ПРЕВРАТЪТ СРЕЩУ ГОРБАЧОВ

7-МИ НОЕМВРИ, 9-ТИ СЕПТЕМВРИ и ПРЕВРАТЪТ срещу ГОРБИ ЛИГЛЬОТО

РЕВОЛЮЦИЯ, въстание, преврат, метеж, заговор или… какво е 9-ти Септември? А какво е Октомврийската Революция и как тия понятия и нашият 9-и септември са свързани с пъкленото "дело" на Горби Лигльото и Елци Пияндето.

 В тази статия ще дадем отговор на въпроса какво е 9-и септември 1944 г., но както винаги няма да говорим за политика, а ще обясним процеса с икономическото устройство и начина на производство. Политици като Гобри, Елци, Брежнев и Тодор Живков са само пионки в ръцете на "шахматиста", наречен природо-обществени закони. Ако осъзнаем тия роли и главния играч (Природата), от нас зависи дали ще играем ролята на пионките или на шахматиста.

Чудно, ЗАЩО народът посреща Червената армия така възторжено. Разгледайте внимателно снимката с плакатите, знамената, цветята и радостта:

КАПИТАЛИЗМЪТ - ИСТИНСКАТА МУ СЪЩНОСТ

Превратът в СССР срещу Горбачов потвърди Комунизма

(„Преврат” или „демократичен” икономически геноцид – коя от двете злини е по-малка)

„Материалистическото разбиране на историята изхожда от тезата, че производството, а след него и размяната на продуктите от него са основата на всеки обществен строй;”

„…Средствата за отстранявате на проявените злини трябва да са налице … също в самите изменили се производствени отношения. Тези средства трябва не да изобретяваме от главата, а да ги откриваме … в наличните материални факти на производството.”

„…Следователно политиката и нейната история трябва да бъдат обяснявани с икономическите отношения и тяхното развитие, а не обратно.” (Фридрих Енгелс, „Развитието на Социализма от утопия в наука”, стр.127, 129)…

Прозорливите веднага ще разберат какво искам да подчертая с горните цитати. Има ги в изобилие в марксистката литература. Преди и след нея историята ги потвърждава с категорична безпощадност. Само че политическите дърдорковци и дърдорещите медии не се интересуват нито от марксизма, нито от историята. Това са вече 150 годишни престъпни СВРЪХНЕВЕЖЕСТВО и БЕЗОТГОВОРНОСТ за обществените процеси! Вече 150 години марксизмът, а историята с хилядолетия доказват, че докато не се осъзнаят и отрегулират, а не да се оставят на слепия пазар производствените и разпределителните процеси, в обществото винаги ще има катаклизми и НИКОГА няма да има демокрация!

През 70-те години на ХХ век в резултат на научно-техническата революция (компютрите) настъпват промени в технологиите и от там промени в производствените отношения. Това налагаше преизчисление на стойността на обществения продукт.

Но това не стана !!!

Постепенно стойностите (в икономическите и от там във всички човешки отношения) придобиха субективен (измислен, неестествен) характер и бяха доизвратени от тоталитарната система. И това е първата, основната, най-важната причина за рухването на целия „социалистически” лагер. По-точно щом няма обективни стойности, няма и социализъм. Т.е. социализмът бе ликвидиран още през 70-те години. Вместо учените-икономисти да поемат управлението на страната, да отрегулират стойностните отношения, т.е. да вложат нова култура на производство и от там:

обективизиране на цени и заплати според ТРУДА

(количество, качество, производителност, квалификация, РАБОТНО ВРЕМЕ…)

„управлението” бе поето от хора, раздуващи цял живот сплетни и клюки в коридорите на властта, хора, които разделяха обществото не на знаещи и незнаещи, на разбиращи и неразбиращи, на можещи и на неможещи, а само и изключително на наши и ваши; хора, които решиха, че пак с клюки и сплетни, т.е. с политика, а не с полит-икономия ще решават съдбата на народите; хора, които все още не са разбрали, че обществото трябва да се управлява съзнателно (научно), а не с благи намерения и речи. А полит-икономически средства, с които хората да живеят задоволени, в световната наука и практика винаги е имало, има и ще има в изобилие. Но кой ли да ги търси и осъзнае? Ами че за това се изисква труд, ум и човешка съзнателност! Къде по-лесно е да се политиканства…

Вместо да обърне внимание на икономиката в страната си Михаил Горбачов реши първо да „оправи света”. Политически. Т.е. със сплетни… Да, краят на Студената война е добро дело. При условие двете системи (капитализъм и социализъм) да не си пречеха, а да се съревновават. Но това не стана. Капитализмът унищожи социализма и то не с икономически, а с политически средства (невежи и продажни лидери на соц. страните). Трудовите хора вече изпитват на гърба си „резултатите”. Горбачов проведе идеалистически, волунтаристически подход към развитието. Почна „преустройство” с призиви и речи, с екскурзии и високо самочувствие, с реформи във властта и структурите й, с преустройство на КПСС и разместване на лидерите й, т.е. с всичко онова, което е надстройка на обществото, без да промени основата – новите производствено-икономически (и разпределителни) отношения, посегна (отчасти) на следствието, без да побутне причината – разлагащите се трудови (стойностни) отношения между хората, причинени от

замъглените, занемарените, неизчислените, мистифицирани стойности

от производството и от там в морала, в йерархията, във властта…

Накъсо: организмът на държавата умираше, а той фризираше прическата; сложи олио в тигана, без да е хванал рибата; кипреше се пред масите като мелодраматичен актьор, без да разбира ролята си; обещаваше бъдеще, без да разбира миналото; „сдобри”държавите, а онеправда народа си… Така организмът се вмириса, а олиото прегоря!…

3Възможна ли е Демокрация в процес на разложение?!

Има ли демокрация, когато никой не знае кое колко струва? Има ли демокрация, когато никой не знае, колко и защо получава? Има ли демокрация, когато никой не знае кой колко консумира? Има ли демокрация, когато никой не знае кой колко работи? Демокрацията е свобода и съзнателност, но как да ги има, когато изтърваните икономически (трудови) отношения разлагат обществото, когато

икономиката е в агресивна ВОЙНА с хората?!

Как да демократничим с агресора?!

Е, кажете, ще им хрумне ли на войниците думата „свобода” по време на бедствие или на военно положение? Ще му хрумне ли тогава на някой главнокомандващ да каже: „Войници, действайте свободно, вие сте добри, умни и съзнателни, врагът е срещу вас, бийте се без нас.”? В случая врагът е деформираният, подивял обществен продукт, не знаещ къде отива и кого мачка; армията – трудовите хора, а главнокомандващите – учените-икономисти. Така армията е разпасана, а вместо главнокомандващи реват червено-сини байрактари!

Първият, който начерта научния план за разгром на най-големия (за сега) враг на Човечеството – МИСТИЧНАТА, НЕУПРАВЛЯЕМА СТОЙНОСТ на обществения продукт – беше Маркс. А първият, който започна на практика този разгром, беше Ленин. Единият откри материални доказателства в историята, другият превърна доказателствата в материя. Единият демистифицира стойността, другият остойности мистификацията. Единият оразмери стойността с Труда, другият превърна оразмерения Труд в практика. В историческата практика на Великата Октомврийска Социалистическа Революция!

РЕВОЛЮЦИЯ, защото за първи път в историята Трудът бе въздигнат в най-висша МЯР(К)А за всяка човешка дейност. Това явление до тогава Цивилизацията не познаваше. До тогава тя бе оставила грижата за регулиране на стойността на слепия и глух пазар, на „свободните” тълкувания на търговци и производители. До ВОСР стойността „свободно” служеше не на хората, а на самата себе си. По собствено „желание” стойността намаляваше или се умножаваше в капитал. Тя, „свободната” стойност спокойно властваше над Труда и от там – над човека. Те бяха нейни роби. Това хилядолетия наред бе първопричина за гигантски обществени катаклизми, за войни и разруха, за смърт на хора и държави, за преселения и изчезване на цели народ, за неочаквани възходи и падения, за гигантски трагедии и …комедии, за екологични местни и сега за глобални катастрофи! С две думи – за нестабилни общества!

ВОСР за първи път смени ролите: Трудът стана мярка и от там – господар на стойността. Така човекът стана свободен, постепенно започна да става съзнателен творец на битието си. След това онова колосално израстване на Съветската държава. От най-изостанала страна Русия почти догони най-силната – САЩ; породи световната социалистическа система, стана първата в света космическа страна и т.н. и т.н. Всичко това е известно, макар че някои умишлено или не го забравят. Обаче това, което не е известно на хората, е, че в резултат на Научно-техническата революция и породените от нея изменени производствени отношения, поради гнилата надстройка (политическата система), неспособна да ги разбере и поради външен икономически диктат

СТОЙНОСТТА БЕ ИЗПУСНАТА !!!

Тя бавно, но сигурно завладя отново Труда и вече никакви командни системи не можеха да спрат разрушителната й сила. Когато това започна да се чувства осезателно, дойде ред на Горбачов и „разведряването”, а с тях и илюзията, че той е спасителят – хората бяха свикнали някой да мисли и решава вместо тях. Уповаваха се на „ръководителя”, а не на знанието си; замениха Бога с лидера. Спокойният и задоволен живот приспа бдителността им. Това се оказа фатално. Стойността вече не се измерваше с Труда, а точно обратно – предварително „стимулираха” труда с измислена стойност. Това хвърли в хаос разпределителните процеси, от което се възползваха наши-ваши. Нарушен бе основният икономически закон на социализма: „от всекиго според способностите, всекиму според труда”, което е изискване и на Международна харта за правата на човека (вкл. Всеобща декларация за правата на човека (чл.23, ал.2) и Международен пакт за икономическите, социалните и културните права (чл.7, ал.а(i) и c). Така социализмът бе разяден още в началото на 70-те години.

Превратът започна още тогава!

Става ясно като бял ден, че Горбачов не разбира нито от икономика, нито от международно право, нито от елементарна логика. Това е причина за бълнуванията му: „плурализъм”, „свободна” частна собственост, „свободна” търговия, „свободен” пазар, „свободни” инвестиции, „свободен” внос-износ, „свободна” многопартийност, „свободно” отделяне на републиките, „свободна” пазарна икономика, т.е. свободно цено- и заплато-образуване без оглед на вложения труд, т.е. за „свободно” външно и вътрешно ограбване на СССР! Така се възродиха всички ония предреволюционни „прелести” на „свободно” развихрената стойност, т.е. на анархията и хаоса в производството и разпределението, които бяха изтипосани с

мъгливото, разтегливо понятие „демокрация”.

Това бе просто декорация за избуялите страхотно количество, страхотно невежи паразити-политици, вживяващи се като герои и фактори. Хората се чудеха вече кого по-напред да слушат, в кого да вярват. В тази мъгла от идеи и субекти изплува на повърхността като лека тапа още един „демократ” – Елцин. Неговите главни аргументи – мощен глас, надута осанка, героични жестове, безцеремонна „критичност”, себична наглост и …корави лакти…

Борбата на Труда със стойността бе изместена от борба между личности и партии!

В това време хаосът и разрухата напредват. Народите на СССР и на целия соц. лагер са подложени на икономически геноцид от външни и вътрешни „свободни” търгаши, Трудът и постиженията постоянно се обезценяват и сега са пред фалит, пред евтина разпродажба, пред заробване от паразитния капитал. Така материалният процес на производството и разпределението отново се замъглиха и мистифицираха и всичко онова, което бяха постигнали Маркс, Ленин и героичните жертви на този процес, отиде „по дяволите”. Това е колосално престъпление спрямо Цивилизацията!

Кой обезцени и предаде:

знанието, опита и поуките; физическите и морални жертви; Труда

на милиарди хора и на цели цивилизации?!

Историята и Маркс дадоха отдавна отговора: това са слепите стихии на „свободния” безсъзнателен процес на производството, разпределението и собствеността. И самовлюбените, неграмотни политици, начело с Горбачов и Елцин, които още не са разбрали, че не те правят историята, а точно обратното:

политиците са безсъзнателни пионки

на икономическите отношения, на собствениците на пари и на производствени мощности… И когато се намериха шепа честни хора, които макар с недемократични средства се опитаха да спрат разложението, когато чух и прочетох тяхното „Обръщение към съветския народ”, когато се уверих в тяхната искреност и когато разбрах тяхната позиция, аз се изпълних с оптимизъм. Цитирам:
 
„Вместо да се грижат за безопасността и благополучието на всеки гражданин и цялото общество, нерядко хората, в чиито ръце се оказа властта, я използват за интереси, чужди на народа, като средство за безпринципно самоутвърждаване. Потокът от думи, планините от заявления и обещания само подчертават ограничения и жалък характер на политическите дела. Инфлацията на властта е по-страшна от всяка друга. Тя разрушава държавата и обществото. Всеки гражданин чувства неувереност в утрешния ден, дълбока тревога за бъдещето на своите деца.
 
Кризата на властта се отрази катастрофално върху икономиката. Хаотичното, стихийно плъзгане към пазара предизвика взрив от егоизъм – регионален, ведомствен, групов, личен. Войната на законите и поощряването на центробежните тенденции доведоха до разрушаване на единния народостопански механизъм, създаван с десетилетия. В резултат на това рязко падна жизненото равнище на болшинството от съветските хора, разцъфтяха спекулата и икономиката в „сянка”. Отдавна трябваше да се каже истината на хората: ако не бъдат взети срочни и решителни мерки за стабилизиране на икономиката, то в съвсем близко време са неизбежни гладът и още по-голямото обедняване, от което има само една крачка до масовите прояви на стихийно недоволство с разрушителни последици. Само безотговорни хора могат да се надяват на помощ от чужбина. Никакви подаяния няма да решат нашите проблеми. Спасението е в нашите собствени ръце! Дошло е време авторитетът на всеки човек или организация да се измерва с реалния принос за възстановяване и развитие на народното стопанство.” (подчертаното от Т.Бонев, край на цитата)
 
Ето ги обяснението и оправданието за т.нар. насилия и за т.нар. „метеж” „заговор” „преврат”; на т.нар. „десни” „хунта” „твърди” „праволинейни” „консерватори” и т.н. и т.н.
 
1. Това не беше МЕТЕЖ!

Метежът започва ненадейно, хаотично, с насилие, грабежи, убийства, с хаос, без посока и без точна цел. А събитието започна МИРНО, при пълен ред, всеобща гласност и, главно, с точна цел: икономиката!

2. Не беше и ЗАГОВОР!

Заговорът започва организирано, но с шепа посветени; ненадейно, бързо, мълчаливо, с планирани, мощни, безпощадни удари по възлови обекти: преса, радио, телевизия, поща, правителство; до тяхното пълно подчиняване или унищожаване. И чак след това обявяване на легитимност. Нямаше нищо такова – точно обратно: предпазливост, изчакване, такт. Бяха завзети медиите (как иначе), но почти без насилие и без кръвопролитие…

3. Не беше и ПРЕВРАТ!

Белезите му са както на заговора, но с масирано участие на армията с безкомпромисно, пълно и повсеместно смазване на противника с цел връщане на стари икономически отношения. А събитието започна спокойно, с широко оповестена програма пред света, с преговори и търсене на диалог. Тава бе събитие (накрая ще го назовем точно), целящо с мирни средства да промени страната в интерес на хората, да възстанови извратените икономически отношения, а не да ги върне обратно.

Истинският преврат започна преди 45 години

ПРЕВРАТЪТ в ИКОНОМИКАТА !

Отчаяните смелчаци усещаха, че са обречени, но подобно на нашите въстаници от април 1876-та знаеха, че все пак промяна ще има – ще бъде ускорено мисленето на хората, че поне най-будните ще разберат истината въпреки 

ХИТЛЕРИСТКИТЕ МЕТОДИ на ПРОПАГАНДА

на масмедии и политици. Въпреки психодиктата върху масите. Въпреки съответните журналисто-актъорски жестове, въпреки съответните физиономии, въпреки съответните интонации, въпреки съответните речи, въпреки съответните заклинания, въпреки съответната …музика!

Въпреки ИЗВРАТЕНИТЕ ПОНЯТИЯ !!!

Защо да не допуснем и следната хипотеза?: Не е ли възможна манипулация на част от водачите на „преврата”? Не бе ли подготвен от Елцин или Горбачов с цел да се узакони разгромът над КПСС и комунистическата НАУКА?! Мислете върху това! …Отчаяното самоубийство на верния съветник на Горбачов, неучаствал в „преврата” маршал Ахромеев, осъзнал, че трудът и жертвите на десетки милиони съветски хора са погребани; осъзнал, че е служил на кауза-пердута-горбачова, т.е. на историческото предателство срещу върховното постижение на Цивилизацията – Социалзма!

Енгелс отдавна ни предупреди в „Развитието на социализма от утопия в наука” (стр.144, 150): „Обществените сили, подобно на природните, действат сляпо, насилствено, разрушително, докато не сме ги опознали и не се съобразяваме с тях… А това особено важи за съвременните могъщи производителни сили. Докато упорито отказваме да разберем тяхната природа и характер, а на това се съпротивляват капиталистическият начин на производство и неговите защитници, до тогава тези сили ще действат въпреки нас и против нас, до тогава ще ВЛАСТВАТ над нас, …начинът на производство ВЪСТАВА (!) против формата на размяна”!

Обърнете внимание!

ВЪСТАВА!

Затова преврат нямаше – имаше ВЪСТАНИЕ!

ВЪСТАНИЕТО потвърди думите на Енгелс! ВЪСТАНИЕТО потвърди комунистическата наука!

Обаче въстаниците не бяха разбрали основен закон божи: „насилието поражда насилие, злото поражда зло”! Реакцията е верижна: невежеството на политиците породи упадък в икономиката > той породи икономическо насилие спрямо хората > то пък породи насилието на танковете > на него пък отвърна насилието над КПСС и над комунистическата наука! Така въстаниците вместо добро, причиниха зло. Те за разлика от 7-мо ноемврийци и нашите априлци бяха забравили, че:

Въстанията и революциите успяват първо когато завладеят предварително умовете и душите на масите!
Нямаше революционна ситуация!
Нямаше достатъчно остра криза във властта!
Сезонът бе зле подбран!
Нямаше достатъчно остра икономическа криза у народа!
Въстания и революции се извършват от широките народни маси!
Първо се опитват всички мирни средства: протести, стачки, граждански неподчинения,… !

Това са ленински, комунистически принципи, гарантиращи успех на революции и въстания. Те много преди това бяха осъзнати и от нашия Левски… Въстаниците не спазиха нито един!

С породилите го причини и с неуспеха си
ВЪСТАНИЕТО ПОТВЪРДИ поуките на КОМУНИЗМА !!!

27 август 1991 г./p>

И все пак – защо трябваше да мисля за неуспелия ПРЕВРАТ срещу Горби Лигльото точно на тази паметна дата – 9-и Септември? Просто е, за да направим ВРЪЗКА с ОСНОВАТА на обществото – икономическите отношения, а не само с повърхностните ЯВНИ действия на политическите марионетки. И да разберем, че 9-и Септември 1944 направи ОПИТ за справедливо общество и това, че този опит не успя, трябва да осъзнаем причините за това и да не повтаряме грешките си – да даваме властта на политици и партийци, които нямат нищо общо с разбирането на реалния процес на икономиката…

ПРЕДАТЕЛЯТ, кметът на Москва тогава, доносничил в Посолството на САЩ за ВЪСТАНИЕО против Горби Лигльото два месеца преди пуча:

http://www.segabg.com/article.php?id=765844

Депутати ще съдят Горби Лигльото за развала на СССР:

http://newsru.com/russia/10apr2014/gorbachev.html

http://top.rbc.ru/society/10/04/2014/916926.shtml

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1463425

 ИЗХОДЪТ


 

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: