ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКСИЗМА В СССР


КАК СТАЛИН УНИЩОЖИ СТОКИТЕ И ПАРИТЕ


Парадоксът на капиталистическата икономика: В страната "Х" има наличие на тухли, бетон, желязо, работни ръце, умни глави – с други думи има всичко, за да бъдат изградени огромно количество домове, от които хората се нуждаят. Но по време на капитализма (изроден сега в мафиотизъм), не се строят никакви домове (само магистрали 🙂 ). Ще попитате "защо"? Ами "НЯМА ИНВЕСТИТОРИ!" – отговорят съвременните НЕОлиберални пишман-икономисти..

Хей, разберете, за да бъде построен дом няма нужда от пари, а от работни ръце, тухли и други строителни материали. Парите не стават за строеж. Щом имате тухли и всичко необходимо за строеж, а не можете да строите, това означава, че в консервативните ви глави нещо не е в ред.

А, че как така без пазарни инвестиции? – възкликва съвременният буржоазен пишман-икономист.

Отговорът на този въпрос е даден в ИСТОРИЯТА на СССР. По времето на Сталин гигантската индустриализация е проведена при почти пълно отсъствие на пазарни инвестиции. Вътрешните възможности на пазара за финансиране са много оскъдни, а и от чужбина не бързат да помагат. Както пише А. Зверев в книгата "Бележки на министъра" (на финансите): "Комунистическата партия отхвърли възможността за получаване на външни заеми при заробващи условия, както и "човечните" капиталисти не искаха да инвестират." Според някои оценки западните заеми са от порядъка на 3-4% капитални разходи по време на първия петгодишен период (а и по-късно вече не са били и необходими), така че пазарните чужди инвестиции на практика не са играли никаква важна роля.

При това индустриализацията се провежда с една фантастична скорост. Пазарните инвестиции (получени от държавата от монопола на зърното) по време на индустриализацията са както следва:

През първия петгодишен план:
първата година = 38%,
втората година = 18%,
третата година и след това – 0%!

Ръстът на производството е както следва:
– През първия петгодишен период повече от 1500 нови заводи и преработвателни предприятия;
– През втория петгодишен период повече от 4000 нови заводи и предприятия.

Това е направо отчайващ кошмар за сегашните НЕОлиберални пазарни пишман-икономисти: инвестициите клонят към нула, а икономиката расте ли и расте. Как ли е работила тогава финансовата система, как съветските финансисти успяха да изградят система, без "всемогъщия инвеститор" – съвременната неолиберална мантра?

По време на кредитната реформа в периода 1929-30 в СССР е създадена ДВОИЧНА ПАРИЧНА СИСТЕМА. Създадени са два вида пари – НАЛИЧНИ и БЕЗНАЛИЧНИ (безкасови), които не са могли да бъдат обменяни. Безкасовите пари осигуряват функциониране на строителството, промишлеността, селското стопанство, независимо от търсенето и предлагането на пазара. А наличните пари са обслужвали само пазарните механизми при задоволяване жизнените потребности на хората.

Забележете – БЕЗНАЛИЧНИТЕ ПАРИ са обменяли изцяло НАТУРАЛНИ показатели – работно време, производителна сила, брой производствени единици – т.е. при строителството на новата производствена база няма размяна на стоки, а натура, т.е. както знаем СТОКАТА при капитализма съдържа ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ (кражба на труд поради слепите пазарни механизми и самонрастването на капитала, самонарастването на скритата кражба) – т.е. при първите петилетки в СССР има наличност на натурално, безстоково стопанство, стопанство без наличие на пари. Т.е. БЕЗНАЛИЧНИТЕ пари са играели роля на СИГНАЛНА СИСТЕМА ЗА РАЗМЯНА НА ТРУД, а не както сегашните капиталистически (вече мафиотски) пари, които не съдържат в себе си труд, а все повече натрупваща се принадена стойност (кражба на чужд труд).

В действителност икономиката на СССР работи с два различни вида пари, чиито функции са различни. Парите са в състояние да изпълняват всички конвенционални функции на пари в страната, но приложимостта на тези пари всъщност е ограничена до търговията на дребно.

Функциите на БЕЗНАЛИЧНИТЕ пари са ограничени – при тях двете функции на парите – функцията за натрупване на печалба (принадена стойност, кражба) и функцията на създаване на съкровище са ликвидирани. В социалистическата икономика, която няма цел да реализира печалба (няма цел да краде чужд труд, да натрупва капитал, т.е. принадена стойност), тези функции са просто вредни. Лишени от тези функции, БЕЗНАЛИЧНИТЕ (безкасовите) пари работят само в рамките на сегмента изграждане на социалистическата икономика. Извън този сегмент безкасовите парите не съществуват. Те са безполезни за кражба, защото те не работят на конвенционалния пазар. Те не стават и за подкуп по същата причина. Тези пари могат да се използват само по предназначение – осигуряване на икономически сделки между предприятия.

Поради факта, че индустриалните (безналични) и пазарните (налични) парични вериги са изолирани една от друга, СССР бързо инвестира в собственото си развитие безналични пари толкова, колкото е трябвало и колкото са допускали физическите дадености. Безналичните пари просто се вливат в икономиката, когато е необходимо, и са били изтегляни от икономиката, когато не са били необходими.

Защо все пак СССР се разпадна, въпреки доброто начало, положено от Сталин???

Но първо да ДАДЕМ КРАТКА ДЕФИНИЦИЯ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ) НА ПОНЯТИЕТО СОЦИАЛИЗЪМ. Той има няколко НЕОБХОДИМИ, но и НЕДОСТАТЪЧНИ УСЛОВИЯ, и за да го има ВСИЧКИ долни ОСНОВНИ условия трябва да са на лице:

1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЛАГАТА СПОРЕД ТРУДА (което бе приложено максимално от Сталин).
2. ЛИПСА НА ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ (липса на кражба на излишъка).
3. ЛИПСА НА НАЕМНИ РАБОТНИЦИ.
4. ЛИПСА НА СТОКОВО-ПАРИЧНИ ОТНОШЕНИЯ.
5. НАЛИЧИЕ НА ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ, САМОУПРАВЛЕНИЕ 
(т.е. производителите контролират производството, собствеността, разпределението, пазарите, производствените мощности и пр.).
6. ОТ ВСЕКИГО СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ И КОМПЕТЕНТНОСТТА!

СССР и целият соц лагер се разпадна, защото в различни периоди от време бях унищожени всички условия за социализъм от 1 до 6. По услвие 1 както видяхме, Сталин започнал добре, но не е довел нещата до край. Трябвало е и потребителните стоки да минат на БЕЗНЛИЧНИ пари… Поради това се появява там и ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ, НАЕМНИ РАБОТНИЦИ, СТОКОВО-ПАРИЧНИ ОТНОШЕНИЯ, които постепенно се появяват и при изграждане на икономиката, и във всички сектори на производството. И след идването на Хрушчов и Брежнев на власт РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА БЛАГАТА СПОРЕД ТРУДА е изцяло унищожено, както и във всички соц страни.

Да не говорим, че ПРЯКАТА ДЕМОКРАЦИЯ, САМОУПРАВЛНИЕТО и ЙЕРАРХИЯТА СПОРЕД СПОСОБНОСТИТЕ и КОМПЕТЕНТНОСТТА НИКОГА не бяха приложени. Т.е. социализмът започна добре, но бе ликвидиран в зародиш още от Сталин, създал ДЪРЖАВНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ, защото не приложи точка 1 докрай, нито въведе дори частично и другите 5 основни показатели за соц.

Да не говорим и за политическата му система, когато той УНИЩОЖИ избирането на ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО (СПОРЕД ТРУДА и КОМПЕТЕНТНОСТТА), въведени от Ленин и ги замени с избиране на представители ПО ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИЗНАК, т.е. по наши-ваши… 

****************
СЛЕД КАТО ПРОЧЕТОХТЕ ИСТОРИЯТА на ПРОМЯНАТА НА СЪВЕТСКАТА ИКОНОМИКА от военна към мирна, би трябвало вече да разберете

ЗАЩО СТАЛИН БЕШЕ ОТРОВЕН
И САТАНИЗИРАН???!!!

АМИ МИСЛЕТЕ!

ПРИНОС И ГРЕШКИ НА СТАЛИН ЗА СОЦИАЛИЗМА


ЗА ПОЛИТИКАТА НА СТАЛИН
 

СРАВНИ СОЦИАЛИЗМА НА СТАЛИН С КАПИТАЛИЗМА

 

АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

 

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: