СРАВНИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

Устойчиво човешко развитие чрез Устойчиво строителство и Устойчива Природа
Пасивни Сгради с Изолационни Тухли, Енергийна Ефективност, Екология
НачалоПасивна сградаПараметриУслугиПартньориЗа нас

СРАВНИТЕЛНИ КОНЦЕПЦИИ
между официално съществуващия стандарт
на пасивно строителство и нашия нов метод и материали

       
  СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ
СЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ
гр. Стара Загора, ул. "П. Евтимий 23, т. (042) 620 368; факс: (042) 602 377; ctec@ctec-sz.com
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
 акредитирана от ИА "БСА" - сертификат с рег. № 252 ЛИ/08.01.2010 г., валиден до 31.01.2014 / ФК 5.10.1_1 / Версия: 03

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ:
№ 1 15 0804 / 31.03.2010

1. Блокове за зидария:
Тела за зидария бетонни изолационни с размери 250 / 250 / 125 мм, произведени от ЕТ "Уникалните" - Пловдив

2. Заявител на изпитанието: ЕТ "Уникалните" - Пловдив, заявка № 2-0125 / 08.03.2009 г.

3. Метод на изпитване: БДС ЕН 772-1 "Методи за изпитване на блокове за зидария. Определяне на якостта на натиск";

БДС ЕН 772-11 "Методи за изпитване на блокове за зидария. Определяне на водопоглъщането на блокове за зидария от бетон, от изкуствен камък и от естествен камък при капилярна дейност и начално водопоглъщане на глинени блокове за зидария"; БДС ЕН 772-13 "Методи за изпитване на блокове за зидария. Определяне на нетната и брутната плътност в сухо състояние на блокове за зидария"; БДС ЕН 772-16 "Методи за изпитване на блокове за зидария. Определяне на размери"; БДС ЕН 1745;2005 "Методи за определяни на изчислителни топлинни стойности".

4. Дата на получаване на образците/извадките за изпитване в лабораторията: 08.03.2010 г.

5. Количество на изпитваните образци: 30 бр., доставени от клиента.

6. Дата на извършване на изпитването: 08.03.2010 г. - 31.03.2010 г.

7. Резултати от изпитването:

- в обхвата на акредитация на лабораторията.

Коефициент на топлопреминаване на многослоен елемент - зидария с мазилка, състояща се от:
- Мазилка с d = 22mm и λ = 0.065 (W/m2K);
- Тела за зидария бетонни изолационни с d = 250mm и λ = 0.170 (W/m2K);
- Мазилка с d = 22mm и λ = 0.065 (W/m2K).

1. За вътрешни стени коефициентът на топлопреминаване е: U = 0.42 (W/m2K)
2. За външни стени коефициентът на топлопреминаване е: U = 0.44 (W/m2K)

- извън обхвата на акредитация на лабораторията:


Сравнителни концепции между официални и наши стандарти...

8. Допълнителна информация, изисквана от конкретния метод:
8.1. Уред за извършване на измерванията по точки 1, 2, 3, 4 - шублер 500 mm. Инв. № 403 с точност 0.1 mm.
8.2. Скица на тялото

8.3. Метод на кондициониране - до постигане на въздушно сухо състояние чрез сушене в сушилня за 24 часа при 1050С и изстиване 4 часа до стайна температура.
8.4. Метод на обработване на повърхностите - подравняване.
8.5. Тип на блока за зидария:  Плътен блок за зидария с добавъчен материал пенополистирол.

Забележки:
І.  Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитва-ните образци.
ІІ. Протоколът от изпитване може да бъде възпроизвеждан само цялостно и с писмено разрешение на лабораторията.

Провел изпитването:  А. Лъсков.
Ръководител лаборатория:  инж. Хр. Ангелова

  СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ

 

1
(горе)
СРАВНИТЕЛНИ КОНЦЕПЦИИ
между официално съществуващия стандарт
на пасивно строителство и нашия нов метод и материали
Разликите открийте сами!

  СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ


КРИТИКА НА ОФИЦИАЛНОТО ПАСИВНО СТРОИТЕЛСТВО

До скоро издаването на сертификат и самото проектиране за пасивна сграда в България беше голям проблем във връзка с липсата на КЛИМАТИЧНИ ДАННИ в софтуера, изчисляващ дадена сграда. Такива данни не бяха включени в PHPP-2007 (Passive House Planning Package - 2007) и всеки, закупил софтуера разбира това в последствие - никъде не пише, че такива данни липсват.

Ако проектант или сертифициращ орган прави изчисления, тогава той е принуден да набявя тия климатични данни от съмнителни източници и получените данни за сградите също биха били съмнителни.

Сега се правят постъпки към производителя на софтуера да включи в базата си климатични данни и за съответните области в България. Това ще гарантира достоверността на получените резултати от софтуера. (из доклад на строителен инженер Х. Христов)

Според нас (представящите този сайт) цялата тая измервателна и сертифицираща дейност е само нов повод да се вземат повече пари от притежателите на пасивни сгради и на тия, които искат да ги строят (просто казано потребителите да бъдат крадени). Защото наистина, за да се постигнат параметрите на пасивна сграда са необходими много разнообразни, много скъпи, времеемки и трудоемки технологии. И изисквания като ориентиране по слънце, вятър, наклон, липса на издадени и сложни елементи, излишно излъчващи топлина, големина на прозорци и наличие на слънчеви батерии, скорост на движение на въздуха в помещенията и извън тях, НАЛИЧИЕ НА КЛИМАТИЧНИ ДАННИ  и т.н. и т.н. просто отпадат като проблем при нас

Когато сградите започнат да се строят с НАШИТЕ ТУХЛИ, цялата тая сложност при проектиране и изграждане ще отпадне, строителството и проектирането ще бъдат максимално опростени и евтини. А и нашата фирма ще трябва да ПЛАТИ на производителя на софтуера да включи нашия строителен материал при проектирането и сертифицирането - дълга, и скъпа процедура, която ние не сме склонни да плащаме на чужди фирми, което ще се отрази и на нашите клиенти. Наши проектанти също имат сафтуер за проектиране, който работи и дава резултати. Издаването на сертификати и софтуер от чужди фирми цели МОНОПОЛИЗИРАНЕ на пасивното строителство. А липсата на съревнование води до липса на качество и ПРОГРЕС.

А обещанията за възвръщане на инвестициите без нашите тухли, не са много убедителни в смисъл, не че не са верни, а защото са изтеглени толкова далеч в бъдещето, че "...я камилата - я камиларя". Ние строим по-евтино, по-бързо и по-красиво и това ще го видите веднага, а не след години...

  СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: