КРАЯТ НА ПОЛИТИКАТА

БОРБАТА за КАРЛОВО е БОРБА за СПАСЕНИЕ на ЧОВЕЧЕСТВОТО

 
 

 НАЧАЛОПЛАТФОРМАВЪЗВАНИЕПРИНЦИПИКРИТИКАКОНКУРЕНЦИЯ
КАРЛОВО - ДОЛИНАТА НА НАЙ-ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ
ТуризъмПрограма на ООНБоклукътПравославиетоКампаниятаМедиите

НАУКАТА - НОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА

УЧЕНИТЕ-ОТКРИВАТЕЛИ:
ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ВОДАЧИ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Ние за първи път в историята на политическите борби ще наложим Нова движеща "политическа" сила - НАУКАТА, и нов вид народни представители - учените откриватели. Нещо повече - те са и единствените природо-представители (представители на Природата пред обществото). Или учените-откриватели са:

ПРЕКИТЕ ПОСРЕДНИЦИ
МЕЖДУ ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО
,

т.е. обективната Истина и Необходимост за развитие, защото развитието не е възможно без учени откриватели. Ако те не съществуваха, ние като биологичен вид още щяхме да скачаме с голи (червени) задници по дърветата...

Науката и следващите от нея нови технологии са единственият първоизточник за прогрес. Науката и новите технологии определят Историята, а не някакви си "политичета", "царе, папи, патриарси" (Ботев).

Т.е. истинските властелини над съдбините на народите винаги е била Науката. Тя е подмолният Господар, когато се приложи в практиката и тя стане култура. Затова управяващите не само не бързат да прилагат Науката, а винаги я забавят, за да не изпуснат властта. Защото един народ, въоръжен с Наука, не само е непобедим, но и никога няма да допусне да го управляват отрепки (като сегашните).

Науката (съзнанието) действа бавно, неумолимо, безвъзвратно, методично, защото е самият Природен, Божествен Закон. Великите изобретатели и откриватели на природни закони отдавна са история, повечето дори са забравени от простолюдието (в негово число - управляващите), някои - убити, но техните открития са променили света, направили са го по-адаптивен към природата, по-ефективен, живота - по-лесен, прогреса - по-бърз. Т.е. целият модерен живот на човечеството се основава на някакви научни открития и на тяхна база - на изобретения, които се прилагат до ден днешен. Това ще важи и за всеки следващ откривател или изобретател - може би те ще бъдат забравени, може би дори - убити, но техният интелектуален продукт ще се използва докато има цивилизация.

Лошото е, че "политичетата" и техните поръчители (мафията) никога не са се съобразявали с Природните Закони (открити от учените), а са си натъкмисвали "закони" само в тяхна си материална и властова изгода и заради това забавят Прогреса (адаптирането ни към развиващата се природа), нанасяйки неизчерпаеми страдания и смърт.


Поминъкът - какво беше и какво е сега? От какво зависи прогресът?
...

Нека ние, карловци (поне като цяло - българите), първи да осъзнаем този Природен Закон и да го изпълняваме, който гласи, че директните ПОСРЕДНИЦИ (ПРДСТАВИТЕЛИ) между Природата (Бога) и обществото са учените откриватели и ползващите техните открития изобретатели. Но като казвам открития и изобретения, те не са само в техниката и технологиите, а и в другите основни сектори на живота - обществознанието, икономиката, човекознанието, медицината, изкуството, спорта и т.н.

НАКРАТКО:

НИЕ ВЪЗДИГАМЕ НАУКАТА КАТО НОВА ПОЛИТИЧЕСКА (ОБЩЕСТВЕНА) СИЛА И НЕЙНИТЕ ОСНОВНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ - УЧЕНИТЕ-ОТКРИВАТЕЛИ - ТЕ СА ЕДНОВРЕМЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРИРОДАТА ПРЕД НАРОДА И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕД ПРИРОДАТА (БОГА) - ПЪРВИЧНИЯТ ЗАКОНОДАТЕЛ, ГЕНЕРАТОР НА ПРИРОДНИ ЗАКОНИ.

И НЕ ЧЕ НАУКАТА НЕ Е БИЛА ВИНАГИ РЪКОВОДНА СИЛА, А ЗАЩОТО НИЕ ПЪРВИ СМЕ ОСЪЗНАЛИ ТОВА И ЩЕ СЕ БОРИМ, ПЪРВО, ДРУГИТЕ ХОРА ДА ГО НАУЧАТ, И ВТОРО, ЩЕ ГО ПРИЛАГАМЕ В ПРАКТИКАТА, В НАШИТЕ ЦЕЛИ И В Т.НАР. "ПОЛИТИКА".

Т.е. Науката ще стане нашата единствена "политика". Т.е. ще унищоим политиката и професията "политик".

Политическата система при каптализма е едно просто
СЪСТЕЗАНИЕ по ФИНАНСИРАНЕ,
а не състезание на личности, платформи, оригиналност, полезност.

Програма на ООН "Устойчиво развитие" за Спасение на Човечеството

Мидиите действат НЕЗАКОННО

Всеобща декларация  за правата на човека (ВДПЧ).
Член 1. «
Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права...» (т.е. равен старт)
Ние нямаме РАВНИ права, нито РАВЕН старт, защото нямаме РАВНИ пари за реклама. Ние сме ограбени по друг мафиотски начин (виж последния линк).

Член 21 (2). «Всеки човек има право на достъп, при РАВНИ УСЛОВИЯ, до обществените и държавни служби на своята страна
Ние нямаме РАВЕН ДОСТЪП (пари) до медиите, които всички са обществени, иначе сами ще си се четат, гледат и слушат. Затова приватизираха всички медии, за да излязат извън този член. Или това, че са частни, ги прави нелегитимни, понеже частното не го лови законът - или се правят на завлечени, че щом са частни, никой не може да им се бърка в бизнеса. Но това противоречи на КОНСТИТУЦИЯТА, :

Член 5 (4). Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.

Т.е. медийнта политика по преме на "избори" не е съобразена с нашите човешки права, като ни прави НЕравни по достойнство и права, понеже ни допуска за изява според парите, а не според полезността за обществото.

Но това не е всичко, ако се заровим по-дълбоко в тълкуването на законите и Хартата, излиза, че

ЦЯЛАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА
И НЕЙНИЯТ ИКОНОМИЧЕСКИ БАЩА (КАПИТАЛИЗМЪТ)
СА НЕЗАКОННИ

********************

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ЧОВЕК

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: