ПСИХОПАТ-ОЛИГОФРЕНИЗМА НА КАПИТАЛИЗМА

 

 

"АМЕРИКАНСКА МЕЧТА" ИЛИ ИЗМАМА

Недоразумението, наречено икономика на САЩ, е глобален модел на капитализма, т.е. капиталистическата политическа система, произлязла като защитно средство и за охрана на икономическата система с цел кражба на производствения излишък (принадената стойност). Т.е. капитализмът цели защита, насърчаване и "производство" на кражба от труд и творчество, посредством кражба на излишъка (излишък от производство или излишък от изобилие), наречен ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ (откритието на Карл Маркс).

Българска Роботническо-Селска Партия"ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ" е български превод на словосъчетанието SURPLUS VALUE. Но то има много по значителен и всеобхватен смисъл, вложен от Карл Маркс, в сравнение с българския превод и с българското тълкуване.

Българска Роботническо-Селска Партия

SURPLUS на английски означава: излишък, остатък, търговско активно салдо, предназначено за обръщение, добавъчен, принаден. Както виждате, преводът има много значения, но във всекидневната употреба и във всекидневното мислене, съзнателно или не, ние се отдалечаваме от неговия ИЗНАЧАЛЕН смисъл, а именно:

СТОЙНОСТ, ОТКРАДНАТА ОТ ИЗЛИШЪКА, не как да е, а именно посредством маскирана кражба, което се подразбира от последната дума "принадена", т.е. натъкмена, стъкмисана, измислена, изопачена, крадена.

Т.е. ВЪРХОВНАТА САМОЦЕЛ НА КАПИТАЛИЗМА, без която той няма да съществува, е именно СТОЙНОСТТА, ОТКРАДНАТА ОТ ИЗЛИШЪКА (принадената стойност).

Т.е. точният превод на SURPLUS VALUE е СТОЙНОСТ, ОТКРАДНАТА ОТ ИЗЛИШЪКА. Затова е тавтология да се каже: "кражба на принадена стойност". Защото понятието "кражба" е съставна и ОСНОВНА част от съдържанието на Принадената стойност. И то указва дори ОТКЪДЕ е открадната тая стойност – от излишъка. Дори нарочно се създава излишък, за да може да бъде откраднат, а не с цел задоволяване на потребностите на хората. И ако нещо се сбърка и не може да бъде откраднат тоя излишък, произведеното, от което не може да се открадне, направо се изхвърля, а не да бъде (по)дарено на нуждаещи се, въпреки сълзливите призиви за благотворителност…

Много е важно да се отбележи, че тази маскирана кражба не е дошла нарочно, умишлено, целенасочено, планирано, а посредством НЕОСЪЗНАТИ исторически оформили се механизми на кражба, произлезли спонтанно от по-старите форми на кражба и заробване от робовладелския и феодалния строй. Затова и толкова мъчно е откриваем и осъзнаваем този механизъм на кражба.

Някога, а и сега, на всички е известно, че властта (олигархия и политици) краде, но никой преди Маркс не бе открил механизма. И когато го откри и назова публично, бе като детето от приказката, което със смях произнесе" "Царят е гол!" – т.е. няма нищо сложно, просто властта при капитализма се основава на кражбата на излишъка, т.е. на съществуването на принадената стойност.

Затова се говори за НАУЧНО ОТКРИТИЕ, когато Карл Маркс наистина ОТКРИВА тази тайна на капиталистическата кражба, наречена принадена, измислена, несъществуваща стойност, която се овеществява и изсмуква от труда на работещите и от купувачите…

Кражбата е маскирана зад политикански речи и лозунги, но фактът, че сега шефът на Американската банка J.P.Morgan тараши 12 хиляди и 900 долара на час (защото не е възможно да вложи толкова труд за тия пари в един час), а един обикновен работник – 10 долара и 15 цента на час (виж видеото горе). Т.е. според Устава на ООН (Международна харта за правата на човека) хората трябва да печелят само и единствено от труда си, тоя банкстер полага (уж) 1271 пъти повече труд, отколкото един обикновен работник в САЩ. Т.е. банкстерът бива 1271 пъти по-кадърен, отколкото "средния Джо" там.

Точно от това пресмятане разбираме защо икономиката на САЩ е в "превъзходно" дередже с цели 19,5 трилионен външен дълг, който расте всяка секунда (ВИЖ ТУК В РЕАЛНО ВРЕМЕ по-долу в текста) – защото те управляват с толкова гениално-крадящи банкстери като този примерен управител на J.P.Morgan. Ясно се вижда, че банкстерите и поръчителите им (олигархатът) винаги са на власт посредством колосалните кражби на излишъка! Те охраняват и тяхната полит-икономическа диктатура и посредством колосалната корупция с галактически размери. И понеже вече няма на къде да бъде корумпирано американското общество, те вече имат и АСТРОНОМИЧЕСКИ ИЗНОС НА КОРУПЦИЯ по всички държави, правителства и местни органи на власт в света…

Целият СЪЗНАТЕЛЕН живот на Карл Маркс е посветен на разкриване на

Основния закон на капитализма:
КРАЖБАТА НА ИЗЛИШЪКА

(принадената стойност) и от това ПОСВЕЩЕНИЕ се роди СЪЗНАТЕЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА УНИЩОЖЕНИЕ НА ТУМОРА, НАРЕЧЕН:

КАПИТАЛЪТ

Т.е. принадена стойност = капитализъм = кражба = живот в робство. Осъзнайте МЕХАНИЗМА на измамата, за да се защитите от нея…
Ето и подробности за

РАЗВИТЕТО НА КАПИТАЛИЗМА ДНЕС

А от долното видео ще видите явния грабеж, който дори е изобличен в съответния парламент, но "политиците си лаят, мафията (капитализмът) си върви"…

Започни изучаването на марксовия труд
КАПИТАЛЪТ
и СРАВНИ ОРИГИНАЛА с ОФИЦИАЛНИТЕ мнения за него


АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА

(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: