ОСНОВНИЯТ ВРАГ

ЗНАНИЕТО ЩЕ ТЕ НАПРАВИ СВОБОДЕН!

Врагът не е всесилен! Системата на ограбване е слабото му място! Сменим ли системата, врагът се разпада и става лесна плячка на собствените си престъпления! Върхът на айсберга на тая система е СВЕТОВНАТА ЧАСТНА БАНКА (Федералният резев), който се намира в САЩ, но не е собственост на народа на САЩ. Това е световният безконтролен ПРИНТЕР на необезпечени със стойност (труд) долари, привеждан в действие от световните кукловоди чрез всички заграбени "национални" и частни банки по света. Горният филм обаче не изследва подводната част на "айсберга".

БАНКИТЕ ПРАВЯТ СИЛАТА НА МАФИЯТА!

Това, което е "под водата" от "айсберга", е много по-опасно и огромно – това е системата от юридически закони, които определят как да се ПЕЧЕЛИ БЕЗ ТРУД от ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ на всеки продукт и услуга, без да се МЕРИ ТРУДА, вложен в тия стоки и услуги както чрез лихви и други далавери на банките, така и чрез разни привилегии и подзакони, които определят как да се краде "легално" принадената стойност.

ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ е част от цялата стойност на отделен продукт или на брутния национален продукт, която не може да се "ИЗЯДЕ" от производителите и отива за размяна и РАЗВИТИЕ (на човек или общество). Но в процеса на размяната се присвоява част от нея от посредници и от собственика произволно, само щото бил СОБСТВЕНИК. И всеки по веригата КРАДЕ дела на СОБСТВЕНИКА НА ТРУДА, довел до появата на дадена стока или услуга. Той при тази икономическа система (пазарна икономика) няма никакви ПРАВА да разпределя и присвоява – това е модерната форма на ЗАРОБВАНЕ на труда (на човека – защото човекът се отличава от животните по съзнателния труд).

Т.е. сега СОБСТВЕНИКЪТ НА ТРУДА няма власт над СОБСТВЕНОТО СИ ТВОРЕНИЕ – резултата от труда, който сега се присвоява произволно от т.нар. собственици на производствени мощности и банки…

МЕХАНИЗЪМ НА КРАЖБАТА
И НОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА

АБСУРДЪТ "ПАЗАРНА ИКОНОМИКА"

ПОМОЩНО СРЕДСТВО
за заробване на населението е
ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА,

която така майсторски е преплетена с икономическата, че видяхме цели 27 години "демокрация" как се манипулира общественото съзнание с много малко усилия и пари чрез ЗОМБОвизори, печатни издания и МАФИОТСКИ сдружения и политически СЕКТИ, наречени "партии". Цялата политическа система е така устроена, че само тия с огромно количество (заграбени) пари могат да печелят "избори". Останалите нямат пари да се явят на такива, колкото и здрави решения на проблемите да имат.

Основният недостатък на повечете хора, които нямат време да си дигнат главата от проблеми и да проверят ЛИЧНО истината и фактите, майсторски се използва да се прокарват не само фалшиви "закони" и "подзакони", обслужващи организирания грабеж в свръх големи количества, но и да се съчиняват НЕСЪВМЕСТИМИ С МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО цели КОНСТИТУЦИИ:

Хората МАСОВО се заблуждават, че ПРАВНАТА СИСТЕМА била най-важната за правилното функциониране на едно общество, без да си задават въпроса КОЕ Е ПЪРВИЧНОТО и кое ВТОРИЧНОТО (кокошката или яйцето) – дали ИКОНОМИЧЕСКАТА система произлиза от ПРАВНАТА или обратно. В отговор ще задам кратки вапроси:

1. Материалният свят ли е възникнал първи или неговото осмисляне и осъзнаване?
2. Необходимостта от материални блага ли е възникнала първа и производството или тяхното контролиране посредством обществени закони?
3. Потребностите ли са възникнали първи или тяхното манипулиране?

 

И нека си зададем въпроса: Защо цели 25 години УСИЛЕН ЗАКОНО-"ТВОРЧЕСКИ" ТРУД на хиляди депутати РАЗЛОЖЕНИЕТО (ГЕНОЦИДЪТ) над страната и гражданите непрекъснато расте в геометрична прогресия?

 

И не е ли ПРАВНАТА СИСТЕМА замисляна и осъществявана само с едничката цел ДА СЕ КРАДЕ ПОВЕЧЕ и по-"законно" от наши и чужди вагабонти?

 

И как АКО НЕ СМЕНИМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА за грабеж на принадена стойност и обикновен пладнешки грабеж от далавери, ще постигнем "ПРАВОВО ОБЩЕСТВО"?

 

И как е възможно да има ЧЕСТНИ ДЕПУТАТИ, когато те всинца обслужват и създават ПРАВНА СИСТЕМА, узаконяваща грабежа, дали чрез принадена стойност или чрез откровени далавери?

 

Затова нека "ОТСЕЧЕМ" НЕНОРМАЛНАТА ОСНОВА, НАД която започва НЕНОРМАЛНОТО тройното РАЗКЛОНЕНИЕ от:
1. ИКОНОМИЧЕСКИ (без)ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ.
2. БАНКИ.
3. ПРАВО (политическа и юридическа система).

 

Много ПРОТИВНИЦИ на Карл Маркс посочват, че той като ЕВРЕИН е бил част от световната банкерска (еврейска) върхушка и затова в основния му труд "КАПИТАЛЪТ" нямало анализ на банковата система. Тоя гений правилно е разбрал, че банковата система е ВТОРИЧНО образувание на начина на присвояване (грабежа на принадена стойност) и го подпомага, а не че банковата система създава всички проблеми. Защото, за да има банки, първо трябва да има потребности, които (второ) трябва да бъдат задоволени с производство и чак накрая някой да се сети как да краде от размяната и от натрупването на парите на едно място.

И другата причина, поради която Маркс не е обърнал много внимание на банковата система, е тая, че проблемът "банки" се решава просто и лесно само за 24 часа – НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ БАНКИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, подчиняването им на една централна като клонове и превръщането им в обикновено ЧЕКМЕДЖЕ за складиране на пари, което трябва да се отваря с разрешение на народа… И че за да има пари, те трябва да ОТРАЗЯВАТ КОЛИЧЕСТВОТО ТРУД, което се РАЗМЕНЯ от производителите и че ако няма труд, производство и стоки, от пари няма да има нужда.

 

Това ПРОСТО РЕШЕНИЕ НА БАНКОВИТЕ ПРОБЛЕМИ беше изпълнено от двамата гении Ленин и Сталин, както и от техни последователи от соц лагера, наред с основното (регулиране) на трудовите отношения и точно по тази причина световните банкери ги отровиха (убиха) и пуснаха за тях какви ли не сатанински измислици, за да не би трудовите хора на Планетата да повторят техния успешен пример.

 

Защото ОРГАНИЗАЦИЯТА на производството, ПЛАНИРАНЕТО, ИЗЧИСЛЯВАНЕТО на труда и разпределението на благата изисква СУПЕР НАУКА (човешко СЪЗНАНИЕ), докато местенето на пари от един джоб в друг и да правиш пари от това местене, без производство и труд, изисква само мошенически тарикатлък.

 

Защото ПАРИТЕ СА СИГНАЛНА СИСТЕМА ЗА РАЗМЯНА НА ТРУД (ЕНЕРГИЯ) и ако парите не отразяват правилно СЪОТНОШЕНЕТО на труда, вложен в стоките, те ще станат средство за заробване. Каквото са в момента.

 

От тук и неправилното отношение на много хора, които си мислят, че парите развалят всичко, че парите корумпират, че парите опорочават човешките отношения и че само когато изчезнат парите, тогава ще настъпи мир, благоденствие и любов.

 

Грешката им идва само от това, защото те не разбират, че ПРЕДНАЗНАЕЧЕНИЕТО НА ПАРИТЕ въобще е ДА СЪДЪРЖАТ В СЕБЕ СИ ИНФОРМАЦИЯ за ТРУДА, вложен в стоките за размяна и че такава информациея е абсолютно необходима за осъзнаване (разпределение) на труда (благата) и че без такова ОСЪЗНАВАНЕ и КОНТРОЛ (мерене на физическите величини на труда (работно ВРЕМЕ, производителна СИЛА, брой производствени единици) всичко ще бъде хаос, което става сега точно по тая причина: СЕГА ПАРИТЕ НЕ ОТРАЗЯВАТ количеството труд в стоките, а са "заредени" с фалшива информация, породена от ОБРАТНОТО въздействие на банковата и правната (избирателна и собственическа) системи с цел да ФАЛШИФИЦИРАТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА РАЗМЯНА НА ТРУД (ПАРИТЕ).

 

Че парите все някога ще изчезнат с изчезването на стоковите отношения между хората, е извън всякакво съмнение, но пътят за това е тема на друг разговор.

 

Ето защо ние ако не ОТРЕЖЕМ И ТРИТЕ ИЗКУСТВЕНИ УРОДЛИВИ ГЛАВИ (икономиическа, правна и политическа) на ТРИГЛАВИЯ ЗМЕЙ (РЕПТИЛОИД) ЕДНОВРЕМЕННО, то всяка глава поотделно ще има да ни дъфче и поглъща като жертви и да възстанови бързо отрязаната "глава" като вид нова опашка на ГУЩЕРА.

 

И на мястото на целия "гущер" (капитализъм), тръшнал се сега самодоволно върху цялото човечество, последното бързо ще се изправи и ще продължи своето НОРМАЛНО, ЧОВЕШКО РАЗВИТИЕ по природните закони.
 

Без да проследите следващите препратки много трудно ще разберете за какво става дума:
 

Но понеже цялата световна власт във формата на ЗАГРАБЕНИ ПАРИ (заграбен труд) се намира в ръцете на кукловодите, които използват тия пари (труд) не в полза на хората и РАЗВИТИЕТО, а за разложение и смърт, много малка част от усилията на нормалните хора стават известни на масите и не стигат до реализация. Тия мутанти воюват срещу Човечеството на много фронтове:

 

ИЗКУСТВЕНА ХИПЕРИНФЛАЦИЯ

РЕЛИГИОЗНИ ВОЙНИ

ИЗКУСТВЕНИ БОЛЕСТИ

ФАЛШИВА МЕДИЦИНА

ЛОКАЛНИ ВОЕННИ КОНФЛИКТИ

МАСОВ ГЛАД       НЕНУЖНИ ВАКСИНИ

ФАЛШИВА ДЕМОКРАЦИЯ

УНЕЩОЖЕНИЕ НА ЗЕМЯТА

И ВЪОБЩЕ:
НОВ СВЕТОВЕН РЕД ЗА ПОРОБВАНЕ НА СВЕТА

Затова, за да спрем войната, разложението и всички други уродливи рожби на системата:

Половината от природо-обществените закони са открити и са прилагани и в момента с успех. Ние открихме другата половина и сега ни предстои да ги научите, осмислите, осъзнаете и приложите на практика. Започваме нова обществено-икономическа, социална и структурна система, непозната още в историята на човечеството.

ПОСЛЕДНИТЕ ЩЕ СТАНАТ ПЪРВИ!

АМИН!

Юридически и теоретични основи на промяната:

МЕЖДУНАРОДНИ ЮРИДИЧЕСКИ ОСНОВИ
ЗА СМЯНА НА СИСТЕМАТА

НОРМАЛНИЯТ ОСНОВЕН АЛГОРИТЪМ НА СИСТЕМАТА
сами намерете своето място в нея

ПРОГРАМА НА ООН – ОТРАБОТЕНО НАЧАЛО НА НОВАТА СИСТЕМА

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ НАЧАЛА НА СИСТЕМАТА

РЕВОЛЮЦИЯ В РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА

НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОМПЛЕКСНА РЕВОЛЮЦИЯ

ЦЯЛОСТНА ДОКТРИНА И БЪДЕЩИ ПОСТИЖЕНИЯ НА НОВАТА СИСТЕМА

ПОДПИШЕТЕ ПОДПИСКА
за излизане от НАТО и Национален суверинитет

Да различаваме стратегическите цели от спешните. Ето долу една странична цел, спирането на войната и излизане от НАТО, но тя същевременно е спешна и най-важна за момента, понеже като почне такава война, ще последва нашето бързо изтребление и на никой няма да му е за друго, освен за оцеляване. Световните кукловоди отлично го разбират и затова бързат да си решат целите посредством нашия геноцид. Затова да се присъединим веднага към долната инициатива, може после тя да бъде начало за решаване и на стратегическата цел:

СМЯНА НА ОЛИГАРХО-ПАРТИЙНАТА СИСТЕМА
С ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
.

Като начало се обединявайте в организации, които искат да изградят безпартийно общество. Има дори такива, които са много напред в разработването на системата за самоуправление не само теоретично, но и вече са създали действащи структури. Тук не агитираме конкретно да се присъедините към някоя, а да изследвате сами логически наличните. И да намерите мястото си там, съобразно своите способности и социални възможности.

"Който търси, намира." (Христос)

РАЗМНОЖАВАЙТЕ ПЛАКАТИ

Не може да изградим нова държава с лозунги, речи, протести, запалянковци и инструкции. Нужна е НОВА НАУКА и кадри за нея. Насочете се към някоя от главните. Трябват ни икономисти, физици и математици, и хора за хуманитарните науки. У нас такива икономисти има всичко на всичко 3-4 души… Всички да работят и развиват нашите ЕПОХАЛНИ НАУЧНИ ОТКРИТИЯ.

"Кадрите решават всичко."  (Сталин)

За да бъдете по-ефективни за себе си и за новата система, ТРЕНИРАЙТЕ тялото, ума и психиката си. Хората общуват помежду си освен по познатите начини на комуникация (лично, по телефон, скайп, интернет…), също и по личните си излъчвания. Колкото общото излъчване на всеки индивид е по-здравословно, толкова по-лесно и без жертви ще сменим системата. Подробности ТУК.

БАНКИТЕ ПРАВЯТ СИЛАТА НА МАФИЯТА!

 


АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: