ПЛАТФОРМА

БОРБАТА за КАРЛОВО е БОРБА за СПАСЕНИЕ на ЧОВЕЧЕСТВОТО

 
 

 НАЧАЛОПЛАТФОРМАВЪЗВАНИЕПРИНЦИПИКРИТИКАКОНКУРЕНЦИЯ
КАРЛОВО - ДОЛИНАТА НА НАЙ-ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ
ТуризъмПрограма на ООНБоклукътПравославиетоКампаниятаМедиите

НАШАТА  ПЛАТФОРМА
ЗА ГАЛАКТИКО-ИНТЕГРАЦИЯ!!!

Както всички и ние имаме един "ЧАРШАФ" писаници, които труженикът няма време да чете. Количеството "чаршафи" са създадени, за да им писне на хората, да изпаднат в раз-дво(тро)ение от сивота и еднаквост, и  всичко да решат ...пари, подсъзнание и случайност. А не: старт > спринт > хронометър > кристално ясен финал (измерен, изчислен). За да няма гласуване, за да има ИЗМЕРВАНЕ! Обективни (изчислими, измерими) количествени и качествени характелистики. На личности и на проекти!

Затова Ви питаме:

1. ИЗМЕРИХТЕ ЛИ СПОСОБНОСТИТЕ на Вашия кандидат?
(1. физически, 2. умствени, 3. душевни, 4. духовни).

Сигурни сме, че НЕ! За 1. има мерки и теглилки, но за 2, 3, 4? Не Сте и помислили, но ние ВЕЧЕ имаме и за тях "мерки и теглилки". И това е част от нашите научни открития, които са укрити от мракобесния режим, за да няма ...съзнание за битието!

2. ИЗЧИСЛИХТЕ ЛИ ИКОНОМИЧЕСКИЯ, душевен, духовен... ЕФЕКТ от неговата дейност (минала и бъдеща)?
3. ВИЖДАТЕ ли
ПОКАЗАТЕЛИ на творческо (логическо) мислене или обратно - роботизирани тикове?

Нашите основи:
ДРЕВНИ, СВЕЩЕНИ, ИЗПИТАНИ ПИСАНИЯ
, които никой не е чел и разбрал, потъпкани от олигархията и АВАНГАРДНИ, ЕПОХАЛНИ, НАУЧНИ (изчислими, измерими, обективни) теории и ТЕХНОЛОГИИ за РАЗВИТИЕ (вредни за олигархията, защото (СЪ)знанието дава СВОБОДА на народа).

Всички свещени писания са основани върху космически знания и закони и са част от световната наука и култура, част от световния прогрес и интеграция с Природата. Но когато се обличат в институции (църкви) и платени служители, тогава те се превръщат в СЕКТИ.

Т.е. ние взимаме от свещените писания само знанието, науката и културата, които дават прогрес и интеграция с Природата, и не се интерсуваме от институциите и платените служители (сектите).

Ползите за Човечеството
(подробности)
ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА СА ДАР НА ПРИРОДАТА

* Нито един политик (държавник) не е чел и СПАЗВАЛ свещените писания, затова Човечеството е пред гебел.
* Нито един политик (държавник) не е чел и СПАЗВАЛ природните закони, затова и обществените закони обслужват само сметките на управляващите, а не Развитието на Природата и Интелекта.
* Край на всяка ПРИВАТИЗАЦИЯ, продажба и арендуване на общинска собственост (земя, сгради, движимо и недвижимо имущество). Когато разпродаваш имущество от собтвения си дом и особено производствени мощности, означава:
    - некадърен си да го стопанисваш.
    - некадърен си да му създадеш работа.
    - некадърен си да го опазиш.
    - или го продаваш само в твоя полза (КОРУПЦИЯ).

   + какво ще стане, ако разпродадете от Вашия дом печката, хладилника, бойлера, телевизора, пералнята, телефона... Ще бъдете РОБ в собствения си дом. Ето защо:


Поминъкът - какво беше и какво е сега? От какво зависи прогресът?
...

ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ ДО СЕГА,
продавали общинско и държавно имущество
,
са НАЦИОНАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ и ПРЕСТЪПНИЦИ!

За да има промяна:
   1. ОБУЧЕНИЕ на кадрите на Общината (на държавата) по Устойчиво развитие на ООН (УР) и по нашите открития. Отдавна изтече Декадата за обучение по УР ("декада" - десетгодишен период) по програма на Генералната асамблея на ООН. Но за тая инициатива на ООН българските граждани нищо не научиха - едва ли в историята ни има по-голямо мракобесие от сегашната система (каптализъм). Т.е. така или иначе това е ЗАДЪЛЖЕНИЕ на всеки кмет и общински съвет по подписаните международни конвенции и Конституцията на РБ, но нито те, нито вие знаете, че са задължени, нито вие знаете за инициативата на ООН.

   2. Завод за ОТПАДЪЦИ (край на сметищата) по технологията на Фирма "Оксалор" или по-добри с широко гражданско участие (референдум) за проекта.
   3. Перспектива със световно значение - Национален Институт по УР с начало основаване на филиал на Национална спортна академия. Ръководството на академията прие с ентусиазъм. Обучение на чуждестранни студенти и привличане на световния авангарден научен (духовен) елит. Задачи на института:

     * разработване на национална доктрина и програма за УР
     * подготовка на местни и национални кадри по основните направления.
     * разработка и внедряване на нови производства и образователни системи.
     * популяризация - сайтове, конференции (местни и международни), научно-популярни предавани по БНТ и БНР, научно-популярни филми, културни програми, туристическа, книжна и медийна борса.

   4. Футболният отбор да стане световен шампион (и за всички спортни отбори в общината).
   5. Изпълнение на програма за училища и детски градини за УР, основана пак на откритията ни по медицина и физиология. Всички проблеми като престъпност, наркомании, алкохол, тютюн, успеваемост, морал, хармонично развитие и здраве са решени. Пробвахме програмата БЕЗ ПАРИ в някои детски градини с фантастични резултати...
   6. Изпълнение на програма по ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ с доказателстовото, че

ОФИЦИАЛНАТА МЕДИЦИНА СЕ РАЗВИВА ПОГРЕШНО

и че дори РАК, СПИН, ДИАБЕТ, АСТМА и всички "нелечими" болести са решен проблем.
    7. Строеж на предприятия с/за местни кадри по нашите авангардни технологии. Това ще гарантира НУЛЕВА БЕЗРАБОТИЦА - ОСНОВНО ИЗИСКВАНЕ на Европейския съюз, за което всички управлващи и всички партийци пазят гробно мълчание.
   8. Привличане за съвместна работа с Общината учените-откриватели, което ще гарантира изпълнение на Програмата.
   9. Щирока публична дискусия по програмата за нейното допълнение и усъвършенстване...

ЕТО НАШИТЕ НАУЧНИ ОТКРИТИЯ,

Върху които са основани намереенията ни, отразени в ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯ според политическото статукво "ЧАРШАФ" от безсмислени обещания които никой не чете, а само гледа дали ще ХАРЕСА кандидатите.

Програма на ООН "Устойчиво развитие" за Спасение на Човечеството

1
(горе)
ПЛАТФОРМА
за развитие на Община Карлово на Тончо Бонев, от Община Карлово
Борбата за Карлово
е борба за възраждане на България
(и света)

Залагайки на националната кауза, нашите екипи ще приложат по-ефективно управление, свързано с Устойчивото развитие на общината.
По научна дефиниция на ООН:

Всичко, което не е Устойчиво развитие, е КОРУПЦИЯ.
(Изказване на Гнералния секретар на ООН)

Стратегически цели и приоритети:
Карлово - община не на Бюджета, а на проектите - от евро-фондове и местни.
Карлово - Световен Научен и Духовен Център на Новата Цивилизация.

1. Инвестиции в човешки потенциал (образование по Устойчиво развитие (УР) "за всички степени на образование и на всички лица, вземащи решения", каквато Декада за обучение тече от Генералната асамблея на ООН. Всички държави от Евро-Съюза имат Национални, Регионални, Областни, Общински, Местни, Отраслови, Образователни, Промишлени, Селскостопански, Неправителствени и ......... програми по УР. Само в България никой нищо не е чувал за УР. Такова мракобесие не е имало и през турското робство...
2. Нови технологии и иновации според нашите ЕПОХАЛНИ открития, Нова стратегия за качеството. Това ще доведе до ЛИКВИДИРАНЕ на безработицата и конкурентноспособността на икономиката ни в международно отношение+

Инфраструктура.
1. Проекти по трудова и часова заетост.
2. Приоритет за местни фирми при ремонт, стопанисване, поддръжка и изграждане на Общински обекти.
3. Изграждане на канализационни мрежи в малките населени места и ПСОВ, ПСПВ
4. Нов регулационен и кадастрален план на селищата в Общината.
5. ЗАВОД ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ - край на сметищата, 5 години след построяване на завода, той ще е на печалба, заради което данак-смет ще отпадне.

Образование
1. Осигуряване на медицинско обслужване във всички училища, ефективна и надеждна охрана.
2. Подобряване на материално-техническата база
3. Ежегоден ремонт на съоръженията и дворните пространства в училищните дворове и паркове.
4. Увеличаване на спортните мероприятия. 
5. Развитие за туризма, финансова подкрепа за детско-юношеския спорт и базите.
6. Отопление през зимата за спортните зали.
7. Програма за Устойчиво развитие в образованието.
8. Международен институт за Устойчиво развитие - привличане на световния научно-технически елит, който ще изучава и внедрява нашите ЕПОХАЛНИ открития. Това ще ни превърне в Световна Духовна Столица.

Култура
1. Ще съдействам за възраждане на творческата изява чрез изкуствата, местните традиции, бита, занаятите 
2. Подобряване на условията в дейността на самодейците (зали, закупуване на инструменти, младежки дом).
3. Поддържане на изградените музеи, читалища, паметници.
4. Опазване и развиване на Общинския информационно-туристически център на международно ниво.

Социално развитие
1. Ще създадем домове за възрастни хора и дневни домове за деца и юноши с увреждания
2. Ще съдействам за създаване на бюро за социални услеги - часова заетост
3. Ще подобрим работата на социалния патронаж

Екология
1. Ще сведем до минимум екологичните рискове от стари замърсяванея.
2. Изграждане инфрасруктура за третиране на отпадъците и премахване на нерегламентираните сметища.
3. Изграждане на завод за рециклиране на твърди битови отпадъци.

Интеграцията на циганите в Общината е от изключително значение за просперитета на района.
Днешното фактическо положение на циганската общност е илюстрация на безотговорното сегашно управление, вследствие неговата политика /циганите са важни само за избори /

Затова:
- ще съдействам за създаване общински фондове за повишаване образованието - приоритет за родители, чиито деца учат.
- реализация на специална програма за заетост, квалификация на трайно безработни; Постепенно ЛИКВИДИРАНЕ на безработицата. Това ще е възможно чрез Международния институт за Устойчиво развитие и инвестициите за него от чужбина.
грижи за развитие на ромската културна идентичност.

Имах проект в "циганското училище" Райно Попович", където обучавах деца в двата първи класа. За три месеца учителите, а надяявам се и родителите не можаха да ги познаят. Ако децата се ТРЕНИРАТ и обучават по ПРИРОДНИТЕ ЗАКОНИ, те не само няма да са лоши, но и ще бъдат с многократно по-високи способности, а здравето им (физическо, умствено, психическо) ще е перфектно.
- сроги санкции за родители, принуждаващи малолетни към просия, кражби, разпространение на наркотици
- създаване на доброволни отряди на гражданите за самоотбрана от домогванията на Ислямска държава и в райони с повишена криминогенна обстановка, разширяващи състава и пълномощията на Общинската охрана и по добро взаимодействие с РПУ - Карлово
За решаване на жизнено важни въпроси ще бъдат провеждани референдуми.

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!
БОГ ДА ПАЗИ КАРЛОВО!

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: