Category Archives: КОМУНИЗЪМ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 1, ОТДЕЛ 5

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ПЪРВА, ОТДЕЛ ПЕТИ РАЗПАДАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ЛИХВА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОД. ЛИХВОНОСНИЯТ КАПИТАЛ d*0Съдържание ЧАСТ ПЪРВА ОТДЕЛ ПЕТИ. РАЗПАДАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ЛИХВА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОД. ЛИХВОНОСНИЯТ КАПИТАЛ Глава двадесет и първа. Лихвоносният капитал Глава двадесет и втора. Разделяне на печалбата.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 1, ОТДЕЛ 4

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ПЪРВА, ОТДЕЛ ЧЕТВЪРТИ ПРЕВРЪЩАНЕ НА СТОКОВИЯ КАПИТАЛ И ПАРИЧНИЯ КАПИТАЛ В СТОКОВО-ТЪРГОВСКИ КАПИТАЛ И В ПАРИЧНО-ТЪРГОВСКИ КАПИТАЛ (ТЪРГОВСКИ КАПИТАЛ) c*0Съдържание ЧАСТ ПЪРВА ОТДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ПРЕВРЪЩАНЕ НА СТОКОВИЯ КАПИТАЛ И ПАРИЧНИЯ КАПИТАЛ В СТОКОВО-ТЪРГОВСКИ КАПИТАЛ И В ПАРИЧНО-ТЪРГОВСКИ КАПИТАЛ (ТЪРГОВСКИ КАПИТАЛ) Глава

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 1, ОТДЕЛ 3

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ПЪРВА, ОТДЕЛ ТРЕТИ ЗАКОН ЗА ТЕНДЕНЦИЯТА КЪМ СПАДАНЕ НА НОРМАТА НА ПЕЧАЛБАТА Назад към всички части b*0Съдържание ЧАСТ ПЪРВА ОТДЕЛ ТРЕТИ. ЗАКОН ЗА ТЕНДЕНЦИЯТА КЪМ СПАДАНЕ НА НОРМАТА НА ПЕЧАЛБАТА Глава тринадесета. Законът като такъв Глава четиринадесета. Противодействащи причини    I.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 1, ОТДЕЛ 2

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ПЪРВА, ОТДЕЛ ВТОРИ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА В СРЕДНА ПЕЧАЛБА Назад към всички части a*0Съдържание ЧАСТ ПЪРВА ОТДЕЛ ВТОРИ. ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПЕЧАЛБАТА В СРЕДНА ПЕЧАЛБА Глава осма. Различният състав на капиталистите в различните отрасли на производство и произтичащите оттук различия в нормите на

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

РЕАЛЕН ДИАЛОГ между КОМУНИСТ и АНТИКОМУНИСТ

ЛОГИЧЕСКА И МОРАЛНА МОТИВАЦИЯ При кой "Битието определя съзнанието" или "Съзнанието определя битието"? Кога надделява съзнанието (действие чрез знание) или подсъзнанието (действие по емоции, навици, рефлекси)? Как мисли комунистът (съзнателният човек) и антикомунистът (подсъзнателният човек)? Ще разберете някои отговори на тия въпроси от реален диалог между мен (комунист) и един антикомунист, преписани от реална имейл кореспонденция между нас. Не е изключено кореспонденцията

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 1, ОТДЕЛ 1

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ПЪРВА, ОТДЕЛ ПЪРВИ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБА И НОРМАТА НА ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ - В НОРМА НА ПЕЧАЛБАТА Назад към всички части 03-0Съдържание ПРЕДГОВОР ОТ ФРИДРИХ ЕНГЕЛС ЧАСТ ПЪРВА ОТДЕЛ ПЪРВИ. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ПРИНАДЕНАТА СТОЙНОСТ В ПЕЧАЛБА И НОРМАТА НА

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 2, ОТДЕЛ 7

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ВТОРА, ОТДЕЛ СЕДМИ ДОХОДИ И ТЕХНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ 4-0СЪДЪРЖАНИЕ ОТДЕЛ СЕДМИ. ДОХОДИ И ТЕХНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ Глава четиридесет а осма. Триединната формула Глава четиридесети девета. Към анализа на производствения процес Глава петдесета. Привидността, създавана от конкуренцията Глава петдесет и първа. Отношения на

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 2, ОТДЕЛ 6

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ВТОРА; ОТДЕЛ ШЕСТИ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДОБАВЪЧНАТА ПЕЧАЛБА В ПОЗЕМЛЕНА РЕНТА 3-0СЪДЪРЖАНИЕ ОТДЕЛ ШЕСТИ. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДОБАВЪЧНАТА ПЕЧАЛБА В ПОЗЕМЛЕНА РЕНТА Глава тридесет и седма. Встъпителни бележки Глава тридесет и осма. Диференциална рента. Общи бележки Глава тридесет и девета. Първа форма на диференциалната

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 3, ЧАСТ 2, ОТДЕЛ 5 (продължение)

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ТРЕТИ ЦЯЛОСТНИЯТ ПРОЦЕС НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО ЧАСТ ВТОРА; ОТДЕЛ ПЕТИ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ) РАЗПАДАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА ЛИХВА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ДОХОД - ЛИХВОНОСНИЯТ КАПИТАЛ Титулната страница на първото немско издание на Втора част на Трети том на "Капиталът", издаден под редакцията на Фридрих Енгелс 2-0СЪДЪРЖАНИЕ ОТДЕЛ ПЕТИ (Продължение). РАЗПАДАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА НА

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКСИЗМА В СССР

КАК СТАЛИН УНИЩОЖИ СТОКИТЕ И ПАРИТЕ Парадоксът на капиталистическата икономика: В страната "Х" има наличие на тухли, бетон, желязо, работни ръце, умни глави - с други думи има всичко, за да бъдат изградени огромно количество домове, от които хората се нуждаят. Но по време на капитализма (изроден сега в мафиотизъм), не се строят никакви домове (само магистрали 🙂 ). Ще

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

9-ТИ МАЙ = ПОБЕДА НА СОЦИАЛИЗМА

  ИКОНОМИКА И ВОЕННА СТРАТЕГИЯ Соц-икономиката на СССР е истинският победител във войната. Соц-икономиката утвърди победата - след войната СССР стана най-великата световна сила в света и в историята - СССР върна довоенното си равнище само за 3 години (България - за 5), докато Англия живя 4-5 години на купонна система след войната, Франция и Япония се възстановиха за 10-12.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ НА КОМУНИЗМА

ЛЪЖАТА НА ВЕКА: "КОМУНИЗМЪТ СИ ОТИДЕ" "Комунистически Китай е моделът на планово общество на Новия световен ред". Тази лъжа като заглавие и десетките други лъжи, подвеждащи факти и манипулации в цялата статия с него, публикувана в една група на много свестни хора и спорът по отношение на комунизма, е повод да напиша тая статия. Но причината е ЛЪЖИТЕ ЗА КОМУНИЗМА

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ПСИХОПАТ-ОЛИГОФРЕНИЗМА НА КАПИТАЛИЗМА

    "АМЕРИКАНСКА МЕЧТА" ИЛИ ИЗМАМА Недоразумението, наречено икономика на САЩ, е глобален модел на капитализма, т.е. капиталистическата политическа система, произлязла като защитно средство и за охрана на икономическата система с цел кражба на производствения излишък (принадената стойност). Т.е. капитализмът цели защита, насърчаване и "производство" на кражба от труд и творчество, посредством кражба на излишъка (излишък от производство или излишък от изобилие), наречен ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

РЕВОЛЮЦИЯ или САМО ПРЕВРАТ?

КАКВО ПРОМЕНИ ВЪСТАНИЕТО от 09.IX.44 Навършват се 73 години от 9.IX.1944 г., начална дата за изграждане на социализма и комунизма у нас, както ни уверяваше дошлата на власт, в резултат на него и ръководеща това изграждане класа на бюрократичната буржоазия (номенклатурата), начело с нейната БКП. Изграждане, продължило 45 години и завършило с КОНТРА-ПРЕВРАТ през 1989-а, извършен от ръководната държавно-капиталистическа мафия на

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

ЛЕНИН

ИКОНОМИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ НА ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН Икономическото учение на Маркс0      СЪДЪРЖАНИЕ:      1. Стойност.      2. Принадена стойност.      3. Социализъм.      4. Тактика на класовата борба на пролетариата.      5. Диктатура на пролетариата.      6. Най-характерни цитати из творчеството на Ленин (пряка демокрация, буржоазна и пролетарска демокрация, демократически централизъм, диктатура на пролетариата, власт

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ПРИЛОЖЕНИЯ

  Лекторът в това видео ни води по "стъпките" на Маркс и тук разглежда своя път при изучаването и осъзнаването на ценностите на Капиталът Карл Маркс КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ПЪРВИ 0 Приложения: Предговори и послеслови        СЪДЪРЖАНИЕ         1. Предговор от Институт по марксизъм-ленинизъм при ЦК на КПСС.        2. ПРЕДГОВОР

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛ 2 и 3

Карл Маркс   КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛ ВТОРИ  ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПАРИТЕ В КАПИТАЛ Глава четвърта: Превръщането на парите в капитал 1. Всеобщата формула на капитала 2. Противоречия на всеобщата формула 3. Покупка и продажба на работната сила ("Свободният работник". Стойност на работната сила. Своеобразната природа на стоката "работна сила".) ОТДЕЛ ТРЕТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АБСОЛЮТНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ Глава пета: Трудовият процес и процесът на нарастване на

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛ 1

    Лекторът в това видео ни води по "стъпките" на Маркс и тук разглежда Първа глава от Първи том на "КАПИТАЛЪТ" - СТОКАТА   Карл Маркс КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ПРОЦЕСЪТ НА ПРОИЗВОДСТВО НА КАПИТАЛА ОТДЕЛ ПЪРВИ СТОКА И ПАРИ 0m0СЪДЪРЖАНИЕ Глава първа: Стоката 1. Двата фактора на стоката: потребителна стойност и стойност (субстанция на стойността, величина на стойността)  2. Двояк характер

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КОМУНИЗЪМ (ПОПУЛЯРЕН УЧЕБНИК)

    РАБОТНИЧЕСКИЯТ (ТРУДОВИЯТ) СОЦИАЛИЗЪМ:  НЕИЗБЕЖНО БЪДЕЩЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО Научно-популярен анализ на класическия марксизъм-ленинизъм за изучаване от хора, които търсят истината, но и се стремят да бъдат ПОЛЕЗНИ на Родината, като един ден с тези начални знания ще произведат прогрес за себе си и за обществото. В този сайт има и ПРОДЪЛЖЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) на класическия научен комунизъм, този път с приложени в него най-нови (основополагащи) научни

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 2, ОТДЕЛ 3

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ВТОРИ ПРОЦЕСЪТ НА ОБРЪЩЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТДЕЛИ ТРЕТИ ВЪЗПРОИЗВОДСТВО И ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ ОБЩЕСТВЕН КАПИТАЛ Назад към всички части marx-cap-2-3Съдържание Глава осемнадесета. Увод  I. Предмет на изследването II. Ролята на паричния капитал Глава деветнадесета. Предишни представи за проблема  I. Физиократи II. Адам Смит    1) Общи положения при А.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 2, ОТДЕЛ 2

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ВТОРИ ПРОЦЕСЪТ НА ОБРЪЩЕНИЕ НА КАПИТАЛА ОТДЕЛИ ВТОРИ ОБОРОТЪТ НА КАПИТАЛА Назад към всички части marx-0Съдържание Глава седма. Време на оборота и брой на оборотите Глава осма. Основен капитал и оборотен капитал  I. Разликите във формата II. Съставни части, възстановяване, ремонт, натрупване на основния капитал Глава девета. Общият оборот на

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАПИТАЛЪТ, ТОМ 2, ОТДЕЛ 1

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (на теорията и на практиката) ТОМ ВТОРИ ПРОЦЕСЪТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА КАПИТАЛА ОТДЕЛ ПЪРВИ МЕТАМОРФОЗИТЕ НА КАПИТАЛА ПРИ НЕГОВИЯ КРЪГООБОРОТ (ОБРЪЩЕНИЕ, ЦИРКУЛАЦИЯ) zpaq0Съдържание От Института по марксизъм-ленинизъм при ЦК на КПСС Предговор от Фридрих Енгелс Предговор към Второто издание от Енгелс ОТДЕЛ ПЪРВИ. МЕТАМОРФОЗИТЕ НА КАПИТАЛА ПРИ НЕГОВИЯ КРЪГООБОРОТ Глава първа. Кръгооборотът на паричния капитал   I.

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛ 7

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ КРИТИКА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА (ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА) ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛИ СЕДМИ ПРОЦЕСЪТ НА НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛА ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ШЕСТИ mnb0Съдържание:   ОТДЕЛ СЕДМИ: ПРОЦЕСЪТ НА НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛА Глава двадесет и първа: Просто възпроизводство (Работническата класа като принадлежност на капитала. Отношението между капиталиста и работника се възпроизвежда от капиталистическия производствен процес) Глава двадесет и втора: Превръщане на принадената

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛ 4

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛ ЧЕТВЪРТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОТНОСИТЕЛНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ЧЕТВЪРТИ vx0Съдържание: Глава десета: ПОНЯТИЕ за относителна принадена стойност Глава единадесета: Кооперация (Изходна точка на капиталистическото производство, количествената отлика на последното от цеховата промишленост. Обществен среден труд. Икономия за средства за производство. Обществени производителни сили на кооперативния труд. Предишни форми на кооперацията. Нейната капиталистическа форма.) Глава дванадесета:

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

КАРЛ МАРКС, „КАПИТАЛЪТ“, ТОМ 1, ОТДЕЛИ 5 и 6

Карл Маркс КАПИТАЛЪТ ТОМ ПЪРВИ ОТДЕЛИ ПЕТИ И ШЕСТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АБСОЛЮТНА И ОТНОСИТЕЛНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ ИНТЕРНЕТ СВИТЪК ПЕТИ cxz0Съдържание: ОТДЕЛ ПЕТИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА АБСОЛЮТНА И ОТНОСИТЕЛНА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ Глава четиринадесета: Абсолютна и относителна принадена стойност Глава петнадесета: Изменение във величината на цената на работната сила и на придадената стойност     I. Величина на работния ден и интензивност на труда –

НАУЧИ ПОВЕЧЕ

%d блогъра харесват това: