100 000 на 20 АПРИЛ в СОФИЯ за ОСВОБОЖДЕНИЕ


НА БУНТ ЗА ЧОВЕШКИТЕ НИ ПРАВА. 

Авторите на тоя исторически клип бележат бързо развитие. Обезателно прочетете текста под видеото. Изгледайте го и вижте текста под него ОТ ТУКЗа да не ви го прераз-казваме.

Направо, ние, колективът, поддържащ тоя сайт, сме изненадани колко бързо се развива мисълта на истинските народни водачи – чисто МАТЕМАТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ – ПРОСТО, КРАТКО, ЯСНО, ИЗЧИСЛЕНО и СЪВЪРШЕНО.

Както в математиката се борави с математически ЛОГИЧЕСКИ преобразувания на числа и числови изрази, така и в тоя материал авторите на клипа са обяснили с математическа точност мисълта си и така математически са обосновали необходимостта от БУНТ и защо той е ЗАКОНЕН и спасителен. Например математическият израз

ако a = b, а b = c, то a = c. Ако приемем a, b, c за думи, с които се борави в текста на клипа, то ние имаме взаимозаменяемост (равенство) между думи. Според литературната (граматическа) терминология, горният математически израз показва не математическа, а СИНОНИМНА ЗАВИСИМОСТ, т.е. заменяне на думи с техни СИНОНИМИ.

Но ОЛИГАРХИЧЕСКАТА и ПРЕДАТЕЛСКА ПРОПАГАНДА прави обратното. Например тя казва:

Ако a = b, а b = c, то a НЕ Е РАВНО на c. Пълен абсурд според нормалното мислене. Ето защо и ВЛАСТТА НА ОЛИГАРХИЯТА Е НЕНОРМАЛНА. Защото и мисленето й е ненормално

Авторите на клипа правят тая ЛОГИЧЕСКА (математическа) ТРАНСФОРМАЦИЯ вече при думите:

Ако a (ВЛАСТ) = b (СИЛА), а b (СИЛА) = c (ТРУД, трудова сила), то a (СИЛА) = на c (ТРУД).

Или ОБРАТНО – ако c (ТРУДЪТ) = b (СИЛА), а b (СИЛА) = a (ВЛАСТ), то c (ТРУДЪТ) = a ( ВЛАСТ). 

Т.е. ТРУД = ВЛАСТ. Или ВЛАСТ = ТРУД. Т.е. ТРУДЪТ на хората е истинската ВЛАСТ (която ни прави по-добри нас самите, понеже трудът ни различава от животните, както и прави СРЕДАТА на живот по-добра, прави нашия живот по-добър, прави живота на всички в обществото по-добрър…).

Но ОЛИГАРХИЧЕСКОТО "мислене" заключава друго:

(ТРУДЪТ) на НАРОДА не е неговата ВЛАСТ (ТРУДОВА ВЛАСТ = НАРОДНА ВЛАСТ – защото именно НАРОДЪТ полага труд), а е (вече) ОЛИГАРХИЧЕСКА ВЛАСТ. Просто и ясно – ОЛИГАРХИЯТА СИ Е ПРИСВОИЛА ВЛАСТТА, понеже си е ПРИСВОИЛА ТРУДА на народа.

Т.е. ОЛИГАРХИЯТА е СМЕНИЛА думата "НАРОДНА" с "ОЛИГАРХИЧЕСКА" – вместо НАРОДНА ВЛАСТ изпълнява

ОЛИГАРХИЧЕСКА ВЛАСТ.

Но олигархията НАРЕД с подмяна (лъжа) на етикета (думата) тя подменя и самата ДЕЙСТВИТЕЛНА ВЛАСТ на народа с ВЛАСТ на самата ОЛИГАРХИЯ. И така КРАЖБАТА НА ТРУДА НА НАРОДА вече СЪОТВЕТСТВА НА КРАЖБАТА НА ВЛАСТТА от народа. Проста пропагандна еквилибристика, ПРОПАГАНДЕН ФОКУС при боравене с думи и понятия.

Същото става и с думата и понятието за ДЕМОКРАЦИЯ (НАРОДНА ВЛАСТ). Олигархията ГОВОРИ за "НАРОДНА ВЛАСТ" ("демокрация") а РАЗБИРА (и упражнява) ВЛАСТ НА ОЛИГАРХИЯТА.

ЕДНО ГОВОРИ, ДРУГО МИСЛИ, ТРЕТО ПРАВИ…

1. ГОВОРИ (за демокрация).
2. МИСЛИ (за парто- и олигархо-крация).
3. ПРАВИ (партийна диктатура за грабеж и преврати).

Сами разбирате, че понятието НАРОДНА ВЛАСТ и понятието ОЛИГАРХИЧЕСКА ВЛАСТ са в пълно противоречие – нямат нищо общо помежду си. Фалшификацията цели ние САМО да си мислим, че властта е народна, и да НЕ ЗАБЕЛЯЗВАМЕ, че всъщност ВЛАСТТА Е ОЛИГАРХИЧЕСКА, т.е. да не забелязваме, че няма никаква демокрация, т.е. че няма НАРОДОвластие…

Да вземем ПРОСТОТО съотношение (звисимости) между величини:

СТОЙНОСТ

Където x е търсената за ОПРЕДЕЛЯНЕ СТОЙНОСТ на някакъв продукт. a – РАБОТНОТО ВРЕМЕ, необходимо за произвеждането му. b – ПРОИЗВОДИТЕЛНАТА СИЛА, употребена за това производство. Или

СТОЙНОСТТА РАСТЕ (СТОЙНОСТТА Е ПРАВО ПРОПОРЦИОНАЛНА), когато за даден продукт РАСТЕ работното ВРЕМЕ. Т.е. продуктът е ПО-ЦЕНЕН, когато гълта повече работно време.

СТОЙНОСТ

СТОЙНОСТТА НАМАЛЯВА (СТОЙНОСТТА Е ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛНА), когато за даден продукт РАСТЕ производителната СИЛА, т.е. когато ВЪОРЪЖИМ производителната СИЛА НА ТРУДА с все по-нови, по-производителни технологии, които намаляват работното време и усилията (силата) за производството.

И това е НОРМАЛНОТО мислене, което се потвърждава и от практиката. Всяко производство се стреми към НАМАЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ чрез нови по-мощни производителни СИЛИ (нови технологии). Иначе новите технологии губят своя СМИСЪЛ. Никой няма да внедри технология, която прави стоката му по-скъпа, като увеличава работното време…

ДА!!! ОБАЧЕ КАПИТАЛИЗМЪТ (сега ОЛИГАРХИЗМЪТ) не мисли така. И не само че не мисли, но и прави ТОЧНО ОБРАТНОТО:

ВИНАГИ ПРЕДИЗВИКВА ИНФЛАЦИЯ (ПОСКЪПВАНЕ), въпреки колосалните нови производители сили (технологии), въпреки непрекъснато увеличаващите се производителни СИЛИ!!! И на практика олигархизмът казва така:

Т.е. олигархизмът казва, че когато ЗНАМЕНАТЕЛЯТ b РАСТЕ, СТОЙНОСТТА СЪЩО РАСТЕ. Така ОЛИГАРХИЗМЪТ ЛЪЖЕ НАДУТО – прави ИНФЛАЦИЯ, която дума на латински означава НАДУВАМ, РАЗДУВАМ (разликата между ЦЕНА и СТОЙНОСТ) – разликата между лъжата и истината. Т.е.

ИНФЛАЦИЯ означава РАЗДУВАНЕ НА ЛЪЖАТА, че когато знаменателят расте, и стойността също расте… Затова ПОСКЪПВАНЕТО на стоките и услугите е ЛЪЖА, която прикрива ИСТИНАТА, наречена КРАЖБА НА (ПРИНАДЕНА) СТОЙНОСТ.

За да "узакони" тая глупост (престъпление), олигархизмът "сътворява"

ШЕСТ ЛЪЖИ!

1. Първата е ЛЪЖАТА, че когато производителната СИЛА b расте, РАСТЕ И ЦЕНАТА. Т.е. когато ЗНАМЕНАТЕЛЯТ РАСТЕ, и (стойността) също расте – един математически абсурд.
2. ЛЪЖЕ, че ЦЕНА и СТОЙНОСТ означават едно и също. Защото

СТОЙНОСТТА е реалната "МАСА", реалното КОЛИЧЕСТВОТО ПОЛЕЗНО ВЕЩЕСТВО, необходимо за ТРАНСФОРМИРАНЕ на едно природно вещество в СТОКА или услуга, произведено за единица време и сила. А ЦЕНАТА е ЕТИКЕТЪТ, зад който се КРИЕ СТОЙНОСТТА. Т.е. олигархията ЛЪЖЕ колко СТОЙНОСТ има зад етикета ПОСРЕДСТВОМ ПАРИТЕ, т.е. ПАРИТЕ (ЕТИКЕТИТЕ) НЕ ИЗРАЗЯВАТ СТОЙНОСТТА, А КРАЖБАТА от стойността:

Затова въпреки грандиозните (растящи непрекъснато) производителни СИЛИ, ЦЕНАТА (не стойността, която пада) продължава да расте, но вече в астрономически размери, т.е. в астрономически размери РАСТАТ КРАЖБИТЕ на труд от народите. Ето НАГЛЕДНО до какви абсурдни за нормалния разум размери расте ИНФЛАЦИЯТА (КРАЖБАТА на СТОЙНОСТ).

ИСТОРИЯ НА ИНФЛАЦИЯТА
(ИСТОРИЯ НА КРАЖБАТА НА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ)

и катаклизмите, които тя предизвиква: 
1. Френска революция 1789 г. 2. Наполеон срещу Русия 1812 г. 3. Граждански войни във Франция. 4. Гражданска война в САЩ. 5. I Световна война. 6. II Световна война. 7. Корейска и Виетнамска войни.

И за да се оправдае и за да скрие лъжите и кражбите си по-плътно, олигархията прибягва до


ТРЕТА ЛЪЖА

3. ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА, т.е ПАЗАРЪТ трябвало ДА ДИКТУВА ЦЕНИТЕ. Т.е. нещо БЕЗМОЗЪЧНО, предметът "пазар", щял "разумно" да определя цените. Че ЧОВЕКЪТ СИ НЯМА МОЗЪК, а БЕЗМОЗЪЧНАТА производна на човека, щял ВМЕСТО човека да определя цените.

"ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА" е ДРУГ ЕТИКЕТ, който СКРИВА реалната ФОРМА, която определя цените. И това е СОБСТВЕНОСТТА.

ЧЕТВЪРТА ЛЪЖА

4. Щом си СОБСТВЕНИК, твое е ПРАВОТО да си ИЗМИСЛЯШ цени и заплати и да ПРИСВОЯВАШ стойност както ти падне. Ама понеже си по-умен, ти би трябвало да се съобразяваш с "ПАЗАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ"… Но на практика СОБСТВЕНОСТТА ДИКТУВА ЦЕНИТЕ, а не пазарът. Колкото повече СОБСТВЕНОСТ (средства за производство и пари) имаш, толкова повече печалби ще имаш, от които ще отделиш повече КАПИТАЛ за нови кражби на принадена стойност…

Така че няма значение СЪДЪТ (шишето от картинката) какъв е – робовладелски, феодален, капиталистически, олигархически – важно е КАКЪВ ЕТИКЕТ ще сложиш и ИЗЛЪЖЕШ колко СТОЙНОСТ (съдържание) се крие зад него.

Ето защо всичко е СКРИТО ЗАД ПАРИТЕ (ЕТИКЕТА), който СКРИВА ИСТИНСКОТО СЪДЪРЖАНИЕ – СТОЙНОСТТА!!! А, както видяхме, ФОРМАТА, шишето или друг съд, нямат значение. Стига НАРОДЪТ ДА ПОВЯРВА в етикета и формата за надеждни… Често ФОРМАТА се прави и от тъмен материал, та СТОЙНОСТТА въобще да не се вижда, нито как е била произведена

ПЕТА ЛЪЖА

5. ЛЪЖАТА, че СОБСТВЕНОСТТА е НЕПРИКОСНОВЕНА. Да, ама в ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА пише в Член 7 (икономически права), че никой няма право да получава доходи БЕЗ ТРУД и за да може това да става, ТРУДЪТ ТРЯБВА ДА СЕ МЕРИ. Там е казано:

"ЗА РАВЕН ТРУД, РАВНА ЗАПЛАТА".

Т.е. там няма – "ЗА РАВНА СОБСТВЕНОСТ – РАВНИ ДОХОДИ". Но това олигархията си го подразбира, но ви говори лъжи, че имаме човешки права и демокрация.

ШЕСТА ЛЪЖА

6. ЛЪЖАТА, че ИНФЛАЦИЯТА е НЕИЗБЕЖНА. Даже олигархията ПЛАНИРА нам колко си %-а инфлация. Като ЗАМЕНИМ СИНОНИМИТЕ (ИНФЛАЦИЯ = КРАЖБА на СТОЙНОСТ), излиза че олигархията ПЛАНИРА % КРАЖБА на принадена стойност. Така все уж се "бори" срещу инфлацията (кражбата), а тя все си расте ли расте…

А истинският СОЦИАЛИЗЪМ (комунизъм) е БЕЗИНФЛАЦИОННА икономика, т.е. ОТСЪСТВИЕ НА КРАЖБА на труд… КАК? Ами като се ИЗЧИСЛЯВА ТРУДЪТ с неговите физически характеристики (работно ВРЕМЕ и производителна СИЛА, при което ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ стават КРИСТАЛНО ЯСНИ КАКТО В ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪЙ В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО. За разлика от олигархията, която НЕ ИЗЧИСЛЯВА ТРУДА, а прехвърля (вината) регулацията на цените и заплатите на БЕЗМОЗЪЧНИЯ ПАЗАР.

Така при капитализма – пълна мъгла като в производството, тъй и в разпределението, тъй и в понятийния апарат.

Така се борави и с всички ПОНЯТИЯ и ДУМИ в медийното и политическо пространство и затова ние сме се погрижили ДА ИЗЧИСТИМ понятията и думите от тяхната ЛЪЖЛИВА ПРОПАГАНДНА ТИНЯ и да лъсне истината. Кликни снимката:

ОЛИГАРХИЧЕСКА ПРАВНА СИСТЕМА

Други ЗАКОНОВИ и НЕзаконови ТАРИКАТЛЪЦИ за печалби са УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ или тяхното ТАРИКАТСКО ИЗБЯГВАНЕ. Тия дни нашумяха

РАЗКРИТИЯ на УИКИ ЛИЙКС

за тарикатлъците при укриване и подминаване на данъци. В това число на известни управляващи, както и на разни филмови, медийни и спортни звезди, търговски и производствени корпорации. Но това никак не е ново, нито е сензация. Само сега Уики Лийкс представят НОВИ документи и конкретни вагабонти, заради които бяхме ЗАБРАВИЛИ ПОКРАЙ ДЖИХАДИСТКИТЕ изпълнения. Но това, което бие в очи, е

ПРЯКАТА ВРЪЗКА
МЕЖДУ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИЗМАМИ
И ТРЕТАТА СВЕТОВНА ВОЙНА (ДЖИХАДЪТ):

ДАНЪЧНА СЛОБОДИЯ:

ЛЮКСЕМБУРГ и КОРПОРАЦИИТЕ:

Но това, което Уики Лийкс ПРЕМЪЛЧАВАТ, е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА за всички тия лошотии – КАПИТАЛИЗМЪТ и неговата политическа и правна система, които ПРИКРИВАТ КРАЖБАТА на излишъка (принадената стойност). А ако изчисляваме цените и заплатите според СТОЙНОСТТА (труд и работно време), тогава ИЗЛИШЪКЪТ НЯМА ДА СЕ ПРЕВРЪРНЕ В ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ, т.е. няма да се КРАДЕ, като още от производственото място същият тоя излишък влиза директно в общественото разпределение целево под форма обществена инвестиция. Така

ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА СТАВА ИЗЛИШНА
(
БЕЗДАНЪЧНА икономическа система)!

Така обществото ще СЪКРАТИ данъчната администрация ДО НУЛА – представете си какви ИКОНОМИИ ще предизвика това)!!! А от тук ОФШОРКИТЕ (УКРИВАНЕТО НА ДАНЪЦИ и СОБСТВЕНОСТ) СТАВАТ БЕЗСМИСЛЕНИ, защото няма да има какво от излишъка да се укрива – той ще е ясен още в самото производство, ПРЕДИ да влезе в общественото обръщение: 

ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ НА КАПИТАЛИЗМА

ЗАЩО СИСТЕМАТА Е НЕЗАКОННА?

62-ма души притежават богатство колкото половината от богатството на ЦЯЛОТО човечество. Сред тези 62-ма половината са американци (29 души). Един от тях, на 29-то място, е г-н Сорос, благодарение на чиито усилия избухна преди 2 дни скандалът с Панамските документи. Скандал, в който липсва каквато и да било информация за американски милионери и милиардери, особено за онези 29 в позорния списък с безсрамно богатите. Единственият извод, който можем да си извадим, е, че те никога не са помирисвали данъчни оазиси и редовно си плащат всички задължения към обществото. (Айде бе!!!) Затова сега е логично да поискаме незабавно ЛИКВИДИРАНЕ НА КАПИТАЛИЗМА

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ГОРНОТО

Затова, ако наистина искате НАРОДНА ВЛАСТ, ВЛАСТ НА НАРОДА (ДЕМОКРАЦИЯ) или ВЛАСТ НА ТРУДА, или СИЛА НА ТРУДА, т.е. ВАШАТА СИЛА НА ТРУДА ДА ВЛАСТВА ВМЕСТО прищевките на олигархията, то моля вижте КАКВО ДА ПРАВИТЕ ТУК В

ИНСТРУКЦИИ ЗА САМООРГАНИЗАЦИЯ
на народната сила (власт, труд, демокрация)

Т.е. на 20 април ние трябва да направим НАРОДЕН СБОР да си ВЗЕМЕМ НАШЕТО СИ – НАРОДНАТА ВЛАСТ от НАРОДНИЯ ТРУД, което е НАПЪЛНО ЗАКОННО, нали?

А не да ти го КРАДЕ ОЛИГАРХИЯТА. Т.е. да си ВЗЕМЕМ НАШАТА СИ ВЛАСТ (ТРУДА), а не да си я (го) ПРИСВОЯВА ОЛИГАРХИЯТА. Затова ако олигархията УПОТРЕБИ СИЛА ПРОТИВ НАШАТА ЗАКОННА ЦЕЛ, то тя ще бъде ТРОЕН ПРЕСТЪПНИК – първо, ще бъде ЛЪЖЕЦ, че ДЕЙСТВА ОТ ИМЕТО НА НАРОДА, второ – че ПАЗИ ДЕМОКРАЦИЯТА, и трето – ЧЕ ПАЗИ РЕДА – когато КРАДЕ (РАЗВАЛЯ РЕДА за справедливо цено- и заплато-образуване СПОРЕД ХАРТАТА, член 7, икономически права).

ПОДПИСКА и УЛТИМАТУМ
(кликни линка)
на
КОМИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ

 


БРАТУШКИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ

 


СЕГА ПРЕЗ БЪЛГАРИЯ МИНАВА

ЦЕЛИЯТ ("БЕЖАНСКИ") ДЖИХАДИСТКИ ПОТОК


 

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

 

2 Responses to 100 000 на 20 АПРИЛ в СОФИЯ за ОСВОБОЖДЕНИЕ

  1. Ангел каза:

    Много либерални, голяма грешка.

  2. Владимир Георгиев каза:

    Споделих.

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: