ПРАВОСЛАВИЕ И ЕЗИЧЕСТВО

ДЕМАГОГИЯТА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ЦЪРКВИ

Аз възприемам Православието не само като конституционно официална религия, но и като дълбоко научно учение, т.е. то трябва освен да се изучава, но и да се практикува. Не говоря за ритуалите, а за моралните норми и правила. Не само в църковните ритуали и вярвания, но и да се претвори в местните и държавни закони. Сега тия закони се разминават както с православието, така и с нормалния разсъдък.

ВЕРОУЧЕНИЕ да се "изучавало" в официалната обраователна система е пълна глупост, понеже НАУКАТА възпитава логическото мислене, а не СЛЯПА ВЯРА. Защото религията не въздейства на РАЗума, а на ПОДСЪЗНАНИЕТО. Не че подсъзнанието (интуицията, душата, емоциите, емпатията) не трябва да бъдат тренирани, възпитавани, осъзнавани и овладяване, но посредством църковните ритуали става точно обратното - хората ПОДСЪЗНАТЕЛНО свикват да мислят посредством попа (мюезинина, гуруто, кюрето...), а не посредством собствения си разум.

Това, един поп да ти ДИКТУВА молитвите е дори антихуманно. Защото наистина молитвите (мантрите) първоначално дават благи усещания и генерират ендорфини (медицински факт), но когато това продължи достатъчно дълго, молещите се посредством "началника" (попа), стават ПСИХИЧЕСКИ ЗАВИСИМИ от него, наркотичен ефект, т.е. те стават малко или напълно управляеми психически (емоционално) от т.нар. духовник. А това е начин за ОТНЕМАНЕ (СМЯНА) НА ЛИЧНОСТТА, т.е. частично или пълно манипулиране на човека.

Тая технология на психическо заробване е техника на всички религии и секти. То и това е главното "постижение" на религиите - да обезличат логическото мислене на човека. А нали точно логическото мислене отличава човека от животните? Т.е. религиите произвеждат обезличени (частично или напълно) емоционално-умствени инвалиди.

Тая технология на обезличаване и манипулиране в по-засилена форма (като времетраене) се използва и за производство на БОЙЦИТЕ САМОУБИЙЦИ на Алкайда и Ислямска държава. Така че ако искате такива САКАТИ хора, вкарайте вероучението в образованието...

Затова - НИКАКВИ РЕЛИГИИ в образованието. Те могат да се изучават само като исторически факти и поуки, и то при изследване на икономическите предпоставки за разглежданите събития, а не обяснени от гледна точка на самата религия, както и да не се практикуват ритуалите им.

Науката доказа не само съществуването на душа, дух, отвъдно, Бог, ... но и определи точно тяхната маса, обем плътност, структура, предназначение...

Т.е. в местните и държавните закони християнство (наука) не само че липсва, но то е игнорирано, изопачено, потъпкано, смляно, засипано с ...боклуци!!! А официалната църква дори не укорява престъпленията на властта! Може би защото лапа заедно с нея, или като нея! Затова:

НЕКА ИЗЧИСТИМ и ВЪЗРОДИМ ХРИСТОВОТО УЧЕНИЕ

Което Христос ни го е дал не да бъде религия, а практическо ръководство за начин на живот, в хармония с Природата (Бога). Истините, които казва Библията (Християнството) са неизчерпаеми, защото са дошли от извънземен разум и днес е времето, когато разбираме, че Библията е основана на факти, но не разбрани и не използвани от християните - трябва да правим разлика между това, което е казвал Христос и това, което казват християните. Има огромна разлика между това, което е ПРАВИЛ Христос и това, което ПРАВЯТ християните. А разликата пък между Христос и официалните църкви направо е убийствена.


Поминъкът - какво беше и какво е сега? От какво зависи прогресът?
...

Първият ни дава научно и практически осмислено поведение и лично изпитан начин на живот с ПОСТИЖЕНИЯ, а вторите - подражателни, често изкривени и нелогични твърдения и действия, често и престъпни - Инквизицията и Кръстоносците. И най вече - нищо, което е правил Христос, християните не го правят - например ГЛАДУВАНЕТО от 40 дни, нито могат да направят неговите ЧУДЕСА, които не са тайна за йогите и майсторите по бойни изкуства. Така че йогите и бойците по бойни изкуства са стотици пъти по християни, въпреки че не се бият в гърдите. Колко "християни" са гладували 40 дни - колко процента от милионите вЕрващи? А вече има много хора, които са НАПРАВИЛИ ПОВЕЧЕ ОТ ХРИСТОС - не само са гладували 40 дни, но и въобще не ядат:

ДОКАЗАТЕЛСТВА

1
(горе)

Вечният АЗ на българите - партия "Атака" си присвои този велик символ и вече го омърси, точно както Хитлер омърси пречупения кръст. Нямам нищо против тази партия, но щом нейните лидери още не са осъзнали, че партийната система вече умря безвъзвратно и не казват това на народа, тя сама се причислява към всички други шайки разбойници, наричащи се "партии".

Кралските династии във Франция (1559-1772 г.) скрито или открито продължават да се заклеват във вярност пред Франция и Бог, треперещи, страхопочтителни и с ръце върху текстове на Глаголица от Евангелията в Реймската катедрала, определящи ги за свещени, дори без да са на ясно с техния произход и защо именно са свещени.

Програма на ООН "Устойчиво развитие" за Спасение на Човечеството

Много преди тях (с цели осем века) православните българи християни приемат безрезервно писмеността на Светите братя Кирил и Методий чрез възкресената, а не измислена от тях глаголическа азбука, защото свещеният смисъл на всеки знак (буква) точно отговаря не само на определени понятия и думи от българския език, но и на периоди в неговата и общочовешката история.

Някои вадят сега доказателства, че братята не били българи, а гърци, които с тая азбука са натресли като шпиони християнството на нашия народ, за да ни откъснат от много по-древната му наука за единството на човека, обществото и природата, наречена ТАНГРА. И по тоя начин чрез християнизацията са ни откъснали от правилния път на развитие и са ни заробили.

Склонен съм да вярвам в това, защото християнството във вид на официална институция, а не като ПРАКТИКА и философия за живота, която е дал Христос, е изопачено и подчинено на промиването на мозъци, както се е случвало с всяка институционализирана и официализирана религия по света.

Самият факт, че не Глаголицата, а Кирилицата се е наложила като официална писменост, и двете създадени хилядолетия преди Кирил и Методий, говори, че това е станало умишлено, за да се лиши народът от свещения контакт между народ и Бог (Природа), посредством символите на Глаголицата и да се лиши тоя народ от контакта си със свещеното си (плодотворно, творческо) минало...

Някои ОПРАВДАВАТ тая подмяна с твърдението, че видите ли, Глаголицата била трудна за изписване като йероглифи и така щяло да се забави развитието ни, но я да видим, там, където пишат с йероглифи, дали това не е точно обратното.

И какво е пречело да се запазят и двете писмености, които далеч не са били единствени за българите? Защо точно тая е забравена с опит да бъде заличена? Знае се, че чрез Глаголицата са общували в областта на търговските и международни отношения, като символите са били по-ясни между народите, отколкото самият език, чиято фонетика се изразява по-лесно наистина чрез Кирилицата...

Според някои изследователи всяка буква от глаголицата изразява 100 годишен период. Сега се намираме в периода на буквата  "л" (любов, Левски, ...). Пред прага сме на Нова Епоха - епохата на разбирателството между хората, епохата на любовта. Надяваме се това най-напред да стане в Карлово, поне в България. Но ако някой друг ни изпревари, ние няма да му се разсърдим... Но както азбуката има КРАЙ, ПОСЛЕДНА БУКВА, така и времето за Развитие на Човечеството има КРАЙ. Глаголицата и изчисленията на Нашите Открития съвпадат с този КРАЙ:

x е Времето.
y е Ниво на Развитие.
t е Новото отмерване на времето на Новата Епоха и Новата Цивилизация, защото човешкото развитие става безкрайно голяма величина за единица време. Това означава Безсмъртие за (някои) хора - за едните - Ново начало, Ново развитие, за другите ...никакво развитие. Може да се уверите, че това не е фантазия, а реален резултат от нашите изчисления, които са изложени в книги и всеки може да провери изчисленията.

Да бъде във времето, до края на времената!" - е заложено в това свещено послание - Глаголицата. 

Но да се свързва Глаголицата с Библията вече се оказа несъстоятелно, тъй като тя е създадена хиляди години преди Христос. Скриването на Глаголицата според мен е станало умишлено.

Свещена българска глаголица - това име не е случайно, то отразява Свещеното писание. Азбука на Богопознанието е другото нейно езотерично значение.

Българската християнска инсигния тълкува философски този модулен ключ, но не го ли преправя по чисто политически съображения като християнски или нашите древни монаси-патриоти и бойци, владеещи древни бойни изкуства (монасите таксидиоти като Паисий, Левски...) наистина са запазили автентичния смисъл на тая азбука:

Или може би православието е взело най-доброто от древната българска наука ТАНГРА, запазило го е и го е прибавило към най-доброто от християнството? Анализът показва, че това не е така.

Християнството е ЗАЧЕРКНАЛО ФАКТА НА ПРЕРАЖДАНЕТО чрез ...ПАРТИЙНО ГЛАСУВАНЕ на някакви си самообявили се за "свещени" люде на не знам кой си "Вселенски" църковен събор.

Християнството е приело ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО, най-отвратителното и античовешко проявление на КАНИБАЛИЗЪМ като свещено - КЛАНЕТО на прасе, на агънце, на овчици, въобще на какви ли не животни с цел изяждане, УБИЙСТВОТО на врага (свети Георги), убийството на риби - "Свети" Никола и ред други античовешки проявления.

И още - християнската църква приема за "свещена" царската власт и особено МОНАРХИЯТА. Тя не прави никаква РАЗЛИКА между ЦАРСТВО и МОНАРХИЯ. А това е в асинхрон с природните закони, понеже монархията не отговаря на хуманизма и на нормалното човешко съзнание. Защото да ВЛАСТВАШ със сила над човеците, не е нищо друго от диктатура и ФОРМА НА ЗАРОБВАНЕ. За разлика от проповядваната от Христос общочовешка ЛЮБОВ.

Царството се различава от монархията по това, че царят (ханът) се е ИЗБИРАЛ по способности, а царят от т.нар. първо българско царство е бил НАСЛЕДСТВЕН. Може би това е дало повод на "великия" княз Борис да ИЗБИЕ по най-безмилостен начин най-изявените жреци (учени) от старата школа на Тангризма, за да не се налага да го ИЗБИРАТ те и народа за цар, а да стане той и неговото семейство ПОЖИЗНЕНИ, по подразбиране РОБОВЛАДЕЛЦИ. Защото средновековната монархия е една от формите на робството, както и съвременният капитализъм е форма на робство.

Така че можете да намерите какви ли не "логически" ХРИСТИЯНСКИ тълкувания на Глаголицата из нета и писаната литература, но това, което аз съм прочел, не е нищо друго, освен шизофренични самовнушения, защото Глаголицата няма нищо общо с Християнството по простата причина, че е създадена, може би заедно с Кирилицата хиляди години преди Христос.

ДОКАЗАТЕЛСТВА НИКАК НЕ ЛИПСВАТ,
но кой да ги види...?

Аз съм последовател на Христос - вегетарианец съм, пречиствам се по негови методи, гладувам, макар и не 40 дни като него, макар че ми се иска да го направя, обичам хората и работя за тяхното добро, но не искам да имам нищо общо с ИНСТИТУЦИЯТА, наречена "църква", която е нищо повече от бюрократична система за промиване на мозъци и никак не допринася за прогреса - напротив, тя е съучастник в разграбването и унищожаването на българския народ, защото дори в Библията е указано какво да е обществото, но тя не само търпи сегашното, което е във война с Библията, но и го БЛАГОСЛАВЯ. Същото се отнася и до ВСЯКА една религия или секта по света:

ДОКАЗАТЕЛСТВА

А СГРАДИТЕ на църквите наистина са построени по начин, който да насочва космическата, божествена енергия към хората, както и иконите, запечатали чистотата и силата на твореца-художник. Но какво да кажем за поповете с шкембета и психопатско безразличие, откарващи литургиите с единствената "мисия" да дочакат заплатата. Не че няма наистина свещени свещеници, но те наистина са рядкост.

Но тия материални носители на Християнството не са сътворени от попове, папи, патриарси, а от ТВОРЦИ ХУДОЖНИЦИ и АРХИТЕКТИ... И за техния героичен труд са получавали трохи и забрава...

Името „Българи", както се разбра, има свещено значение, отразено и в Глаголицата, в която е закодирано призванието ни за ЦИВИЛИЗАЦИОННА ЕПОХАЛНА ПРОМЯНА чрез духовната (творческата) ни изява. Настъпващата Ера на Зеления Водолей ни зове да променим света съгласно нашите епохални научни открития.

Чуждите измишльотини, папагалски зазубрени и повтаряни от "учения" наш и международен слугинаж, ни наливат в главите, че балканската култура на елините се е пръкнала от нищото, а траките, славяните и българите са някакви чергарски орди, опустошаващи за едното ядене де-що сварят. Нови научни открития доказаха, че тия отделни понятия (траки, славяни и българи) са синоними, с които вражеските монарси са обозначавали или своето презрение към тях и страх, или географското им поселение, или просто без да мислят или нарочно са се стремили да ни обезличат за тяхна сметка.

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: