КОМУНИЗЪМ

 


(Филми "Икономическата теория на Маркс" 1-5, кликни снимка)

 

НАЧАЛО, РАЗВИТИЕ, БЪДЕЩЕ

 

на съзнателния човек и на съзнателното общество или науката за хармонично развитие на личността и обществото за хармонизирането им с природата и космоса и с техните закони, което се дефинира като справедливост.

 

Комунизмът не е нещо завършено и никога няма да бъде, защото природата (космосът) и съответно мислещият човек като тяхна движеща сила, постоянно се развиват, но е възможно на всеки етап от развитие на производителните сили да се постигне хармонично развитие на обществото и човека, т.е. да се постигне социална и нравствена справедливост и съответно един щастлив живот на трудовите хора на цялата Планета.

 

Тук на тази страница ви предлагаме информация и анализи за ПЪТЯ НА ОСЪЗНАВАНЕ на човечеството и по-специално на конкретни негови личности – осъзнаване на несправедливостта на съществуващото някога (и сега) общество капитализъм и неговите производни и как мисълта се е движила към ДЕМИСТИФИЦИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ по пътя на дефиниране на понятието СТОЙНОСТ и НАУКАТА ЗА КОНТРОЛ НАД СТОЙНОСТТА. Т.е. как научният контрол над стойността и съзнателното й разпределение по природните закони постига едно по-нормално и справедливо общество.

 

Тук няма да подминем и развитието на самия човек като отделна личност и как тя да се самоусъвършенства физически и от там и психически и интелектуално, без което едно нормално общество не би било възможно, защото ако хората не са нормални, каквито и икономики и контрол над стойността да има в главите ни, хората са тия, които осъзнават и реализират достиженията на науката. И понеже ПРОПАГАНДАТА на НОМЕНКЛАТУРНАТА БУРЖОАЗИЯ до 1989-а и нейните наследници след 1989-а изопачи ПОНЯТИЯТА и най-нагло лъжеше хората, като наричаше "магарето слон", а "слона – зебра", налага се да ДЕФИНИРАМЕ и ПРЕДЕФИНИРАМЕ поне масовите

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ.

 

Комунизмът се дефинира като СЪЗНАТЕЛЕН ПРОЦЕС на хармонизиране както на хората помежду им в едно общество, така и хармонизиране на обществото с космическите закони.
 

А понятието комунист се дефинира като СЪЗНАТЕЛЕН ПРОЦЕС на хармонизиране на отделния човек както с отделните членове на обществото, така и хармонизирането му с космическите закони по отношение на начин на живот, висши стремежи за развитие на способностите си в полза на другите, природен морал и хуманни ценности.

БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ИЗГУБИХМЕ

0

СЪДЪРЖАНЕ

ЧАСТИ

 1. КЛАСИЦИ и ПРИЛОЖНИЦИ на КОМУНИЗМА
    МАНИФЕСТ на Комунистическата партия (Маркс, Енгелс, 1848)
 
2. КАПИТАЛЪТ (Карл Маркс)
 3. ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН
 4. ЙОСИФ ВИСАРИОНОВИЧ СТАЛИН
 5. БЪЛГАРСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ Кой и как го унищожи
 6. НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ МАРКСИСТ

    *********
 7. БЪЛГАРСКИ ПРИНОС КЪМ КОМУНИЗМА
     Изследвания за незаконността на капитализма
 8. БЪЛГАРСКО ФУНДАМЕНТАЛНО ОТКРИТИЕ
     за СТОЙНОСТТА (ИКОНОМИКА)
 9. ХАРМОНИЗИРАНЕ на КОМУНИЗМА с ООН
10. БЪЛГАРСКИ ВИДЕО САЙТ за НАУЧЕН КОМУНИЗЪМ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
11. БЪЛГАРСКИ САЙТ за НОВОСТИ
      в  МАРКСИЗМА по света и у нас
12. БЪЛГАРСКИ ОТКРИТИЯ ВЪВ ФИЗИКАТА
      революционни промени в осъзнаването на
      космоса и от там на обществото
13. УНИВЕРСАЛНА МЕТОДОЛОГИЯ между науките
      (икономика, физика, човекознание)
14. НОВ МАНИФЕСТ НА КОМУНИСТИТЕ
      Основан на нови научни открития
15. ПОЕМА ЗА КОМУНИЗМА

    *********
16. КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ПО СВЕТА
      История на класовата борба през ХХ-и век
17. МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ в САЩ
18. ДЕМОКРАТИЧНИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ на АМЕРИКА
19. ОБЕДИНЕНИЕ на КОМУНИСТИТЕ в ЕВРОПА
      Инициатива на комунистически и работнически партии
      в Европа
20. КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ на САЩ
21. ДЕМОКРАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
      Настъпление на марксизма в САЩ
22. "КАПИТАЛЪТ" на Маркс за ПРИЛОЖЕНИЕ в САЩ
23. ЧЕРВЕНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – В РУСИЯ

Ето и отделните етапи на развитие на съзнанието (комунизма), отразени в трудовете на някои определени личности:

1
(горе)

КЛАСИЦИ И ПРИЛОЖНИЦИ НА КОМУНИЗМА

МАНИФЕСТ
на комунистическата партия

Това е първият официален документ на комунистите, който ги представя пред света като общност, която е основана на обективната наука, целяща да хармонизира обществените отношения с природните закони и да ликвидира общественото явление, наречено политика, като го превърне в просто управление на производството и разпределението на благата според труда. За да стане това, класиците на комунизма (марксизма) дефинират понятието СТОЙНОСТ (не само на стоките, но и на самия човек, който е продукт на обществено необходими стоки и услуги) и го определят по строги материални физически величини (работно време, производителност, отношение между стойности, междуотраслови връзки, брой производителни СИЛИ…), което изключва политизирането на икономическите отношения, а от там и ликвидиране на дейността, наречена "политика". От тук нататък започва СЪЗНАТЕЛНОТО творчество на историята на човека – т.е. от тук нататък човекът става СЪЗНАТЕЛНО същество, способно само да определя своето развитие и направлението на своята история.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
http://www.new-civilization.bg-market.com/manifest.html

2
(горе)

КАПИТАЛЪТ
Критика на политическата икономия

При превода много често се губи истинският смисъл, който даден автор влага в думите, изреченията, заглавията. Това се е случило и с подзаглавието на "Капиталът" – Критика на политическата икономия. Последната дума "икономия" (икономисване, пестеливост, пестене… – в частен случай – стопанисване) звучи направо смешно – например: Критика на политическата пестеливост. Или Критика на политиическото икономисване – наистина смешно, може да продължите с тия безсмислици по избор.

Този фонетичен превод идва от английската дума economy, която означава същото, може би защото преводачът от немски на английски не е сложил ТОЧНАТА ДУМА ECONOMICS. Която вече означава Икономика, Икономически науки, Стопански строй.

И наистина – когато Маркс за първи път видял превода на "Капиталът" от немски на английски, което направил някакъв приятел-ентусиаст и особено когато тоя превод го е видял Енгелс, и двамата изпаднали в ужас – безобразен превод, който не само не превеждал правилно думите, но и имало съвсем обратен смисъл на много важни места. Изглежда, че тази опасна грешка в заглавието останала, въпреки намесата на Енгелс, на който се наложило сам да превежда труда на Маркс. Сигурно грешките са били толкова много, че той не забелязал и тая мъничка на пръв поглед грешчица.

А тя е съществена за цялостното целеполагане на това произведение, което означава Критика на политическата икономика, Критика на политическите науки, Критика на политическия стопански строй и в крайна сметка – Икономисване на плитиката, която се намесва в икономиката и въобще ликвидиране на дейността, наречена политика и професията "политик" – това е истинският смисъл, който трябва да извлечем от самото заглавие и подзаглавие на "Капиталът".

Или накратко – колко е глупаво да има политика в икономиката, в целия стопански строй, в цялата политическа система. Това е внушение, за БЕЗПАРТИЙНО ОБЩЕСТВО. Което е тънката или "червената нишка" отначало до край на тоя грандиозен революционен труд на Карл Маркс.

Нещо, което всички комунистически партии по света (и в миналото, и сега), пренебрегват и с това нанасят голяма вреда на науката "марксизъм", като по този начин правят олигархическа структура (партия), която обезличава научния характер на комунизма (в партиите се гласува, а не се ДОКАЗВА, в партиите се избира, а няма йерархия по КОМПЕТЕНТНОСТ). Дано компартиите това го "вдянат" навреме, за да не продължават безумието, наречено партии, избори и …олигархическа "демокрация" и да превърнат организациите си в НАУЧНИ колективи за решаване на проблеми чрез осъзнаване на природните закони и от тях и на обществените и/или в обикновени трудови кооперации за някакво производство или услуги, основано на самоорганизация, на разпределение според труда и йерархия според способностите, което правят много усърдно нашите социални братя от САЩ – те не си губят времето с партии, избори и излишна агитация, а направо организират обществени произодствени структури и научни звена, които произвеждат обществено необходим продукт и възпитават добри граждани и борци за справедливост, за разлика от нашите "леви" партии, произвеждащи противоречия и сплетни…

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
http://www.bgl-biz.com/new-civilization/the-capital

3
(горе)

ВЛАДИМИР ИЛИЧ
Най-добър интерпретатор на марксизма и приложил го в практиката успешно

Много е трудно човек да си признае, че са го лъгали. Защото ще изглежда за околните наивник, глупак или неграмотник. Егото трудно преглъща подобни квалификации. Тази е причината, поради която повечето хора не си признават, че са ги лъгали по отношение на Ленин не само след началото на "демокрацията", но и преди това. И предпочитат да ВЯРВАТ сляпо на ЕМОЦИИТЕ, с които са ги надъхали враговете на Човечеството против тоя велик човек. Защото докато след 1989-а колосалното количество лъжи, клевети и обругаване срещу него бяха в астрономически размери, то преди това той много бе боготворен, без да стане ясно защо. И в единия и в другия случай се наблягаше на емоцията, положителна или отрицателна, за да се разсее истинската роля, която е играл, какво е постигнал, и как то се е отразило на развитието както на държавата СССР и другите соц страни, така и на отделните хора.

Питайте някой музикант кой изпълнител е по-добър – тоя, който свири перфектно огромно количество ноти на изуст или тоя, който импровизира в момента на изпълнението неща, които той сътворява в момента и никога преди това не е чувал.

Съвършено написаната и доказана по най-различни начини теория (ноти) на Маркс е нещо епохално, но да импровизираш по тая теория в бруталната практика на прехода от капитализъм към социализъм се изисква не само съвършено владеене на тая теория, но и изключително творческо логическо мислене (импровизация) във всеки един момент на непредсказуемите събития.

Това как да е, но когато ти и пречат с КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ вътрешни и външни врагове, когато ти избиват кадрите, които си градил десетилетия, когато ти избиват и народа, който все още в началото няма информация какво можеш и знаеш и трудно може да определи на чия страна да застане, когато ти разрушават промишлеността и пазарите… и въпреки всичко да успееш да направиш неразрушима МНОГОНАЦИОНАЛНА държава с огромен ръст на производство, това надминава и най-силните приказки за гениалността.

Да победиш в политическата борба и да вземеш властта е трудно, но да запазиш властта десетилетия напред, вече е подвиг. И все пак това не е най-голямата заслуга на Ленин. По-голямата се състои в пет неща, които враговете му премълчават.

1. УПРАВЛЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА на обществения продукт, както и на отделните производства, и нейното правилно РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, въпреки неразвитата достатъчно наука за изчисляване на количество и интензивност на труда.
2. Организиране на САМОУПРАВЛЕНИЕ за народа (войнишки и работнически депутати) и подготовка на икономически кадри в условията на гражданска война.
3. Ликвидиране на колосалната инфлация на Русия след първата свтовна война, посредством ликвидиране на капиталистическите пазарни отношения, огнища на инфлация като търговията с ценни книжа (борсите), банките и произволната търговия с валута.
4. Създаване на национална валута, откъсната от долара, обезпечена не от някакви ценни метали или движима, недвижима или производствена СОБСТВЕНОСТ, а на творческия и трудов продукт на народа на Русия – на неговия ТРУД, най-великата стойност на човека.
5. Спиране на войната и постигане на МИР!

Ето, това са най-големите ГРЕХОВЕ на Ленин, заради които той беше покушен и след това и отровен от ционистите, които след това съчиняват до ден днешен всякакви налудничави истории за очерняне на тоя велик човек, точно защото той ги удари по слабото им място – ОСЪЗНАВАНЕ и УПРАВЛЕНИЕ НА СТОЙНОСТТА, базирана на човешкия ТРУД.

Именно тия пет стълба от фундамента на социализма разруши ХРУШЧОВ, след като и Сталин беше отровен поради същите "прегрешения". Да – свободата се състои в ЗНАНИЕТО, в СЪЗНАНИЕТО и в КОНТРОЛА на човешката енергия и разпределението на благата от нея.

Именно това взе ООН от практиката на лениновата икономика и ги предлага сега на света почти без изменения. Но именно затова сега ционистите по всякакъв начин пречат на ООН да осъществява доктрината си "Устойчиво развитие" в тази посока, подкупвайки чиновниците в ЕС и във всяка отделна страна. Именно затова по поръчка на ционистите предателят Желю Желев скри всички документи от грандиозния форум на ООН през 1992-а, когато стартира тая световна програма, именно заради това сега българският народ е най-дезинформираният и от там и най-потиснатият и най-бедният вече не само в Европа, но и в целия свят. Именно поради своето незнание по отношение на управлението на СТОЙНОСТТА. И вместо наука за стойността, на българския народ постоянно се подхвърля оглозгания кокал, наречен с разни синоними – "пазарна икономика", "демокрация", "избори", "приватизация", "чужди инвестиции", "партии", "политици" … – все изгъзици на капитализма, "реформиран" сега до олигархо-мафиотизъм…

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
http://www.bgl-biz.com/new-civilization/lenin

4
(горе)

СТАЛИН

Наред с Ленин, Сталин също е ликвидиран и обруган целенасочено, защото направи независима от долара рубла със златно покритие. И постепенно това трябваше да доведе и до безинфлационна рубла, обезпечена със стойността на брутния национален продукт, а не с някакви си ценни метали и други фиктивни ценности. Защото най-великата ценност на едно общество е ТРУДЪТ на неговия народ.

Нещо повече – различни международни инициативи и конференции, организирани от Сталин, целяха създаване на един свят без грабежи и войни, без кражби на чужд труд и задкулисно сриване на държави. Това можеше да се случи, единствено когато всяка държава, присъединена към замисляната световна коалиция, правилно отчита и управлява своето национално богатство, произлизащо както от природните му ресурси, така и от най-големия капитал на всяка държава – ТРУДЪТ, създаващ обществена СТОЙНОСТ и нейното планомерно отчитане, управление и разпределение в полза и под контрола на тия, които я създават.

Защото производителните сили непрекъснато се развиват, а това определя и непрекъснато снижение на стойността и съответно на цените. Това можеше да се случи само в нормална държава, т.е. само в социалистическа държава и цялата история на управление на обществената стойност по времето на Сталин показа на практика своята целесъобразност. Именно това справедливо управление и особено успехите му не можаха да простят на Сталин неговите отровители. И когато проследите какво се случи след неговата гибел и кой точно го е извършил, тогава ще разберете цялата истина.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ
http://www.bgl-biz.com/new-civilization/communism/stalin

 
(горе)

БЪЛГАРСКИЯТ СОЦИАЛИЗЪМ
неговите световни рекорди и падението му

20-ти век е ВЕКЪТ НА ЛЪЖАТА, че някъде е имало социализъм. Не стига това, но и лъжат, че някъде е имало комунизъм и на всичко отгоре това било – РЕЖИМ! Той не би бил възможен, ако социализмът не бе 100%-в, защото социализмът е преходен период от капитализъм към комунизъм. А той само в началото е бил само ЧАСТИЧЕН с изпълнено само едно условиеразпределение според труда. Това условие е било изпълнено почти перфектно до началото на 70-те години на 20-ти век, когато България поставя своите СВЕТОВНИ РЕКОРДИ по ръст на производство и ускорена индустриализация – ВТОРОТО ИКОНОМИЧЕСКО ЧУДО в света веднага след Япония. След 70-те и законът "разпределение според труда" е бил ликвидиран. А другите условия за социализъм – обществена и производствена йерархия според способностите и самоуправление никога не са били осъществявани.

Т.е. пълен социализъм и още по-малко пък "победил" или пък "реален" социализъм никога не е имало.

Истината е, че строят, който се установи след 70-те години, беше ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ. Някои го определят и като БЮРОКРАТИЧЕН (НОМЕНКЛАТУРЕН) КАПИТАЛИЗЪМ, което е може би по-точно, защото се имат предвид движещите сили на разложението.

Тази петолевка не напразно е показана. Трудовото поколение от това време много добре си спомня колко продукти можеше да се купят с 5 лева и колко сега пак за 5 лева, но от сегашните – 10 пъти по-малко и по-некачествени сега…

Но главната цел на това наше изследване, което ще отворите, когато кликнете снимката, е да се разбере МЕХАНИЗМЪТ на разрушение на икономиката и къде точно е бил насочен УДАРЪТ. А той бе насочен и в СССР, и у нас, и в целия соц лагер на едно и също място. Само дето ние в България си правихме оглушки като привилегирован брат, да правим своеволия, т.е. да бавим саморазрушаването си по-дълго от останалите соц страни…

Но в крайна сметка, когато го направихме (саморазрушението си), го направихме перфектно и мигновено (като) по американски учебник, и за нула време изпреварихме по разложение всички соц страни. И сега държим РЕКОРД по разложение в целия свят. Да ни е честит.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

6
(горе)

ЛЪЖАТА ЗА ПРОВАЛА НА КОМУНИЗМА

Тази лъжа се поддържа не само от капиталисти, олигарси и техните марионетки – медии и политици, но и от бившата номенклатура по време на "социализма", която си приватизира (присвои) държавната собственост след 1989-а. Целта беше обикновените хора да НАМРАЗЯТ истинския социализъм, за да не разберат, че от 44-а до 89-а не е имало социализъм, а държавен (номенклатурен) капитализъм, за да могат лъжекомунистите да си узаконят награбеното преди 1989-а.

Тази е причината по време на соца безпаметно да се крие от народа, че (примерно) Федерална Република Германия (ВРАЖЕСКА "КАПИТАЛИСТИЧЕСКА" страна) имаше изключителна наука за управление на Стойността на обществения продукт, която наука се ръководеше от учените, които направиха Германия икономическо чудо по време на Хитлер и след Втората световна война.

Да – не Хитлер, а именно германската икономическа наука превърна Германия в икономически колос, който после имаше сили да води война на два фронта. Никой нормален човек няма да оправдае войната на Хитлер, но трябва всеки нормален човек да се запита как стана това възможно ИКОНОМИЧЕСКИ. То стана възможно именно заради научното управление на стойността и разпределението й според труда поне на ниво работна заплата (Заради което Сталин е видял, че Хитлер прави социализъм, без да се запита как после от неговите блага последният ще запали световна война.)…. (Една дълга тема…) Тук само ще кажем, че авторът на книгата вляво е бил част от икономическата наука на Германия, преди да се пресели в САЩ и след като е емигрирал от СССР, тъй като е репресиран от …"народната" милиция на СССР, попадал и в затвора заради …марксическите си икономически идеи, несъвпадащи с (изпреварващи) официалните…

След като се преселва в САЩ, авторът на тая книга става СЪВЕТНИК на президента на САЩ, Франклин Делано Рузвелт, и те заедно като екип преодоляват рецесиите преди и след Втората световна война именно с перфектното познаване и приложение на марксизма за управление на стойността. А след като става НОБЕЛОВ ЛАУРАТ заради откритието си при регулиране на МАЖДУОТРАСЛОВИТЕ ВРЪЗКИ, САЩ до ден днешен регулира икономиката си по този чисто СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ЗАКОН икономиката си. Тази политика струва и живота на Рузвелт – той е отровен от мафията, която била силно ограничена да краде от принадената стойност, която произвеждат работниците…

Незнайно как, но авторът на тая книга не само се отървава от отмъщението на мафията, но и през 1973-а става Нобелов лауреат по икономика заради практическите си резултати при управлението на стойността (ПРИ МЕЖДУОТРАСЛОВИТЕ ВРЪЗКИ), приложени в големи национални икономически проекти в много страни по света… И когато Неолиберализмът се наложи и той протестира срещу него, тогава мафията го заплаши, въпреки напредналата му възраст…

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

7
(горе)
БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС КЪМ КОМУНИЗМА

Това е най-задълбоченото изследване на сега съществуващите ЮРИДИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА СОЦИАЛИЗЪМ. Ние открихме, че УСТАВЪТ на ООН (Международна харта за правата на човека) е НОВ УСТАВ НА СОЦИАЛИЗМА и то по-висок етап на неговото развитие. Защото до сега никъде в теорията на социализма не бяха определяни принципите на ОБЩЕСТВЕНАТА ЙЕРАРХИЯ. И това го направи ХАРТАТА.

Но – забележете – именно ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРАВА бяха разработени от НОБЕЛОВИЯ ЛАУРЕАТ за икономика, марксиста

ВАСИЛИЙ ЛЕОНТИЕВ.

Страницата, която ще отворите, след като кликнете картинката, ще ви отведе до анализ, който ДОКАЗВА, че всички до сегашни власти по света и у нас, след като те ратифицират Хартата, са незаконни и всички техни действия, закони и актове също са незаконни. Което освобождава народите да съборят ЗАКОННО правителствата си и да създадат Ново общество, основано на Хартата, а ако приложат и нашите открития по-долу, да създадат съвършено СОЦИАЛИСТИЧЕСКО общество.

Неговите научни основи също са казани накратко в тая страница.

8
(горе)

Всяка наука, включитело и марксизмът (комунизмът) се развиват. Иначе не биха били наука. Но идва момент, когато това развитие става със скок, революционно, на ново, много по-високо ниво. И именно такова качествено ново ниво на развитие се нарича РЕВОЛЮЦИЯ.

Да – книгата обяснява накратко (а надяваме се в бъдеще и подробно) едно ново ниво на ОСЪЗНАВАНЕ на СТОЙНОСТТА. Та нали именно НАУКАТА комунизъм в основата си цели ОСЪЗНАВАНЕ и ПРИРОДО-СЪОБРАЗНО УПРАВЛЕНИЕ (начин на производство и разпределение) на СТОЙНОСТТА на обществения продукт?

Точно това е постигнала Новата теория в тази книга – НОВА ТРИМЕРНА СИСТЕМА (тримерно счетоводство) за осъзнаване и управление на СТОЙНОСТТА. До тук счетоводството на капитализма беше ЕДНОМЕРНО – парите. Можете ли да си представите ЕДНОМЕРНО ПРОСТРАНСТВО? То е невъзможно. Да, ама не – капитализмът боравеше и сега борави с такова НЕВЪЗМОЖНО (НЕЗАКОННО) ЕДНОМЕРНО "ПРОСТРАНСТВО" – ПАРИТЕ. И затова постига разложение, трагедии, смърт…

Марсизмът изведе наукта икономика поне до ДВУМЕРНО измерване на обществения продукт (1. работно време и 2. производителна сила…). Тя измерваше и друга характеристика – брой производствени единици, която е ТРЕТА ДИМЕНСИЯ (ТРЕТО ИЗМЕРЕНИЕ), за да стане системата РЕАЛНА (ПРОСТРАНСТВЕНА, т.е. ТРИМЕРНА), но тия три измерения не бяха осъзнати в цялостна система.

Което направи тази нова теория. И с което разви марксизма на ново революционно равнище – направи измерването много по-просто и управляемо.

9
(горе)

Горе казахме някои неща за Международна харта за правата на човека (УСТАВА на ООН), че е Харта за СВЕТОВЕН СОЦИАЛИЗЪМ. Но ООН не се ограничи само със създаване на юрдически основи на Новата Цивилизация (социализма), а разработи нещо наистина ВЕЛИКО – ДОКРИНА и ПРОГРАМА (съответно Устойчиво развитие и Дневен ред 21) за реализация на истински социализъм. И не само ги изработи, но и "прилъга" почти всички страни в света да ги приемат като план за действие, а някои страни ги заложиха като юрдически свои основи за развитие в своите конституции.

Тия постижения на ООН нагло се крият, обсебват и изопачават от нашите власти и подобните на нашите в другите узурпаторски власти по света. Защото ако доктрината и програмата се приложат, тия власти ще бъдат пометени от ОСЪЗНАТИТЕ НАРОДНИ МАСИ и ще бъдат заменени с наистина демократични и …нормални власти, съобразяващи се с природните закони за развитието на човека и обществото.

9a
(горе)

НАЙ-ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ОБШИРНА ВИДЕО КОЛЕКЦИЯ
в България за научен комунизъм, икономика, обществознание и социални теми, представени от световно значими учени и организации

Понятието ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ във време на "ПРОЦЪФТЯВАЩ КАПИТАЛИЗЪМ" (отклонение – капитализмът понеже е мръснишка величина и когато искаме да ДОБАВИМ към нея някакво КАЧЕСТВО като обикновена математическа величина (всяко добавяне е със знак ПЛЮС (+)) към нея, това означава на НОРМАЛЕН език, че в днешното време на УПАДЪК и РАЗЛОЖЕНИЕ в рамките на тоя обществен строй), ПРОФЕСИОНАЛИЗМЪТ се възприема като мръснишка, психопатска и малоумна величина в рамките на капитализма. Но понятието ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ние го мислим само в НОРМАЛНО, т.е. в рамките на (за сега във въображаемото в бъдещето) социалистическо общество, което означава НАУЧНА ПРЕЦИЗНОСТ, ВСЕОТДАЙНОСТ и ДОБРОСЪВЕСТНОСТ към темите и дейностите, които предлагаш на хората.

Затова ние сме особено благодарни на авторите и администраторите на тоя сайт, които в рамките на това …невъзможно общество, полагат …невъзможни усилия да ни представят винаги прясна информация и преводи на филми на най-добри автори от …най-невъзможни кътчета по света и …невъзможното до сега – марксически и социалистически автори от пъкъла на капитализма – САЩ. Докато има такива самоотвержени и безкористни труженици, СПАСЕНИЕТО ни от тоя пъкъл е неизбежо!

10
(горе)

Връзката води към сайт, който е създаден наистина от хора, чиято цел е обективната истина за света и обществото. Те не налагат нито мнения, нито теории, нито правила, нито начин на мислене, нито доктрини. Те просто ни представят огромно количество информация за съвременни теории и самите теории за комунизма, както и за отделни личности, които ги развиват.

Т.е. хората от тоя сайт разбиват на пух и прах ЦЕНЗУРАТА, която изопачава и прави вакуум от информация за комунизма, социализма и нормалното мислене за обществото, икономиката и правото.

"Който търси – намира." (Христс) И за да ви улесним да НАМЕРИТЕ, ви представяме тая връзка.

11
(горе)

По-долният раздел обяснява, че целта на комунизма е хармонизиране на човека с обществото и двете заедно (човек и общество) – към космоса. Но това би било невъзможно, ако не се познават КОСМИЧЕСКИТЕ ЗАКОНИ.

Тази книга постига СЪВЪРШЕНО ПОЗНАНИЕ НА КОСМИЧЕСКИТЕ ЗАКОНИ, а в бъдеще и овладяването им до ниво НОВИ КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ. А както твърди марксизмът – ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ СИЛИ СА ЛОКОМОТИВИТЕ НА ИСТОРИЯТА. Нещо повече – тази книга за първи път в историята на науката постига обяснение на ПОНЯТИЕТО "ЖИВОТ" с математика и физика. Т.е. именно чрез тази книга Човечеството ще се интегрира ХАРМОНИЧНО с Космоса и Живота както научно, така и технологично.

А тя помага и да се ПРЕДВИДЯТ и ПРОБЛЕМИ, за които преди 150 години класиците на марксизма (комунизма) не са и подозирали, че съществуват и е нямало как и да ги решат. Т.е. без тази книга проблемите, които науката за обществото (комунизма) би трябвало да разреши, никога нямаше да знае за тях, а още по-малко да реши. Т.е. без познаване на Теорията за микро и макро космоса от тази книга, комунизмът е невъзможен.

12
(горе)

Много на кратко: Йога е НАЧАЛНАТА НАУКА, която се е зародила на Земята. Смята се, че когато Човечеството е осъзнало необходимостта от ХАРМОНИЗИРАНЕ на живота на всеки отделен човек към обществото и на обществото към космическите закони, тогава е започнало СЪЗНАТЕЛНОТО Човечество. В книгата се твърди, че тази НАУКА има извънземен произход, защото съвършенството и подробностите на знанието за човека и космоса е немислимо за развитието на хората по онова време.

Йога е НАУКА за ХАРМОНИЗИРАНЕ на човека с обществото и с космоса. И щом е НАУКА, тя би трябвало да се развива и до ден днешен. Авторът стига до извода, че ЦЕЛТА на йога и на комунизма е една и съща – ПОСТИГАНЕ НА ХАРМОНЯТА между ТРИЕДИНСТВОТО – ЧОВЕК-ОБЩЕСТВО-ПРИРОДА (КОСМОС). И в крайна сметка тези две науки ще се слеят в една, като всяка една ще допълва другата. Т.е. потяхната дефиниция

КОМУНЗЪМ и ЙОГА са СИНОНИМИ.

Но понеже йога се е обособила като наука в НАЧАЛНИТЕ РАЗКЛОНЕНИЯ на обществото, т.е. когато системата на човешки отношения е била твърде проста и ограничена, с течение на времето тази наука е изостанала в осъзнаването на обществото и се е ограничила само до хармонизиране на човека спрямо природата. Т.е. понятието йога сега се възприема само като някакви упражнения (физически, психически, умствени), начин на хранене и морал. Което си е само един клон (раздел) от йога (хата йога), но по-напредналите йоги и философи в древността винаги са имали предвид и хармонизиране на човека към обществото. Само че са се ограничили само с несъвършени общи сентенции и възприятия. Докато комунизмът доразви тая празнина до съвършенство.

14
(горе)

НОВ МАНИФЕСТ НА КОМУНИСТИТЕ

Сигурно вече почна да ви натъртва от толкова нови неща – нова партия, ново общество, нова система, нова конституция, нова избирателна система, нова икономика, …че и Нова България, Нова епоха, Нова ера, Нова цивилизация, Нов световен ред…

Все пак трябва да се знае основата на новите неща. Точно – именно коя е основата, върху която се изгражда и развива обществото. Ако основата не е променена, другото нагоре е само една модна обвивка за отвличане на вниманието.

            
                                 ЧЕТИ ОНЛАЙН         ИЗТЕГЛИ ФАЙЛ

Ние тук ще определим точно и ясно коя е основата. Това са научните открития. Те се появяват през големи пероди от време, но имайки предвид експоненциалната крива на развитието, разбираме, че в последно време са се появили много нагъсто във времето и много на брой и големи по ефект научни открития. В този труд те са само споменати като база за обяснение на новите обществени закони, които откриват наши учени и как трябва да се преустрои обществото според тях.

Един свръх-основен и важен проблем, който класиците на комунизма не бяха решили, и нямаше как да го решат, понеже развитието на науката по онова време нямаше познания по тоя въпрос, това е проблемът ОБЩЕСТВЕНА ЙЕРАРХИЯ, т.е. подредеността на обществото по способности и компетентности на членовете му. Решението на този проблем опростява и поевтинява решението на другите проблеми, които бяха решени от класиците на марксизма с толкова много усилия и ресурси. И именно защото ги опростява и поевтинява, този проблем се явява по-основен и по-определящ развитието на обществото от досега решените.

15
(горе)

Не, това не е само поезия (емоция) за комунизма. В тая стихосбрка авторът има не само лирика, но и критика, и научен анализ на обществото и на комунизма. Нещо, което никъде по света не е направено – да се съчетае НАУКА и ЛИРИКА.

Произведенията започват още от "тъмните" времена на мракобесния режим, който сегашната капиталистическа ПРОПАГАНДА нарича лъжовно "социализъм", който режим всъщност беше ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ и авторът ни показва психическата атмосфера на конформизъм, посредственост, демагогия и бруталност по онова време.

В тая стихосбирка има и любовна лирика, което ще допълни вашето разбиране за мотивацията на автора, в каква епоха е творил и от какви позиции е осъзнавал себе си, обществото и природата.

16
(горе)
КОМУНИСТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ ПО СВЕТА

ИСТОРИЯ НА КЛАСОВАТА БОРБА ПРЕЗ ХХ-и ВЕК

В публикациите, които ще отворите, кликайки картинките, ще видите, че на доста места се говори за РЕВОЛЮЦИИ, извършени в отделни страни и континенти. Трябва да се прави РАЗЛИКА между революцията, чийто резултат е коренна смяна на системата, заменена с нова по-прогресивна от една страна и революционното настроение и желание за такава промяна от друга страна, което се проявява от извършителите на дадени действия, насочени към промяна.

Т.е. не винаги революционните действия, които са описани в публикациите, водят до революция. Дори бихме казали, че макар да има смяна на системата в посочените случаи, те не са довели до революция, нито пък до социалистическа революция. А изобщо не водят до комунистическа. Защото макар да са направени промени в полза на народа и той да се е чувствал добре в посочените страни за известно време, съвсем не са изпълнени всички основни показатели, които да определят строй, наречен социализъм. Имало е известни показатели, характерни за социализма, но те не дават основание да наречем тия промени социалистически. Защото и при капитализма сега и по всяко време понякога се появяват социалистически елементи, но те не дават основание да наречем строя, който ги притежава, социалисти-чески.

Повече за това, кое е социализъм и комунизъм, може да научите ТУК.

    

И да не забравяме какво е РЕВОЛЮЦИЯ:

     

Изводът от тия океани от кръв и страдание е, че не може да се постигне дадна цел, ако тя не е осъзната, ако от начало до край пътят ти не е начертан, ако нямаш съзнание за процесите, които протичат и ако не знаеш още в началото как ще ги контролираш. Много отдавна се знае, че стихийните действия врагът често използва в своя полза, че емоциите на масите ги отклонява от целта, която много често не осъзнават каква е. В крайна сметка БИОПОЛЕТО и ПСИХОПОЛЕТО, което излъчват общата маса на тия хора, въстанали против диктатурата на капитала, ако не СЪДЪРЖА в себе си СЪЗНАНИЕ, РАЗБИРАНЕ на крайната цел и начините, чрез които тя да се постигне, тя няма как да се случи. Това е основната причина, поради която всички досегашни опити за постигане на социализъм са претърпели неуспех.

И обратно – всички опити, макар и половинчати към тая цел, когато е осъзната до всички подробности по пътя, постигат успех. Това се случва в момента с Доктрината на ООН "Устойчиво развитие", при която никак не се тръби какво ще стане, а изключително на научното планиране на дейностите и резултатите. Така целта може да бъде постигната не по революционен, а по еволюционен път, въпреки че ортодоксалните "комунисти" ще възразят на това.

В крайна сметка изборът на действия е и в ръцете на капиталистите (олигарсите), които в повечето случаи не дават право на избор на робите и когато олигархическта диктатура стигне опасно разложение на живот или смърт, тогава няма как робите да чакат да се осъзнават, а ще реагират като притиснато животно в самоотбрана, чиято най-добра форма е нападението. 

Ние прекланяме глава пред усилията на героите за социална справедливост, изучаваме техния опит и грешки и затова тук апелираме първо за РАЗБИРАНЕ на това, което са писали класиците на марксизма и техните ученици, а не да се бърза с действията, преди да има научна яснота за пътя и целта…

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ > 01 02 03

17
(горе)

"ЧЕРВЕНОТО ПОСЛАНИЕ"

е седмично списание (бюлетин) на МЛАДИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СОЦИАЛИСТИ в САЩ, младежка организация на ДЕМОКРАТИЧНИ СОЦИАЛИСТИ на АМЕРИКА. Тяхното послание:

"Ние сме младежка и студентска секция на Демократичните социалисти на Америка и национална организация на легитимни колежи и училища с няколко стотин активисти. Ние организираме полувисши и средни училища (колежи), за да се борим за непосредствените нужди на работници и студенти, докато развиваме способност да се борим за по-радикални и структурни промени в дългосрочен план. В крайна сметка, ние сме част от международната борба за изграждане на един по-добър свят, за по-добро общество, за демократичен социализъм.

Ние се гордеем с нашия уникален статут като една от малкото национални, многоцелеви леви младежки и студентски организации в Съединените щати. Два пъти в годината ние се срещаме на наши зимни висши конференция и летни лидерски практики, за да споделяме своите преживявания и да изградим една силна национална общност. Ние насърчаваме младите социалисти да изследват социалните и политически въпроси в нашия блог.

От активистите.

18
(горе)

ДЕМОКРАТИЧНИ СОЦИАЛИСТИ
НА АМЕРИКА

Кои сме ние и какво можем
Ние, демократичните социалисти, смятаме, че както икономиката, така  и обществото трябва да се управляват демократично и да обслужват потребностите на човека, а не да правят печалби за когото и да било. Ние сме една организация от политици и активисти, която
не е партия; посредством училища, колежи и обществено базирани законопроекти, ние от
DSA използваме различни тактики, от законодателни до преки активни действия, за да се борим за реформи, които дават възможност за развитие на трудещите се хора.

#WeNeedBernie
(ние се нуждаем от Бърни)
:

Подкрепи Бърни Сандърс за Президент на САЩ
през 2016

Бърни Сандърс

"ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ
ПОЛИТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ
КАТО ДОБРОВОЛЕЦ С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СОЦИАЛИСТИ НА АМЕРИКА (ДСА)"

Сенатор Бърни Сандърс (I-VT) обяви официално, че ще работи като кандидат за президент през 2016 г., за да подпомогне изключително необходимата политическа революция в САЩ.

Сенатор Сандърс е пожизнен шампион по обществени програми за демократични права, които упълномощават работническата класа. Неговата кандидатура ще помогне разгръщане както на прогресивното движение, така и на гласа на Демократичните социалисти в рамките на това движение.

Чрез провеждане на демократични избори, независимият сенатор Сандърс ще отправи предизвикателство към доминиращото движение на неолибералните "демократи", към привилегиите на корпоративния бизнес, потискащ правата на всички трудещи се. Той ще допринесе за изграждане на силно движение за спиране на порочните атаки на Чаената Партия на Републиканците от всички правителствени нива срещу правата на работниците, за правото на глас в управлението на икономиката както на работниците, така и на цветнокожите като цяло.

Демократичните социалисти на Америка (DSA) категорично подкрепят сенатор Сандърс като най-силния кандидат за президент на Съединените щати. Ние го насърчаваме да се среща с местни активисти в цялата страна, за да обсъждат кандидатурата му, за да максимизира борбата си за социална и икономическа справедливост, за правата на човека, за световен мир и здравословна околна среда.

Тези, които желаят да популяризират целите на демократичния социализъм, трябва да предприемат конкретни и специфични действия на местно равнище, които ще подкрепят кандидатурата на Сандърс ".

Стани доброволец на DSA, присъедини се към нас, аплодирай: #WeNeedBernie (ние се нуждаем от Бърни)!

Бърни Сандърс е подкрепян активно и от движението (антипартия) на

ДЕМОКРАТИЧНИ СОЦИАЛИСТИ НА АМЕРИКА

19
(горе)

ИНИЦИАТИВА
НА КОМУНИСТИЧЕСКИ И РАБОТНИЧЕСКИ ПАРТИИ

Декларация на основателите на Инициативата на комунистически и работнически партии за информираност и разработване на европейски програми и координиране на дейността им

Комунистически и работнически партии от страни членки на ЕС, както и от други европейски страни, заявяваме:

Ние подкрепяме принципите на научния социализъм и сме обединени от идеята за общество без експлоатация на човек от човека, без бедност, социална несправедливост и империалистически войни.

Ние считаме, че ЕС е капитализъм. Той насърчава монополите, концентрацията и централизацията на капитала; той укрепва характеристиките на империалистическата икономика, а политическият и военен блок се противопоставя на интересите на работническата класа, на средната класа; той засилва въоръжаването, авторитаризма, държавните репресии, ограничава правата на суверена – народа.

Нашата оценка е, че Европейският съюз е империалистически център, поддържащ агресията срещу народите, и е подчинен на САЩ (НАТО), а не на правата на европейските народи. Т.е. ЕС е империализъм в действие, въпреки добрите закони и съответстващите на тях институции. Защото те се управляват не от тия, които са ги изработили (учени, специалисти), а от марионетни чиновници, наречени за благозвучие "политици".

Ние считаме, че има и други пътища за развитие на народите. Една бъдеща друга Европа на просперитет на народите, на социалния прогрес, на демократичните права, на взаимно изгодното сътрудничество, а мирът и социализма са основната цел на борбата на работниците.

Ние вярваме в правото на всеки народ да избере свой собствен суверенен път на развитие, включително правото да се освободят от зависимостите на ЕС и НАТО, както и правото да изберат социализма.

Ние не сме пълноправни членове на така наречените "европейски страни", които формират ЕС и сред тях на така наречената "Европейска лява партия".

Ние решихме чрез тази учредителна декларация да организираме "Инициатива на комунистически и работнически партии за информираност и разработване на европейски програми и координиране на дейността им".

Всяка комунистическа и работнческа партия от всяка една държава-членка на ЕС или асоциирана към него държава, както и от други европейски страни, приемаща тази декларация и нейните условия, може да участва в тази "Инициатива".

Целта на Инициативата е да допринася за изследване и проучване на проблеми и програми, свързани с Европа, особено по отношение на ЕС, политическата линия, която се съставя в неговите рамки и има влияние върху живота на работниците, както и да подпомага изработване на общи позиции на страните и координиране на тяхната солидарност и останалите им дейности.

Инициативата, която основно е насочена към комунистическите и работнически партии на страните от ЕС, държи отворена възможността за многостранно сътрудничество с комунистически и работнически партии от страни, които не са държави-членки на ЕС или не са асоциирани държави към него.

Всяка година тя извършва най-малко една среща на членовете си и сизбира съответен секретариат, който да координира дейността на Инициативата.

Заседанията на секретариата са предварително оповестени и са достъпни и за останалите членове на Инициативата.

Инициативата има общ символ: работник, който чупи оковите на капитала. Тя има общ сайт, който популяризира позициите на партиите от Инициативата. Секретариатът ще управлява този съвместен уебсайт, който се договаря между страните, които участват в Инициативата

20
(горе)

КОНСТИТУЦИЯ
ЗА НОВАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА
НА СЕВЕРНА АМЕРИКА

Радикални идеи, реални позиции
ПЪТЯТ КЪМ СОЦИАЛИЗМА В САЩ
(програма на Комунистическата партия на САЩ)

ВЪВЕДЕНИЕ

Работниците по целия свят винаги са се борили за бъдеще без война, експлоатация, неравенство и бедност. Те се стремят да изградят по-светло бъдеще, един основан на демокрация, мир, справедливост, равенство, сътрудничество, и отговарящи на човешките потребности свят. Това е бъдещето на социализма, една система, в която работниците контролират собствения си живот и съдба, и заедно изграждат по-добрия свят. Комунистическата партия на САЩ е посветена на борбата за социализъм в тази страна. Този документ е програма на нашата партия, изложение на нашите принципи и цели и ръководство за действие по пътя на социализма в САЩ.

Социализмът ще възвести Нова ера в тази страна. Огромното богатство на САЩ за първи път ще бъде в полза на всички хора. Външната политика ще се основава на взаимно уважение, мир и солидарност. Демократичните права на народите ще бъдат гарантирани и доразвити. Расовото, половото и социалното равенство ще бъде основано на местни политики и практики. Социализмът не е мечта, а необходимост, за да могат хората да контролират сами живота си. Само социализмът има решения на проблемите на капитализма в тази страна.

Ние, трудещите се от Съединените щати, сме изправени пред огромни проблеми днес: експлоатация, потисничество, расизъм, сексизъм, влошаваща се трудова и околна среда, рушаща се инфраструктура, огромни бюджетни дефицити, и едно правителство, доминирано от най-порочните елементи на едрия капитал и неговите марионетки – политиците. Това правителство, въпреки своята реторика за интересите на американците, изгуби стотици милиарди долари народни пари от нахлуването и окупацията на Ирак, но спечели за олигархията други милиарди от там, докато в същото време "няма" пари за поддържане на дигите, разрушени от бедствието на урагана Катрина, причинил на хората от Ню Орлиънс и голяма част от Гълф Коуст дългогодишни трагедии. Безчувственото незачитане на афро-американците, на бедните хора, на възрастните, както и на всички, които не бяха в състояние да се евакуират със свои сили, антихуманизма и незачитането на живота на всички трудещи се, е основна политика на капитализма на САЩ.

Ние като страна, изправени пред сериозни възможности: милитаризъм (империализъм) или мир, увеличение на богатството за малцинството или справедливост и равенство за мнозинството, увеличаване властта в ръцете на супер-богатите или разширяване на демокрацията за мнозинството; ултра-дясна доминация във всички клонове на правителството, увеличаваща експлоатацията и потисничеството или прогресивни изборни коалиции, които търсят реални решения в интерес на всички трудещи се.

Работническата класа и всички, които се борят заживота си (по-голямата част от хората) са изправени пред един безмилостен, порочен, и аморален враг: капиталистическата класа. Нашата страна е потисната от една от най-корумпираните, жалки, мракобесни капиталистически класи отвсякога, концентрирала огромна политическа, икономическа и военна мощ в ръцете на няколко транснационални корпорации. Тези корпорации се опитват да откраднат, присвоят, изнудят, и натрупат своето несметно богатство от десетки милиони трудещи се, от малките фирми, от частните земеделски стопани, от мъже, жени и деца, от възрастни и младежи, от заетите, безработните, и от работещите. Те използват едни и същи хора като впрегатен добитък от една страна, и като измамени потребители на кредити и вредни хстоки от другата страна – т.е. от една страна хорта не получават изработеното от тях, а от друга страна са мамени при стоките и услугите и заробвани с кредити. Копиталистическата клаза се държи на власт с оръжие, поддържат своята доминация с расизъм за разделение на работниците и постигане на допълнителни печалби и власт. Ние работим усилено за разрушаване на ултра-дясната политиката на корпорациите и на правителството.

Ултра-дясната извратеност се ръководи от най-реакционните, милитаристични, расистки и антидемократични местни клонове на Транснационалните копорации. Те получат подкрепа за ултра-дясната си програма от други политически подкупни среди и социални групи, повечето от които са подведени извън реалните им интереси, понякога заслепени от пропагандата на страх и изкупителни жертви.

Всяко движение за промяна и прогрес, се оспорва от властта на корпорациите. Работниците са изправени пред корпоративната власт във всеки договор и преговори. Афро-американците, мексиканските американци и всички други латиноамериканци, американските индианци, азиатските американци и жени – всички са изправени пред корпоративната власт, когато те търсят истинско равенство на работното място и в техните общности. Корпоративна власт пренебрегва младежта, когато тя търси безплатно качествено образование за всички. Екологичните организации също се борят с корпоративната власт, когато те се опитват да спрат замърсяването, изхвърлянето на промишлени отпадъци, или да спрат плячкосването на останалите области на дивата природа за печалби.

Корпорациите и техните платени хакери в медиите непрекъснато прокламират, че конкуренцията изисквала по-ниски заплати, по-малко доходи, по-малко почивка, изкормени пенсионни фондове, умножаване на различията в заплащането при един и същи труд (дискриминация), както и свободен износ на капитали и работни места в други страни, което обеднява нашето местно население. Ние не мислим, че това трябва да продължава така.

Споразуменията за "свободна" търговия (TTIP) поставят Транснационалните корпорации на капиталистите над законите на всяка страна, рушат околната среда, а свободният износ на капитали и работни места ликвидират правата на страните за собствено развитие, ставайки роби на Транснационалните корпоративни мениджъри. Тези споразумения са свободни само по това, че дават безплатни бонуси от супер-печалби за вече богатите и силните за сметка на демокрацията, суверенитета и правата на работниците.

Всичко това е нормално за функционирането на капиталистическата система, но значително подсилено от доминирането на най-реакционната част на капиталистическата класа. За да надвием това ултра-дяснао господство, ние трябва да изградим най-широко, най-ефективно единството между нашата многонационална мултикултурна работническата класа, като се започне с работническото движение, расово и национално потиснатите хора, жените и младежта.

Трябва да се обединим против лесбийки, гейове, бисексуални, транссексуални, и други психически и морално извратени хора; и изграждаме научни структури от специалисти и интелектуалци; да обединяваме възрастните хора, пенсионери и трудоустроени; хората с увреждания; масовите движения на хората, включително за мира, за околната среда, за здравеопазване, за образование, за жилищното настаняване и други движения.

Този изцяло народен авангард, за да се защити от ултра-дясната диктатура, ще трябва да осигури обучение за кадрите си, да се тества в гигантската борба за мир, да защитава социалните програми и услуги, да осигурява здравеопазване за всички, и така ще придобие контрол първо в съзнанието на хората, което ще е предпоставка после и за контрол над правителството и страната.

Нашата страна, нашите хора, и нашата околна среда са като всички по света – те се унищожават от алчността на няколко неприлично богати капиталистически групировки. Нашият свят е заплашен от опустошенията на капиталистическата глобализация, от безмилостните усилия за снижение на заплатите до най-ниското им възможно ниво, унищожавайки нашите съюзи и всички защити, спечелени от работниците чрез борба. Тази капиталистическа глобализация сее навсякъде по света и у нас токсични отпадъци, разпалва и поддържа империалистически войни по света, създава свои оръдия за изтребление като Алкайда, Ислямска държава и марионетни правителства вав всяка държава, овладявайки нейните банки, производства и прирадни богатства.

Ние не можем и няма да позволим това да продължава.

Имаме нужда от радикални решения, истинска демокрация и реално единство. Ние, работниците и нашите съюзници, трябва да вземем властта от ръцете на малкото богати, техните корпорации и техните политически марионетки. Имаме нужда от реални решения на реални проблеми, а не празни обещания на политици и корпоративни шефове. Имаме нужда от мир, справедливост и равенство. Имаме нужда от социализъм.

Съединените щати имат славна история на радикални и революционни борби, на масови движения, на взискателни и печеливши икономически и социални програми, а в допълнение с новите си програми ще отговорим на основните нужди на хората за защита и разширяване на демокрацията, за обединение на Нацията, като преодоляваме пречките с инициатива, енергия и творчество.

Комунистическата партия е горда част от радикалната традиция на страната.

Ние вярваме, че милионите трудещи се имат организирана и обединена сила в наше лице и ще се борим за създаване на правителство на… и за… хората. Хората от нашата страна имат правото и отговорността, изправени пред експлоататорска, репресивна и аморална икономическа система, да я променят или да я премахнат. Ние можем да преборим лукавите като лисици мазнини финансови донори от изборния процес, управляван не от компетентността на кандидатите, а от парите на мършоядите банкери, да скъсаме изпълнителните директори от техните златни парашути, и да изберем редовни, честни трудови и творчески хора да ни представляват в правителството, вместо корпоративни адвокати и мулти-милионери.

Борбите за непосредствените нужди и реформи, необходими на трудовите хора днес са изключително важни стъпки към нашите крайните цели на революционното преобразуване на обществото и икономиката, към социализъм и комунизъм. Постоянните малки и големи битки за своите човешки права за развитие и достойни блага ще дадат на трудовите хора уроци и поуки, за да осъществят сами необходимите по-фундаментални промени и да осъзнаят нуждата от социализъм, за да имат наистина едно хуманно общество.

Ние, трудещите се от САЩ, се борим за по-съвършен съюз за социализъм – една система, основана на нуждите на хората от прогрес и законност, а не на корпоративна алчност.

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА АНГЛИЙСКИ

 

МЛАДЕЖКА КОМУНИСТИЧЕСКА ЛИГА на САЩ

 

КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ на САЩ

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

21
(горе)

"ДОСИЕТАТА НА ИМПЕРИЯТА" (САЩ)
(заглавие на новия филм на прооф. Ричард Улф за марксизма)

Въпреки съгласуваните усилия от страна на Империята на САЩ (капитализма) да угаси идеологията на социализма, една анкета от 2016-а установи, че младите американци имат много по-благосклонна позиция към социализма (марксизма) от капитализма в съотношение 43% към 57%. За сега съотношението все още е в полза на капитализма (57%), но въпреки огромната дезинформация, фалшификация и изопачаване на истината за марксизма от страна на държавната мафиотска система на официалната власт, това е победа на прогреса. Съвсем скоро съотношението ще стане обратно – в полза на марксизма и много бързо то ще нараства в пълно мнозинство.

Въпреки че Карл Маркс е починал преди повече от 130 години, той е все още един от най-влиятелните световни мислители и остава изключително актуален и днес. До скоро нагласените и фалшифицирани президентски избори в Империята бяха скандализирани от подкрепата от милиони гласоподаватели за отявления социалист Бърни Сандърс.

За да разберете защо популярността на Маркс издържа и ще издържа теста на времето, Аби Мартин интервюира известния марксист-икономист Ричард Уолф, почетен професор по икономика в UMass – Amherst, и гостуващ професор в New School в Ню Йорк.

Проф. Улф (Wolff) представя марксизма както за начинаещи, така и за опитни марксисти, с изчерпателни обяснения на основните принципи на марксизма, включително диалектически и исторически материализъм, принадена стойност, кризи на свръхпроизводството, вътрешни противоречия на капитализма, и т.н.

ЕТО И ФИЛМА НА ПРОФ. УЛФ,d@w
все още не преведен на български.
Този сайт има изобилие от негови преведени филми.

Кратко представяне на организацията и сайта на проф. Ричард Улф от него самия
"ДЕМОКРАЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО
(Democracy At Work –  D@W)

с другия вариант по смисъл – Демокрация в действие, е организация с нестопанска цел, която формулира, създава и разпространява медийно насочени към демонстриране защо и как демократизирането на работното място (производството) е жизнеспособно решение за нова и по-добра икономическа система.

D@W сe застъпва за РАБОТНИЧЕСКИ САМО-УПРАЛЯВАЩИ СЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (Workers Self-Directed Enterprises – WSDEs) като една ключова част от движението напред от сегашния модел на капитализма към нова и по-добра икономика.

Въз основа на работата на професор Ричард Улф D@W се стреми да се застъпи за… и да развие алтернативни решения на сегашния модел на капитализма. Пожизнен професор по икономика проф. Улф е добре известен критик на съвременния капитализъм и водещ поддръжник на алтернативна икономическа система, основана на Работнически само-управляващи се предприятия (WSDEs). Той е интервюиран по много популярни телевизионни програми, включително: Real Time With Bill Maher, Bill Moyers’ Moyers & Company, The Charlie Rose Show, and Up With Chris Hayes и много други. Публикациите на проф. Улф включват статии в Truthout.org, The Guardian, Common Dreams, както и една от последните му книги: Капитализмът Напада Яростно и "Демокрация на работното място": ЛЕЧЕНИЕто за Капитализма."

Въобще, цялата дейност на Улф и организацията му е насочена към осъзнаване на трудещите се, които трябва да поемат в собствените си ръце управлението на тая велика страна – САЩ. Но това не може да стане (само) с политическа борба (ползвана от тях само като малка възможност за някакво бегло представяне), с партии, с избори, политици и други капиталистически трикове за отвличане на вниманието от главното – замяна на цялата полит-икономическа  система (капитализма) със социализъм. Защото правилата на политическата игра са измислени от капиталистите и техните марионетки – политиците, при които няма състезание между личности и програми, а между КОЛИЧЕСТВА ПАРИ, подкупени медии и хазартно залагане на разни марионет-кандидати. Т.е. понеже трудещите се са лишени от придобиване на несметни богатства ОТ ТРУДА си, за разлика от придобитите несметни богатства от капиталистите БЕЗ ТРУД, те нямат шанс да се противопоставят на парите на управляващите.

Затова тактиката и инструментите на движението на Улф и компания са наред с ПРОСВЕЩЕНИЕТО на трудещите се да създават работещи трудови колективи и големи работещи, произвеждащи производствени и образователни кооперации с реални доходи, организирани и с вътрешни правила по принципите на социализма и които по силата на тия свои правила са реална конкуренция на капиталистическите предприятия.

Изглежда юридическите условия в САЩ благоприятстват средата за такава дейност на Улф, а и по българската конституция това е възможно и у нас, но никой политик, ляв, десен или "среден" не се е сетил да го направи и у нас. Въпреки че у нас има изобилие от мениджъри-собственици, които биха го направили, но нито те са се сетили да го направят, нито някой политик им е предложил това. Да се надяваме този сайт да отвори очите на ентусиасти и те да се заемат да си организират предприятията поне по принципите на Хартата за правата на човека, по които работи и Улф.

От долния филм ще разберете от самия Ричард
неговите идеи и резултати:

Button Text

Същността на системата е РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СПОРЕД ТРУДА и ЙЕРАРХИЯ СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ (Член 7 от икономически права на Хартата). Но, забележете, това го правят всички напреднали предприятия на Запад и особено в Германия, Япония, Нова Зеландия, отчасти в Швеция, Финландия и Норвегия, дори в САЩ. Иначе всяко предприятие ще се самоунищожи от вътрешни раздори кой колко пари да взима.

Но в повечето техни предприятия, особено в най-големите, тоя вътрешен принцип на разпределение и йерархия НЕ ВАЖИ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ им. Т.е. те си присвояват като собственици ПРОИЗВОЛНО, без да се съобразяват колко труд и квалификация влагат в производството (а повечето даже не стъпват в него и не знаят какво става там…). Именно това произволно присвояване в неограничени размери е кражбата, която надхвърля и принадената стойност (кражбата на излишъка), който определя днешния капитализъм вече като олигархо-мафиотизъм.

Идеята на Улф, неговия отбор и нашата е, към вътрешния принцип на разпределение и йерархия да се включи и собственикът, т.е. на книга той да си е собственик, но на практика да получава пари според труда си и резултатите от управлението, да се съобразява с квалифицираното мнение на останалия колектив, който да участва както във взимане на решения по колективи и за цялото предприятие, така и в разпределение на приходите и целеполагането им като инвестиции.

А щом тия условия са изпълнени за едно предприятие, то няма да има възможност за кражба на излишъка, т.е. няма да се образува принадена стойност, съответно няма да се образува капитал, т.е. вътре в предприятието няма да има капиталистически отношения (капитализъм), а работническо-социалистически (социализъм).

Разбира се в рамките на една държава и за света огромното мнозинство от собствениците никак няма да се съгласят да преминат на ЗАплата (плата ЗА труд), а ще си крадат най-безобразно, нито ще дадат на работниците да участват в разпределението и взимане на решения. Но така в рамките на капитализма ще работят и двата типа предприятия и резултатите сочат вече, че тия от системата на Улф (вътрешно социалистическите) са далеч по-конкурентни от тия с чисто капиталистически (мафиотски) принципи на управление, присвояване и разпределение.

Именно затова организацията на Улф се нарича "Демокрация на работното място" – социалистическа трудова система и организация на производството, един реален и действащ конкурент на капиталистическата като цено- и заплато-образуване и трудово-творческа йерархия. За целта дори организации на Улф завземат цели големи изоставени предприятия, възстановяват ги и осъществяват реално производство. В същото време същите създават и свои учебни заведения не само за управление, но и за всички други умения и науки, необходими за конкретното производство. А в последствие всички отделни такива учебни заведения имат цел да се обединяват в Общо-национална образователна система.

Т.е. организацията на Улф създава бавно и полека една СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА, алтернатива и конкурент на съществуващата олигархо-мафиотска (капиталистическа). За което ЦЕНЗУРАТА в САЩ и у нас пази гробно мълчание…

22
(горе)

ЧЕТЕНЕ НА "КАПИТАЛЪТ" НА МАРКС С ДЕЙВИД ХАРВИ

Отново едно общество без партийни и политически амбиции, посветено на просвещението на хората – изучаване на икономическата Теория за стойността на Маркс по неговия основен труд "КАПИТАЛЪТ" с цел създаване на кадри за управление на бъдещата социалистическа икономика на Съединените щати – една съвсем прагматична цел, за разлика от повечето партийни комунистически организации по света, които пренебрегват науката комунизъм за сметка на политически изяви, напълно обречени в условията на олигархическата изборна и икономическа система.

23
(горе)

ЧЕРВЕНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ (В РУСИЯ)
ЛЕНИНГРАДСКА ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ (БЛОГ)
ЛЕНИНГРАДСКА ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ (САЙТ)
ЛЕНИНГРАДСКА ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИЗИЯ (ФЕЙСБУК СТРАНИЦА)
Авторски информационно-аналитически програми в помощ на борбата на руския (съветския) народ против капитализма и за Нов социализъм

Тази руска общност се е посветила на критика на капиталистическата действителност в Русия и в бившите съветски републики. И съответно предлага алтернативи и, естествено, те са социалистически. Като не забравя да показва успехите на бившия обществен строй, колкото и несъвършен и грешен да е бил той в определен периоди и че поуките и културата на Великата октомврийска социалистическа революция скоро ще възкръснат и ще бъдат усъвършенствани.

Някои от темите в предаванията на тази обществена телевизия:

– Международният икономически форум в Санкт Петербург тази година ще претърпи най-големият провал в своята история.

– Индексът на промишленото производство постоянно намалява; предприятията напускат "бастиона на либералните реформи" на Петербург и се преместват в съседната Ленинградска област.

– Мудността на правителството на Медведев всъщност саботира изпълнението на изискванията на Федералния закон "За безопасността на пътното движение". Заради многото мигранти без руски свидетелства за управление зад волана числото на авариите и катастрофите по пътищата расте ли расте…

Руските буржоазни медии (СМИ) като лоялни активисти на режима налагат на общественото мнение фалшива картина на конфронтация и безалтернативност на само две опозиционни сили  – либерали и "етатисти" ("свобода" в икономиката и държавна регулация). Но според нас и двете политически плашила наливат вода в мелницата на олигархията (буржоазията и капитализма). Но работниците са на ясно, че изборът "добра" или "лоша" буржоазия няма никакъв смисъл така, както няма смисъл изборът между "добро" или "лошо" зло.

На 22 март – Народен митинг-концерт "Украйна без фашизъм и капитализъм". По примера на нашата братска републиката ние виждаме как една буржоазна групировка във властта се заменя с друга, още по-реакционна и брутална. Необходима е заявка за действията на трета сила – червена, пролетарската! Трябва да се спре не само фашизма, но и капитализма като негова причина. Кой ще го направи, ако не го направим ние?

22 март, Москва, 14.00, площад "Краснопресненска Застава", (м. "Улица 1905 година").

В акцията ще вземат участие "Красное ТВ", РКРП, Обединена комунистическа партия (ОКП), "Левый фронт", "Другая Россия", ИГПР "ЗОВ" и многие другие. В музыкальной части выступят: група "Трети фронт", ансамбъл "Непозната земя", Дмитрий Чёрный ("Эшелон"), Константин Сивков, Андрей Мозгалевский. На сцената също така ще бъде организиран "Свободен микрофон".

 


АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

 

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: