ПОЛИТИКА

СКВЕРНАТА ИЗМАМА, НАРЕЧЕНА  "ПОЛИТИКА"

Политиката е синоним на измама, а политик – на измамник. Как да унищожим политиката и политиците:  "Има политика – има проблем, няма политика – няма проблем." Но това е задача на науката математика, а не на политиците – как те ще унищожат самите себе си, това е абсурд. Затова, докато не сме станали политици и да минем в техния отбор, да ги "унищожим" като съсловие, а политиката да я елиминираме завинаги от обществените и човешки дейности.

Етимология (историческо развитие) на думата "политика";  дефиниция (стара и нова) на понятието и дейността:

Целенасочено за първи път думата е използвана от Аристотел в книгата му „Политика“, преминава от средноанглийски през среднофренски, като стигне до латинизараната гръцка дума πολιτικός (политикос) в politicus (политикус) и в крайна сметка в англицизма politics (политикс), както и от думата πόλις [полис] (град, държава), т.е. умението да се управлява полисът с неговите жители и дейности.

НО! Ние тук нямаме за цел да ви учим на СТАНДАРТНОТО понятие за политика. Кликнете в Гугъл или други търсачки и ще намерите всякакви обяснения и определения на това понятие (най-добре в УИКИПЕДИЯ).

Общото за всички определения, които съществуват в конвенционалните и електронни библиотеки е ОГРОМНОТО КОЛИЧЕСТВО (празни) приказки, които обясняват и определят понятието "политика". Това е стар и вече изтъркан ТРИК на идеолозите за промиването на мозъци – хората да си кажат: "ей, колко учени хора, щот много знаят – колкото ние по не ги разбираме, толкова те са по-учени. Колкото ние имаме по-малко време да четем (от работа и грижи) глупостите им, толкова те ще приказват и умуват ВМЕСТО НАС и ще ни изземват (крадат) не само от труда и парите, но и от мисленето и суверинитета ни, т.е. ще се разпореждат вместо нас с нашите съдби и мислене".

И след като (предполагаме) сте кликнали в Уикипедия и сте попрочели "чаршафа", изписан за "политика" и съпътстващите я подпонятия и подтарикътлъци за замазване на истината, ние ви даваме супер краткото, просто и нагледно понятие за "политика" според МАРКСИЗМА:

Маркс ползва наготово понятието ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ. За майтап ние ще го перефразираме като ИКОНОМИЯ на ПОЛИТИКАТА, т.е. да икономисаме политиката от нашата дейнаст, да я премахнем от битието си. Затова много преди Маркс се е появило понятието ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ, съкратено от соц време – полит-икономия. И ето как на практика вече с чиста математика марксизмът ЕЛИМИНИРА политиката (а великият труд на Маркс КАПИТАЛЪТ прави критика на дотогавашната политическа икономия и я поставя на научни, т.е. математически основи. А Маркс казва също, че една наука става наука, едва когато започне да се изразява с математика, т.е. иначе е …политика (празнодумие):

х = a/b , където "x" е СТОЙНОСТТА (различно понятие от цена) на някакъв продукт – числителят "a" е работно време и/или брой производствени единици (жива сила и техника), знаменателят "b" е производителна СИЛА на труда (както виждаме все физически величини – няма какво да ги гласуваш). И съответно РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО СПОРЕД ТРУДА (също буржоазно право преди Маркс) вече придобива изчислим, контролиран, кристално ясен вид:

Затова КОМУНИЗМЪТ според Маркс е "кристално ясни човешки (трудови – бел. ред.) отношения както в производството, така и в разпределението.". Т.е. разпределение според труда, който вече се изчислява и се изразява с измеримото понятие от горното отношение (равенство, уравнение), наречено СТОЙНОСТ.

И докато полиТИКАта е опит да се ТИКАт човешките отношения с празни приказки и безконтролни емоции, "избори", "гласуване", пропаганда, купуване на гласове, медии и политици (от МАФИЯТА на САЩ), то простото и ясно уравнение, което ползва Маркс няма как да го купиш. Едно, че като го купиш, няма как да го изядеш или да го сложиш в банка с лихва, друго, че то е толкова ясно и просто, че няма как да се излъжат и децата в отделенията как се изчислява стойността на продукт или държавник…

Това е – кратко е, понеже ние не сме политици (попове) и нямаме намерение да ви замъгляваме мисленето с празни количества  политическо философстване:

ТУМОРЪТ, НАРЕЧЕН ПОЛИТИКА

Производна на думата политика е и думата
ПАРЛАМЕНТАРИЗЪМ

От горните разсъждения стигаме и до извода, че
МАРКСИЗМЪТ НЕ Е ЛЯВА, А ЦЕНТРИСТКА ИДЕОЛОГИЯ,
ако изобщо може да се говори за идеология, защото марксизмът, както видяхме по-горе, не е идеология, а наука. А за това, че някои го обърнаха на идеология, той няма вина.

ИЗВРАТЕНЯШКАТА ПОЛИТСИСТЕМА

БЕЗПАРТИЙНОТО ОБЩЕСТВО

 

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: