ГРАД-ДЪРЖАВА НА БЪДЕЩЕТО?

БЕЗ ПАРТИИ, БЕЗ ПОЛИТИЦИ, БЕЗ РЕЛИГИИ, БЕЗ ПАРИ, БЕЗ РОБСТВО

Може да си помислите, че информацията тук е за нещо много отдавнашно …или е поредният научно-фантастичен роман. Представяме ви едно хармонично единство от природа, личности, общество, идеали, наука, душевно и духовно развитие както на отделни хора, така и на общности в този нестандартен във всяко отношение град. В него няма партии, няма политици, няма политика, няма религии, няма пари, няма социални зависимости от какъвто и да било вид.

Трудно е да си го представите поради зверската и фашистка пропаганда в т.нар. "свободен свят", в който има свобода единствено за парите, собствениците, банкерите, политиците да лъжат, крадат, заробват и убиват населението. Нашето "модерно" сазнание е до толкова промито от пропагандата, че съществуването на едно толкова просто устроено, нормално човешко общество, ни се струва утопия или поредната партийна лъжа. Такъв град-държава обаче съществува – нарича се „Ауровил“ (Auroville).

Французойката Мира Алфаса (най-вече известна като „Майката“), духовна съратница на индиеца йог Шри Ауробиндо е проектант и вдъхновител на този фантастичен град.

През 1968 г. (28 февруари) около едно смокиново дърво, по-късно станало център на бъдещия град, се събират около 5000 души, в присъствието на представители на 124 нации, включващи и представители от всички индийски щати. Всички те носят пръст от родните си земи, която пръст смесват в мраморна урна във форма на цветето лотус. Тази урна сега се намира в Амфитеатъра на централно и видно място. На церемонията при откриването „Майката“ представя Свещената Харта на град Ауровил, която има само 4 кратки точки.


Запечатаната в урна Свещена Харта е мощно предизвикателство и план за действие.

Харта на Ауровил

1. Ауровил не е частна собственост никому. Ауровил е собственост на всеобщото човечество. Човек, за да живее в Ауровил, трябва да работи за Божественото съзнание с осъзната готовност.
2. Ауровил е мястото на непрестанното обучение, устойчив прогрес и на неувяхващата младост.
3. Ауровил желае да е свързващият мост между минало и бъдеще. Ауровил ще се стреми дръзновено към бъдещо осъзнаване и усъществени мечти, като се възползва от всички открития в материалния и духовния свят.
4. Ауровил ще бъде платформа за духовни изследвания и материални реализации, насочени към постигане на живо въплъщение на космическите закони и на реалното единство между всички хора.

Трябва да съществува такова място по Земята, за което нито една нация няма да претендира за собственост; място, в което всички човешки индивидуалности с доброволна воля, с искрени стремежи, ще могат да живеят свободни като граждани на света, подчинени само и единствено на авторитета, наречен „Върховна космическа истина“. Тук ще е мястото на мира, спокойствието и хармонията, където всяка инстинктивна борба в човека се прилага изключително за преодоляване на причините за човешки страдания и нещастия, за преодоляване на слабости и невежество, и така човек да триумфира над собствените си ограничения, слабости и безсилие. Тук ще е мястото, където въжделенията на духа и прогреса предхождат удовлетворяването на желания, страсти, стремеж към удоволствия и материално наслаждение“ – това е "Лабораторията на Еволюцията" на Алфаса.


„Майката“ (Мира Алфаса)

Целта вече е реалност – това е Алфас, поразителеният, фантастичният международен град. „Градът на зората”, другото име на Ауровил, е в Южна Индия, отстои на 150 км южно от град Ченай, Мадрас. Ауровил е узаконен от UNESCO за световен град на международното сътрудничество, жителите му са не повече от 3000 души от 55 различни нации и културни общности, живеещи в стотина мини-селища или общности на площ от 25 км2. В него хората съжителстват без проблеми, защото нямат никаква политическа, партийна или религиозна система, икономическите им отношения са натрални (без пари), в система на взаимно изгодно и доброволно сътрудничество с научно самоуправление на базата на екологични и производствени програми по доктрината на ООН "Устойчиво развитие". Индийското правителство също подкрепя този град на бъдещто, а през 1966 г. ЮНЕСКО кани всички свои членове да участват в развитието на града. През повече от 40 изминали години ЮНЕСКО преподписа закрилата си за града още пет пъти.

Градът е изграден в пет зони: Централна зона (Зона на мира), международна, културна, индустриална и жилищна. Населенета част има радиус 1,25 км, заобиколена от Зелен пояс, широк също 1,25 км. В този великолепен град сградите са направени от архитектура в експериментална фаза, защото постоянно се изменят заради непрекъснатото импровизиране при оптимизирането на възобновяеми енергийни източници.

 

Той е представен от ООН като модел за Устойчиво развиващ се екологичен град, постигнато чрез метод, базиран на отглеждането на мулти-култури, съчетани с плодни дървета, овощни и посевни площи, съюзени в 15 стопанства, на площ от 160 хектара. Така се осигурява пре-достатъчно храна както за жителите на Ауровил, така и за износ.

Не повече от 50 жители работят във ферми в съседство с 300 жилищни сгради, произвеждайки 20% от консумираните ориз и житни растения и 50% от зеленчуците. Селището също така успява да задоволи самостоятелно нуждите си от мляко и млечни продукти и от сезонни плодове.


Целта на Ауровил е да постигне обединение на човечеството в неговото разнообразие.

Днес Ауровил е приет за първи и единствен международен експеримент за обединение на човечеството и трансформация на съзнанието, който също се занимава с изследването на устойчивия начин на живот и бъдещите културни, социални и духовни нужди на човешкия род. Пишещите за града медии много ги е страх да кажат нещата с точните им имена – ЙОГА, това е науката, която обединява жителите на града и тя е практикувана масово от всички възрасти и на всяко образователно равнище както физическата й част (хатха йога), така и умствената й част (раджа йога).

Този град „Утопия“ на бъдещето е модел за посрещане на предизвикателствата от разрушението на климата и почвите на Земята, от войните и заробването на цели народи, от умешленото обезлюдяване на цели континенти.

Това е град-пример, в който основни принципи са здравословният живот – както ментален, така и физически (общо казано – йога). Обаче, както става винаги, след смъртта на „Майката“ през 1973 г., започват неразбории между централните власти в областта, където се намира градът, и местните. Това показва, че този град се е ръководил от АВТОРИТЕТА на някаква личност, което не е достатъчно за УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ на което и да било. Защото развитието на града е основано на ентусиазма и СЛЯПАТА вяра в авторитета (вид религия), което първоначално служи за подем, но после следва неизбежен разпад. Това наложило правителството на Индия да се намеси и да наложи там …държавно управление…

ПОДРОБНОСТИ
и
Официалният сайт на Ауровил

Нашата българска наука обаче вече има достатъчно потенциал, за да превърне този първоначален индийски експеримент (почти неуспешен – вече) в УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩ СЕ МОДЕЛ НА РАЗВИТИЕ и у нас за много векове напред… Т.е. и ние в България също сме в процес на

ОСНОВАВАНЕ НА СЕЛИЩЕ
НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ,

а след това и в преврщане на цяла България в
ДЪРЖАВА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ.

Запишете се за учустници в този бъдещ проект ТУК
или се запишете за абонати на сайта за нови публикации по тези и свързани с нея теми:


АБОНИРАЙ СЕ ЗА САЙТА
(горе в дясната странична лента има абонаментна форма),
когато публикуваме нещо ново в сайта,
веднага на пощата ви ще дойде съобщение.

2 Responses to ГРАД-ДЪРЖАВА НА БЪДЕЩЕТО?

  1. PETKO KOLEV каза:

    Бил съм в АУРОВИЛ и мога да ви разкажа много интересен факт за уникално българско присъствие там още от края на 70-те години. Петко Колев

    • Admin каза:

      Ще се радвам да го напишете подробно колкото можете и ще го публикувам в сайта и ще го разпространя във Фейсбук…

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: