЖДУ ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА

Нека разгледаме диаграмата вляво.

И трите колони са съставени от ДВЕ ЧАСТИ – долна синя и горна кафява.

Долната синя част от колоната представлява продукт, който произвежда човекът (или животното) и който отива изцяло за неговото потребление и издържане, за неговия живот и неговото възпроизвеждане на рода като жив организъм.

Горната кафява част обаче наблюдаваме само и единствено при човека – това е ИЗЛИШЪК, който човекът не може да потреби, да изяде. Този излишък се дължи на изобретателния му ум, който измисля две неща – или да работи повече, отколкото изисква потреблението му, или да измисли някакви тарикътлъци, чрез които за същото време, произвел "синята" част, да произведе излишък. Или някаква комбинация от двете. Този излишък ние наричаме богатство, ако той се разпределя според труда и според взаимното съгласие на колектива или цялото общество (самоуправление). И това богатство ще отива косвено в образование, култура, НАУКА, спорт, здравеопазване, за армия, полиция… Но в условията на капитализма този излишък от богатство, се превръща в проклятие за тия, които са го произвели…

Ние тук нямаме за цел да обясняваме подробно как този излишък заробва тия, които го произвеждат, как от излишък се превръща в принадена стойност и после в капитал. Това най-добре го е направил Маркс в КАПИТАЛЪТ. В горните филми ще видите популярни лекции на тая тема.

Само накратко трябва да знаем, че именно ТОЗИ ИЗЛИШЪК СЕ КРАДЕ по най-различни преки и не преки начини, законни и незаконни, но най вече НЕОСЪЗНАТО по силата на инерцията на невежеството, алчността и естественото развитие на историята на производителните сили и начина на разпределение, обусловен от начина на производство и от формата на собственост и на нейна база юридическите и изборни основи, които го ОПРАВДАВАТ.

Трите колони показват ТРИ произволни етапа от развитието на производителните сили – ПЕРИОД 1 е с най-малка производителна сила на труда и съответно с най-малък излишък. ПЕРИОД 2 вече е увеличил пропорционално както нивото на потреблението, така също и излишъка (принадената стойност). Но в ПЕРИОД 3 виждаме нещо удивително – при гигантските производителни сили вместо произведената стойност за потребление да нарастне пропорционално с излишъка (принадената стойност) и да настане ПЪЛНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ на хората, тя остава несъществено променена, докато ограбването на принадена стойност расте с колосални размери.

3
(горе)
ЩО Е КАПИТАЛИЗЪМ?

Забележете, че никой от сега управляващите у нас, че и в чужбина, нито в САЩ, се бият в гърдите, че "изграждат капитализма". Пропагандата всячески се стреми да отмие от съзнанието на хората тая дума, защото тя е свързана с нейния антипод – социализма (комунизма) – а те са опасни за властта понятия… Сега се говори за всичко друго, но не и за капитализъм, който е МАСКИРАН с други думи като демокрация, гражданско общество, пазарна икономика, икономически либерализъм, свободно придвижване на стоки и пари… Но същността (съдържането) на сегашната система на икономически и политически отношения си остава в основата си една и съща – капитализъм.

Има няколко вида икономически системи според преобладаващите икономически отношения в обществото и според това кои икономически отношения ОПРЕДЕЛЯТ всички останали, и до колко другите видове икономически отношения са зависими от основните, които не само доминират количествено, но и определят или допускат останалите.

Главният ПРИЗНАК, по който се определя една икономическа система е КОЙ и КАК ОПРЕДЕЛЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИЗЛИШЪКА (принадената стойност). В първобитното общество (първобитен комунизъм) племето КОЛЕКТИВНО е решавало разпределението на излишъка, че дори и основната придобита стойност за потребление. Т.е. ВСИЧКИ ЗАЕДНО участвали във вземането на решение относно съдбата на излишъка. Т.е. всички произвеждат, но и имат право да решават съдбата на излишъка.

След това идват ХИЛЯДИ ГОДИНИ на ОТЧУЖДЕНИЕ НА ТРУДА – тия, които произвеждат благата и излишъка са откъснати (отчуждени) от собственото си творение, отчуждени дори от собствените си способности, нямащи право да ги РАЗВИВАТ като намерят за добре, а каквото нареди някой друг вместо тях. И това са ДИВИТЕ ВЕКОВЕ, когато производителите на блага нямат право да се разпореждат със собственото си творение и със собствените си способности – накратко – едни произвеждат, а други се разпореждат с произведеното от тях. В повечето случаи много малка част от това, което са произвели, им се дава едва-едва да задоволят жизнените си потребности. Забележете – "разпореждането" с чуждия труд в голямата си част се нарича КРАЖБА, защото произвеждащите винаги мизерстват, а "разпоредителите" живеят охолно и правят с повечето блага институции и цели държавни и пропагандни системи против евентуални претенции на произвеждащите да си поискат произведеното.

КАК СЕ НАРИЧА ПРИСВОЯВАНЕТО НА  РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЧУЖД ТРУД? 

КРАЖБА! Ето на тая кражба се основават всички ДИВИ общества. Различните ДИВИ ОБЩЕСТВА се различават едно от друго само по начина на ОГРАБВАНЕ на ТРУДА на създателите на блага.

Когато при първобитното общество нещата се усложнили, тарторът започнал да си присвоява правото на разпределение, без да пита другите… По-точна казано – почнал ДА КРАДЕ другите и това му дало ВЛАСТ над тях. Появило се РОБОВЛАДЕЛСКОТО общество – робовладелецът бил собственик както на робите, така и на всичко произведено от тях. Той се разпореждал с излишъка (принадената стойност) както намерел за добре. Т.е.:

РОБОВЛАДЕЛСКИЯТ СТРОЙ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ
КРАЖБАТА НА ИЗЛИШЪКА ОТ РОБИТЕ, собственост на робовладелеца

После се появил ФЕОДАЛЪТ – собственик на земята, главен източник на благата и прибирал огромната част от произведеното от селяните, които били задължени да работят половината от времето си на земята на феодала. Всичко произведено там, било собственост на феодала. Така, ограбвайки много селяни, той придобил достатъчно средства, за да се въоръжи с новости за обработка на земята, докато крепостните селяни, работещи половината от времето си в собствени градини обеднявали от конкуренцията на феодла. И започнали да продават нивите си на феодала и така станали негови НАЕМНИ работници. Това са и първите пролетарии – наемна работна ръка в селското стопанство.

ФЕОДАЛНИЯТ СТРОЙ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ
КРАЖБАТА НА ИЗЛИШЪКА ОТ КРЕПОСТНИТЕ СЕЛЯНИ.

С развитието на производителните сили и от там необходимост от машини за производство, се появяват ПЪРВИТЕ КАПИТАЛИСТИ, които виждат, че лесно могат да правят пари от парите. Влагат пари, за да произведат излишък (принадена стойност) и като го продадат получават повече пари от вложеното. Т.е. КАПИТАЛЪТ е пари с цел да се правят повече пари. С това се слага край на благородния характер на манифактурата, която дава прогрес, развивайки производителните сили и задоволяваща потребностите на обществото. Докато вече капитализмът няма за основна цел задоволяване на потребности и прогрес, а придобиване на повече пари от вложеното и от това да е на власт със същата цел – повече пари. Собствеността играе същата роля – ДА ОПРАВДАВА КРАЖБАТА.

Т.е. КАПИТАЛИЗМЪТ се определя от две главни свойства:

1. ФОРМИРАНЕ НА КАПИТАЛ пари за влагане в производство или банки с цел правене на повече пари.

а) ПАРИ от производство на излишък,
б) КРАЖБА на излишъка (отчужден от произвелия го),
в) РАЗПОРЕЖДАНЕ с излишъка от притежателите на капитала за

*) възпроизводство на същия процес (пари – производство (1. Постоянен капитал – за суровини, материали, машини. 2. Променлив капитал – плащане на работната ръка, обучаването й, рекламата за това, колко е добър собственикът) – пари прим). Накратко – пари-стока-пари прим.
*) купуване (формиране) на институции, охраняващи тоя процес и самата КРАЖБА (армия, полиция, жандармерия, съд, прокуратура, образование, здравеопазване…
*) формиране на печалба – пълнене на гушата на притежателя на капитал.

2. КРАЖБА НА ИЗЛИШЪКА посредством горния начин (последователност) на производство и посредством процеса пари-стока-пари прим.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЯТ СТРОЙ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ
КРАЖБАТА НА ИЗЛИШЪКА ОТ НАЕМНИТЕ РАБОТНИЦИ (СЕЛЯНИ).

Т.е. КАПИТАЛИЗМЪТ Е ВИД ДИВО ОБЩЕСТВО ЗА КРАЖБА НА ИЗЛИШЪКА и ОТЧУЖДЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ РЕЗУЛТАТА НА СВОЯ ТРУД, както и НЕВЪЗМОЖНОСТ НА ТОЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ да определя къде и как да вложи своите умения, тъй като главните производствени мощности са собственост (определят се) от собственика…
 
Ако някой си мисли, че може да ИЗБЯГА от капитализма и да почне сам да определя устройството на фирмата си, цените и заплатите на работниците си, като се стреми да им плаща според труда им, може да го направи. Но до някъде – като се определи спрямо работниците като техен партньор и получава заплата според труда си и според успехите за фирмата си. Както и като престане да се самоопределя като собственик и на своето място обяви, че всеки, който е по-способен от него, може да го заеме. А с това ще ликвидира и собствеността си. Разумно е, но едва ли някой ще се реши на такава постъпка. Т.е. да направи трудова кооперация или с други думи – комуна от собствеността си. Но дори и да я направи, конкуренцията на гигантите и протекциите на ТЯХНАТА държавна машина скоро ще го определят като конкурент, ще го обявят като политически враг и ще измислят всякакви специални закони да го унищожат. И ако и това не помогне, терорът ще бъде пуснат в действие…
 
Друг вариант за справяне е семейният бизнес. При него няма ограбване на чужд труд (излишък) и дори при него има първичен комунизъм (комуна), понеже цялото семейство участва както в производството, така и в разпределението. При семейния бизнес дори не се заплаща СПОРЕД ТРУДА (социализъм), а според това, кой колко нужда има, според потребностите (комунизъм), все пак съобразени с количеството на общите доходи. Обаче ЦЕНИТЕ при това семейно производство никак не могат да се определят от семейството. Те зависят от доставчиците на суровини и от главните собственици и крадци в цялата система, които непрекъснато произвеждат инфлация (умишлена или не). Ето защо и семейният бизнес е силно ограничен от капитализма. Ако един такъв семеен бизнес реши да разшири производството, т.е. да наеме работници, в момента, в който го направи, вече става капиталист и ще трябва да се съобразява с правилата на големите акули.
 
При почването на бизнес все пак иди-доди. Но когато дойде време за ДЕЛБА на собствеността на деца, внуци, братовчеди… Няма какво да обясняваме трагедиите от тия делби – вие сигурно сте свидетели вече, а може би някои имат и опит. Едно е сигурно – такива спорове и процеси спират развитието не само на тия отделни собственици, но и на цялото общество, понеже всички са обвързани чрез пазара и доставките…
 
Възниква въпросът – възможно ли е тия, които произвеждат благата, сами да имат власт да се разпореждат с тях? Имало ли е такова общество? Възможно ли е такова общество?

Отговор – такова общество никога не е имало. То би се наричало социализъм или комунизъм. Това ще го определим ТУК.

Но на кратко ние ще кажем, че по време на нар. "социализъм" ПРОИЗВЕЖДАЩИТЕ БЛАГАТА ОТНОВО БЯХА ОТЧУЖДЕНИ ОТ ТЯХ, те НЕ СЕ РАЗПОРЕЖДАХА С ИЗЛИШЪКА. Те НЯМАХА ВЛАСТ нито да определят производството, нито разпределението, нито да казват какво ще става с излишъка (с принадената стойност), нито да определят посоката на развитие на дадена производствена единица.

Накратко – ГОСПОДАРЯТ КАПИТАЛИСТ, просто БЕ ЗАМЕНЕН С ДРУГ ГОСПОДАР – партийните и комсомолски секретари и с висшите чиновници от ЦК на БКП, които след 1989-а превърнаха СВОЯТА държавна собственост ПАК В СВОЯ, но вече ЧАСТНА.

Разликата между държавния и частния капитализъм беше, че в началото след 1944 г. имаше някаква национална цел, която се изразяваше в правилно ОТЧИТАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА СТОЙНОСТ (ПРОДУКТ) и правилното й разпределение с национална цел и с ръст на благосъстоянието на произвеждащите благата. И затова България постигна в началото на 70-те години на 20-и век ВТОРИ РЪСТ на производство веднага след Японското чудо. Т.е. колосалното ускорено развитие на страната се дължеше в правилния КОНТРОЛ НАД СТОЙНОСТТА и относително правилното й разпределение (според труда). След 70-те години обаче принципът на социализма разпределение според труда бе унищожен, а ГОСПОДАРИТЕ вече бяха свободни да крадат както си искат… И после си приватизираха (узакониха) накраденото…

Подробности за това как и защо се срина държавата до 1989-а вижте ТУК. И какво е социализъм (комунизъм) и как да го постигнем, вижте ТУК. А тук надолу ще продължим с

4
(горе)
АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИЯ КАПИТАЛИЗЪМ

Светът е доминиран от икономическата система на ограбване на хората, наречен капитализъм. Повече от четвърт век вече у нас и в другите бивши соц страни се пропагандира някакъв преход, но никой не го назовава нито от какво общество, нито към какво обшество върви тоя преход. Само с мазни и сладки приказки се омайват гражданите с безспорно авторитетната дума "демокрация", но както ще видим и тя е само един красив етикает, залепен на бутилката с отрова, съдържаща ГЕНОЦИД!

А ПРЕХОДЪТ е от ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ, към ЧАСТЕН КАПИТАЛИЗЪМ. Дори главният инструмент за тоя преход е назован съвсем точно – ПРИВАТИЗАЦИЯ. От думата PRIVATEЧАСТЕН. Т.е. приватизацията бе процес на УЧАСТНЯВАНЕ на формата на собственост, т.е. КРАЖБА на народната собственост, произведена с труда на народа и тоя процес още не е свършил.

Но основата на систематаначинът на ограбване чрез кражба на принадена стойност, си остана същата, но все пак всеки частник стана СВОБОДЕН да краде както си иска от нея, без да се съобразява с народа. И докато преди 1989-а все пак имаше държава, наследена от Великото начало на социализма (разпределението според труда, което съществуваше до към 70-те години), сега вече и държава няма. Няма държава в полза за народа. Иначе държавата обслужва само кражбата на принадена стойност и въобще пладнешкия грабеж, съдиран от народа и заробването му от финансовата мафия на САЩ. 

4b
(горе)
СВЕТОВНОТО РАЗЛОЖЕНИЕ,
ПОРОДЕНО ОТ ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ДЪЛГ
НА "ГОЛЕМИТЕ"

Обърнете внимание на процентното СЪОТНОШЕНИЕ между ВЪТРЕШЕН и ВЪНШЕН ДЪЛГ на показаните страни, спрямо БРУТНИЯ им ПРОДУКТ. Това са 20-те най-задлъжнели страни в света. Кликайки снимката долу, ще видите в РЕАЛНО ВРЕМЕ как се променя дългът на всяка страна. За момента на писането на това ще сравним %-ите ВЪТРЕШЕН и ВЪНШЕН дълг на Гърция спрямо другите страни, за да видите, че ИСТЕРИЯТА за Гърция е изкуствено предизвикана, понеже дългът в проценти на Обединеното кралство, Франция и Португалия са много по-големи от тоя на Гърция, а на Германия, Италия, Япония са приблизителни с гръцкия. АБСОЛЮТЕН РЕКОРД е %-тът на ИРЛАНДИЯ – помните ли как ни ДАВАХА ЗА ПРИМЕР ИРЛАНДИЯ като земния рай?…

Сигурно е някаква "случайност", че Русия има най-малък % дълг. Както и страните от БРИКС. Това се дължи на тяхното съвестно изпълнение на Доктрината на ООН "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ".

Величината на дълга не е толкова важна, важни са %-те спрямо бруния продукт, защото от него зависи дали дългът може да бъде погасяван.

България я няма тук, защото не само всичкият брутен продукт погасява дълга, но и се КРАДЕ В АВАНС…

И НАЙ-СЪЩЕСТВЕНО важното – съгласно КАПИТАЛИЗМА (господстващата система в света) всички тия мерни единици са В ПАРИ, а не в КОЛИЧЕСТВО ТРУД (ЕНЕРГИЯ), вложен в продуктите. Като имаме предвид КРАЖБАТА НА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ от трудещите се, която никой не отчита по РАБОТНО ВРЕМЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛНА СИЛА, БРОЙ производствени единици и СЪОТНОШЕНИЕТО на СТОЙНОСТИТЕ спрямо тия показатели, т.е. СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ РЕАЛНИТЕ НАТУРАЛНИ, а не ПАРИЧНИ стойности, които никой не мери (това е и целта на капитализма: МЪГЛА В ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО), както и безразборното печатане на долари (необезпечени нито с ценни метали, нито с ТРУД) от ционистите-банкери, ще проумеем че светът НЕ Е В КРИЗА (болест), а в тотално РАЗЛОЖЕНИЕ (СЛЕДсмъртно състояние на системата).


А това е ЦЕЛИЯТ ВЪНШЕН И ВЪТРЕШЕН ДЪЛГ на САЩ. Вижте го В РЕАЛНО ВРЕМЕ как ТОЙ РАСТЕ НЕПРЕКЪСНАТО. Т.е. САЩ са най-големият длъжник на света и точно затова избива милиони хора, за да няма на кого после да връща дълга си:

Целият този колосален банкерски и производствен грабеж
поражда и колосалната световна

ХИПЕРИНФЛАЦИЯ

От ОТНОШЕНИЕТО x = a/b , където x е стойността (респективно цената – има разлика между тях, но това е друга тема) – a е работното време, а b – производителната сила на труда. При гигантските производителни сили b цените вместо да падат до нула, да вървим към безплатно потребление, този естествен ПРИРОДЕН ЗАКОН не действа. Напротив, той е извратен в неговата противоположност – вместо цените да намаляват, те растат до безкрайност, предизвиквайки огромната ХИПЕР ИНФЛАЦИЯ (диаграмата вдясно). Защото НАРОДЪТ НЯМА ВЛАСТ САМ ДА РАЗПРЕДЕЛЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ НЕГО САМИЯ ИЗЛИШЪК, като по този начин го превръща в ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ за капиталиста (работодателя – сега вече олигарх), част от която се превръща отново в КАПИТАЛ.

Тази статия има и друга малка и основна цел –  да покаже ИЗМЕНЕНИЕТО НА КАПИТАЛИЗМА откакто се е появил като класически капитализъм, т.е. основан само и предимно на КРАЖБАТА НА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ. Следващата диаграма показва ЦЯЛОТО КОЛИЧЕСТВО на ОГРАБВАНЕ НА ТРУДА на производителите на блага (целия нисък цилиндър и СЪОТНОШЕНИЕТО между кражбата на принадена стойност  и други форми на ограбване и на откровени кражби:

Тази диаграма и ОТКЪСЛЕКЪТ вляво показват КЛАСИЧЕСКИЯ КАПИТАЛИЗЪМ, при който най-голям дял при ограбването държи принадената стойност, произвеждана от работниците (умствени, физически, психически). С усъвършенстване на ограбването, както и на политическата (изборна) и пропагандна система на капитализма, все повече хора се изтарикатяват не да управляват ПРОИЗВОДСТВЕНО предприятие с вещина и достойнство, както в ранния капитализъм и който е произвеждал повече блага въобще, при който растат производителните сили, потреблението, раждаемостта и нивото на интелигентност на работниците, което всичко това го прави по-прогресивен строй от феодализма, та вместо това ограбването вече става по други непроизводствени, т.е. по НЕТИПИЧНИ за капитализма начини:

И това е периодът на капитализма, който вече се чувства не като прогресивен строй, както в началото му, а като задушаващ производителите на блага и въобще на обществена стойност. Точно по това време започва осъзнаването на работническата класа като най-засегната от експлоатацията. Точно по това време започват и естествените, предизвикани от самата същност на капитализма кризи и изнасянето на проблемите в други държави под формата на завоевателни войни и наемане на по-ниско платена работна сила в чужбина.

Тук вече виждаме изключително МАЛКИЯ ДЯЛ на ОГРАБВАНЕ чрез ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ. Не, не си мислете, че този малък дял означава намаляване въобще на кражбата на труд от производителите или пък че ДЕМОКРАЦИЯТА се е увеличила – напротив – кражбата вече придобива изключително нагли размери в другите форми на ограбване, но всички те са следствие на първоначалната форма на ограбване и основаната на нея политическа и изборна система на капитализма, т.е. другите по-големи начини на ограбване са естествен, логичен резултат на развитието на ограбването на принадена стойност.

4a
(горе)
КАПИТАЛИСТИЧЕСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА
ИЛИ ВЪРХЪТ НА ОЛИГОФРЕНИЗМА

Политическото "ПРОСТРАНСТВО" – забележете – "ПРОСТРАНСТВО" – се деляло на ляво и дясно. Говори се за ПРОСТРАНСТВО, но както всичко от говоренето на капиталистическите идеолози драстично се разминава с действителността. Защото политическото капиталистическо ПРОСТРАНСТВО много ясно се вижда, че не е ПРОСТРАНСТВО, което има ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ, а има САМО ЕДНО ЕДИНСТВЕНО ИЗМЕРЕНИЕ – линията:

ЛИНЕЙНО ПОЛИТИЧЕСКО (КАПИТАЛИСТИЧЕСКО) "ПРОСТРАНСТВО"

Това е то "СЪВЪРШЕНОТО" КАПИТАЛИСТИЧЕСКО ПОЛИТИЧЕСКО "ПРОСТРАНСТВО", при което има абсолютен (теоретически) БАЛАНС НА ИНТЕРЕСИ. Има известна логика – сегашната капиталистическа държава вече е международен ДЕСЕН ТЕРОРИСТ (виж горе обясненията) и за да има политически баланс, задължително трябва да има леви политически субекти от целия ляв спектър до ЛЯВ ТЕРОРИСТ. Логично е, защото НАСИЛИЕТО ПОРАЖДА КОНТРАНАСИЛИЕ. На ДЕСНИЯ ТЕРОРИЗЪМ, според модерните полиитически идеолози, задължително трябва да се появи ЛЕВИЯТ ТЕРОРИСТ…. Иначе политическата "пръчка" може да се огъне и, не дай си Боже, да се счупи по следния начин

ЛИНЕЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА С ДЕСЕН УКЛОН

Или, не дай си Боже, ако левите политически сили вземат властта, може да се случи КОНТРА ИЗКРИВЯВАНЕ на политическото "ПРОСТРАНСТВО". Лелееее, колко ПРОСТА политическа система – даже олигофрените я разбират:

ЛИНЕЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА С ЛЯВ УКЛОН

Затова "ЗРЕЛИТЕ ДЕМОКРАЦИИ", например в САЩ и Обединеното кралство, са ограничили до минимум лявото и дясното политическо "ПРОСТРАНСТВО", за да не би политическата "ПРЪЧКА" да се изкриви и счупи и в двете посоки по тоя начин:

ЛИНЕЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

Та затова тарикатите във "ВЕЛИКИТЕ ДЕМОКРАЦИИ" ограничават политическото "ПРОСТРАНСТВО до това (само две партии):

ЛИНЕЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

Е те това е "логиката" на политическите тарикати при капитализма. Само дето нещо не забелязват, че това не е НИКАКВО ПРОСТРАНСТВО, а някаква НЕРЕАЛНА, НАТЪКМИСАНА, ДАЛЕЧ ОТ РЕАЛНОСТТА, по-близо до ИЗМАМАТА, като за олигофрени, политическа класификация. Защото в природата такива ОТВЛЕЧЕНИ, СВРЪХ-АБСТРАКТНИ линейни системи не съществуват. Има ПОНЕ равнинни системи, които са по-близо до реалността. Но вижте колко СМЕШНО изглежда олигархическата политическа класификация при реалната равнина:

ЛИНЕЙНА или РАВНИННА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

Както виждате, нещо липсва в равнината – едното измерение няма политически субекти. Да се чуди човек дали тая липса не е за добро. Но Маркс отговори много по-просто и РЕАЛНО на глупавата политическа класификация на капитала – просто ИЗРИТА ПАРАЗИТИТЕ, наречени ПАРТИИ и ги ЗАМЕНИ с РЕАЛНИ, ОБРАЗУВАЩИ СТОЙНОСТ ФИЗИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ:

РАВНИННА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

Но развитието на реалните физически величини, ПРОИЗВЕЖДАЩИ СТОЙНОСТ, за разлика от партийните величини, лапащи и унищожаващи стойността, достигна до ИСТИНСКОТО, РЕАЛНОТО ПОЛИТИЧЕСКО (ИКОНОМИЧЕСКО) ПРОСТРАНСТВО:

ТРИМЕРНА (ПРОСТРАНСТВЕНА) ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

Сами отсъдете коя политическа система е по-близо до реалността. Но трябва да ви признаем, че има и още по-реална политическа система, но ще я покажем, когато усвоите тоя материал, за да не ви ПРЕТОВАРИМ с информация. Ето подробности за цялта олигофрения на:

ОЛИГАРХИЧЕСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА

(горе)

Тенденцията на намаляване на ограбването чрез принадената стойност вече ИЗРАЖДА КЛАСИЧЕСКИЯ КАПИТАЛИЗЪМ в друга негова форма СПОРЕД ПРЕОБЛАДАВАЩИТЕ НАЧИНИ НА ОГРАБВАНЕ и както виждаме от диаграмата капитализмът се превръща в МЕЖДУНАРОДЕН ТЕРОРИЗЪМ, в МАФИОТИЗЪМ, в ОЛИГАРХИЗЪМ, в ДЪЛГО-КРАТИЗЪМ, в ПОЛИ-ТИЧЕСКИ ЦИНИЗЪМ, в ГЕЙИЗЪМ, в ИМПЕРИА-ЛИЗЪМ, във … ФАШИЗЪМ (ОТКРОВЕН ДЪР-ЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ както по отношение на чужди народи, така и по отношение на собствения народ на "работодателите"). ПРОРОКЪТ Маркс правилно определя психологията на капиталиста (капитала) в следните негови редове. Ето какво казва Маркс за обществения феномен, за общественото отношение между хора, наречен "капитал":

ПРАВИЛАТА НА КАПИТАЛИЗМА - ПЕЧАЛБА, ВЛАСТ, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Анализ на капитализма и какво да се прави бе написан от Маркс и Енгелс още в 1848 г. Този техен начален труд за

СМЯНА НА СИСТЕМАТА,

а не само за реформи, все още е актуален, защото начинът на кражбата на излишъка от тия, които го произвеждат, не само не е престанала, но и се е видоизменила в множество нейни форми. Но от толкова много време СЪЗНАНИЕТО на ограбваните все още е робско, примирено и ЗАБЛУДЕНО за принципите и начините на ограбване, поради което ограбените нито желаят да бъдат други, освен ограбвани, нито разбират, че са ограбвани, нито желаят да променят системата, нито знаят с какво да я заменят.

Докато ограбваните не започнат да изучават принципите на тяхното ограбване (които всъщност в основата си не са сложни) и от там и заробването и докато не изучат новооткритите природо-обществени закони, по които трябва да се развива обществото в хармония с природата, никога системата капитализъм (олигархизъм, мафиотизъм, тероризъм…) няма да спре да унищожава прогреса и самите хора, което вече е превърнато в официална политика на световните кукловоди за СВЕТОВЕН ГЕНОЦИД. Затова е добре като начало вие, които сте стигнали до тук, което предполага, че искате да се освободите от икономическото и от там и политическо робство, да започнете обучението си от

МАНИФЕСТ
на комунистическата партия

на Маркс и Енгелс, както и от популярните филми горе и по-долу, но най-важния труд, който трябва да прочетете, е основното произведение на Маркс:

КАПИТАЛЪТ,

чието електронно издание публикувахме отчасти, както и друга литература в този сайт, независимо че може отначало да ви се стори, че темите са твърде далеч от вашето социално или жизнено положение.
5
(горе)
КЛАСОВИЯТ АНАЛИЗ НА МАРКС
популярни лекции от проф. Улф,
Масачюзетски университет, САЩ:

Други популярни лекции на Ричард Улф:

ДЕМОКРАТИЧЕН ЛИ Е КАПИТАЛИЗМЪТ?

ТЕХНИЧЕСКИЯТ ПРОГРЕС И КАПИТАЛИЗМЪТ

ОБРАЗОВАНИЕТО И КАПИТАЛИЗМЪТ

СЪВРЕМЕННОСТ – РАЗЛОЖЕНИЕТО В ГЪРЦИЯ И ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЛЮКСЕМБУРГ И КОРПОРАЦИИТЕ

ДЪЛГО-КРАЦИЯТА

МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА

ИСТОРИЯ НА КАПИТАЛИЗМА

Проследявайки ТЕНДЕНЦИЯТА на намаляване дела на ограбване чрез принадената стойност, виждаме, че скоро този вид кражба съвсем ще изчезне. Тогава ще се възцари един откровен държавен тероризъм, в едно ново, безскрупулно и жестоко РОБСТВО, което въобще няма да е капитализъм. Много хора са го нарекли:

НОВ СВЕТОВЕН РЕД

Ще го допуснем ли?

НА КРАК, О, ПАРИИ ПРЕЗРЕНИ,
НА КРАК, О, РОБИ НА ТРУДА!
ПОТИСНАТИ И УНИЗЕНИ
ДА СТАНЕМ ВСИ СРЕЩУ ВРАГА!

 

ПРЕХОДНИЯТ ПЕРИОД!

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ,
СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

 ИЗХОДЪТ

(горе)

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

 

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: