Category Archives: КАПИТАЛЪТ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 1

СТРАНИЦАТА Е В ПРОЦЕС НА ИЗРАБОТКА Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛ ПЪРВИ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБА И НОРМАТА НА ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ - В НОРМА НА ПЕЧАЛБАТА 03-0Съдържание ПРЕДГОВОР ОТ ФРИДРИХ ЕНГЕЛС ЧАСТ ПЪРВА ОТДЕЛ ПЪРВИ. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБА И НОРМАТА НА

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 2, ОТДЕЛ 7

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛ СЕДМИ ДОХОДИ И ТЕХНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ 4-0СЪДЪРЖАНИЕ ОТДЕЛ СЕДМИ. ДОХОДИ И ТЕХНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ Глава четиридесет а осма. Триединната формула Глава четиридесети девета. Към анализа на производствения процес Глава петдесета. Привидността, създавана от конкуренцията Глава петдесет и първа. Отношения на разпределението и производствените

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 2, ОТДЕЛ 6

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛ ШЕСТИ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДОБАВЪЧНАТА ПЕЧАЛБА В ПОЗЕМЛЕНА РЕНТА 3-0СЪДЪРЖАНИЕ ОТДЕЛ ШЕСТИ. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДОБАВЪЧНАТА ПЕЧАЛБА В ПОЗЕМЛЕНА РЕНТА Глава тридесет и седма. Встъпителни бележки Глава тридесет и осма. Диференциална рента. Общи бележки Глава тридесет и девета. Първа форма на диференциалната рента (диференциална

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 2, ОТДЕЛ 5 (продължение)

Назад към всички готови части (ще ги познаете по активния линк) Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛ ПЕТИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) РАЗПАДАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ЛИХВА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОД - ЛИХВОНОСНИЯТ КАПИТАЛ ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ЕДИНАДЕСЕТИ Титулната страница на първото немско издание на Втора част на Трети том на "Капиталът", издаден

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПСИХОПАТ-ОЛИГОФРЕНИЗМА НА КАПИТАЛИЗМА

    "АМЕРИКАНСКА МЕЧТА" ИЛИ ИЗМАМА Недоразумението, наречено икономика на САЩ, е глобален модел на капитализма, т.е. капиталистическата политическа система, произлязла като защитно средство и за охрана на икономическата система с цел кражба на производствения излишък (принадената стойност). Т.е. капитализмът цели защита, насърчаване и "производство" на кражба от труд и творчество, посредством кражба на излишъка (излишък от производство или излишък от изобилие), наречен ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ЛЕНИН

ИКОНОМИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ НА ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН Икономическото учение на Маркс0      СЪДЪРЖАНИЕ:      1. Стойност.      2. Принадена стойност.      3. Социализъм.      4. Тактика на класовата борба на пролетариата.      5. Диктатура на пролетариата.      6. Най-характерни цитати из творчеството на Ленин (пряка демокрация, буржоазна и пролетарска демокрация, демократически централизъм, диктатура на пролетариата, власт

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ПРИЛОЖЕНИЯ

  Лекторът в това видео ни води по "стъпките" на Маркс и тук разглежда своя път при изучаването и осъзнаването на ценностите на Капиталът Карл Маркс КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ПЪРВИ 0 Приложения: Предговори и послеслови        СЪДЪРЖАНИЕ         1. Предговор от Институт по марксизъм-ленинизъм при ЦК на КПСС.        2. ПРЕДГОВОР

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛ 2 и 3

Карл Маркс   КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛ ВТОРИ  ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПАРИТЕ В КАПИТАЛ Глава четвърта: Превръщането на парите в капитал 1. Всеобщата формула на капитала 2. Противоречия на всеобщата формула 3. Покупка и продажба на работната сила ("Свободният работник". Стойност на работната сила. Своеобразната природа на стоката "работна сила".) ОТДЕЛ ТРЕТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АБСОЛЮТНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ Глава пета: Трудовият процес и процесът на нарастване на

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛ 1

    Лекторът в това видео ни води по "стъпките" на Маркс и тук разглежда Първа глава от Първи том на "КАПИТАЛЪТ" - СТОКАТА   Карл Маркс КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ПРОЦЕСЪТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА КАПИТАЛА ОТДЕЛ ПЪРВИ СТОКА И ПАРИ 0m0СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа: Стоката 1. Двата фактора на стоката: потребителна стойност и стойност (субстанция на стойността, величина на стойността)  2. Двояк характер

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 2, ОТДЕЛ 3

Страницата е в процес на изработка Назад към всички готови части (ще ги познаете по активния линк) Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ВТОРИ ПРОЦЕСЪТ НА ОБРЪЩЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТДЕЛИ ТРЕТИ ВЪЗПРОИЗВОДСТВО И ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН КАПИТАЛ ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ДЕВЕТИ Съдържание Глава осемнадесета. Увод  I. Предмет на изследването II. Ролята на паричния капитал Глава

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 2, ОТДЕЛ 2

Страницата е в процес на изработка Назад към всички готови части (ще ги познаете по активния линк) Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ВТОРИ ПРОЦЕСЪТ НА ОБРЪЩЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТДЕЛИ ВТОРИ ОБОРОТЪТ НА КАПИТАЛА ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ОСМИ marx-0Съдържание Глава седма. Време на оборота и брой на оборотите Глава осма. Основен капитал и оборотен капитал  I.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 2, ОТДЕЛ 1

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ВТОРИ ПРОЦЕСЪТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ОТДЕЛИ ПЪРВИ МЕТАМОРФОЗИТЕ НА КАПИТАЛА ПРИ НЕГОВИЯ КРЪГООБОРОТ (ОБРЪЩЕНИЕ, ЦИРКУЛАЦИЯ) ИНТЕРНЕТ СВИТЪК СЕДМИ zpaq0Съдържание От Института по марксизъм-ленинизъм при ЦК на КПСС Предговор от Фридрих Енгелс Предговор към Второто издание от Енгелс ОТДЕЛ ПЪРВИ. МЕТАМОРФОЗИТЕ НА КАПИТАЛА ПРИ НЕГОВИЯ КРЪГООБОРОТ Глава първа. Кръгооборотът на

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛ 7

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА) ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛИ СЕДМИ ПРОЦЕСЪТ НА НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛА ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ШЕСТИ mnb0Съдържание:   ОТДЕЛ СЕДМИ: ПРОЦЕСЪТ НА НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛА Глава двадесет и първа: Просто възпроизводство (Работническата класа като принадлежност на капитала. Отношението между капиталиста и работника се възпроизвежда от капиталистическия производствен процес) Глава двадесет и втора: Превръщане на принадената

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛ 4

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛ ЧЕТВЪРТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОТНОСИТЕЛНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ЧЕТВЪРТИ vx0Съдържание: Глава десета: ПОНЯТИЕ за относителна принадена стойност Глава единадесета: Кооперация (Изходна точка на капиталистическото производство, количествената отлика на последното от цеховата промишленост. Обществен среден труд. Икономия за средства за производство. Обществени производителни сили на кооперативния труд. Предишни форми на кооперацията. Нейната капиталистическа форма.) Глава дванадесета:

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛИ 5 и 6

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛИ ПЕТИ И ШЕСТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АБСОЛЮТНА И ОТНОСИТЕЛНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ПЕТИ cxz0Съдържание: ОТДЕЛ ПЕТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АБСОЛЮТНА И ОТНОСИТЕЛНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ Глава четиринадесета: Абсолютна и относителна принадена стойност Глава петнадесета: Изменение във величината на цената на работната сила и на придадената стойност     I. Величина на работния ден и интензивност на труда –

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

%d блогъра харесват това: