РЕАЛЕН ДИАЛОГ между КОМУНИСТ и АНТИКОМУНИСТ

ЛОГИЧЕСКА И МОРАЛНА МОТИВАЦИЯ

При кой "Битието определя съзнанието" или "Съзнанието определя битието"? Кога надделява съзнанието (действие чрез знание) или подсъзнанието (действие по емоции, навици, рефлекси)? Как мисли комунистът (съзнателният човек) и антикомунистът (подсъзнателният човек)? Ще разберете някои отговори на тия въпроси от реален диалог между мен (комунист) и един антикомунист, преписани от реална имейл кореспонденция между нас. Не е изключено кореспонденцията да продължи и ако стане така, може тази публикация да има продържение, ако е достатъчно поучителна за повечето хора. А филмът горе онагледява вечния спор за комунизма и не е свързан пряко с изложението по-долу.

Един мой приятел комунист разработваше в един форум разни теми за обществото от гледна точка на марксизма. Но един (както се разбра после) антикомунист, започна да се оплаква, че го тормозят в този форум с думите:

"Боже колко страдание има по света!
Г-н Й…в, ще спрете ли да ме изтезавате с налудничавите си разсъждения
?!" А моят приятел отговори:

"Господин П…в, налудничави бяха идеите, които доведоха до днешното разсипване на България и прогонване на българския народ от нея, а не идеите, които показват как тя да се оправи. Но щом искате да не знаете новите, прогресивни идеи, то ви отписвам от адресантите си."

На което антикомунистът отговори, като зададе уместни въпроси, но които показваха, че той не е чел нищо от оригиналите на Маркс, Енгелс, Ленин, Леонтиев и др. класици на икономическата наука:

"Г-н Й…в, 

Колкото я оправиха, че докараха на власт мутрите, които ни управляват днес? Или колкото преди това в продължение на десетилетия тровиха съзнанието на хората, с красиви илюзии, в името на които избиваха хора и ги затваряха в концентрационни лагери за инакомислие? Знам, че ще ми отговорите, че това не бил истинският марксизъм или както там се казва вашата религия.

Но това е заяждане. Не му обръщайте внимание.

Я ми обяснете простичко как във вашата утопия ще стане разпределението и специализацията на труда? Как ще се разменят продуктите на труда? Кой е механизмът по-който ще се определя дали един продукт се търси или не? Чия собственост ще бъдат средствата за производство? Не ми казвайте "на работниците", питам конкретно – например имаме един струг в един малък цех от 5 души. Когато единият си тръгне от колектива, какво става с неговия дял? Пари ще има ли? Какви ще са те? А банки? Жилищата чия собственост ще бъдат? Кое ще стимулира хората да се трудят и творят? Не ми отговаряйте, че това е естествен човешки стремеж, защото ще ви заведа в циганската махала.

Ако решите да отговаряте, моля не го правете с общи и принципни приказки. Искам конкретни, ясни и прости отговори.
Хубав уикенд.
В…
"

Аз бях решил да напиша нещо накратко – в 5-6 изречения, но после се увлякох и стана много дълго. Мислех, че щом млаежът повдига такива въпроси и дори щом се е замислил над тях, трябва някой да му уважи любознанието:

"До В… П…в.

В…е, ти наистина се заяждаш с П…. Ти си ЯДОСАН на …? На какво и на кого? Ти вече си ПРИЕЛ НА ДОВЕРИЕ, и то се е ЗАПИСАЛО В ПОДСЪЗНАНИЕТО ТИ, че комунизмът (марксизмът) е утопия. В ПОДСЪЗНАНИЕТО ТИ. Т.е. това е станало твой НАВИК на възприемане на тия ПОНЯТИЯ. А както знаем НАВИЦИТЕ трудно се пренаписват. Особено когато човек НЕ ИСКА да чете ОРИГИНАЛИТЕ на Маркс, Енгелс, Ленин, Леонтиев… А има и български ОРИГИНАЛИ, които са ДОРАЗВИЛИ марксизма, а има и такива, които и ДНЕС го правят успешно.

Но след като ти НЯМАШ ОСНОВА, НЯМАШ ЗНАНИЕ от ОРИГИНАЛИТЕ, а си МАНИПУЛИРАН от жълтата преса, в това число и от номенклатурната, няма как да ти пренапишем ПОДСЪЗНАНИЕТО, ако ти САМ не поискаш да го сториш. Ти задаваш тия въпроси не защото искаш ДА РАЗБЕРЕШ отговорите, дори и не защото искаш да НАУЧИШ какви са отговорите, а това значи – не защото искаш САМ ДА СИ ПРЕНАПИШЕШ ГРЕШНОТО ПОДСЪЗНАНИЕ, а просто ДА ИЗЛЕЕШ ЯДА СИ върху някой, който противоречи на ПОДСЪЗНАНИЕТО ТИ.

А и задаваш много елементарни въпроси, по които трябва да се пише дълго. И понеже ние нямаме толкова време да пишем НАНОВО марксизма, ти ще сметнеш, че НЕ МОЖЕМ да отговорим.

Според твоето държане, не е и нужно да ти се отговаря, защото теб не те ръководи РАЗУМЪТ, логическото мислене, а ПОДСЪЗНАНИЕТО, НАВИКЪТ не да (не)мислиш, а да емоционалничиш

"…как във вашата утопия ще стане разпределението и специализацията на труда?"

Ако ти искаше истината, нямаше да употребиш думата "утопия", защото разпределението и специализацията на труда се прави в най-успешните фирми на Запад и на Изток перфектно. Иначе нямаше да са успешни. Аз не знам кой води статистиките в САЩ, но знам от човек, който знае и който казва, че най-успешните 80 фирми в САЩ за 2015 г. имат социалистическо счетоводство и ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ – не да правят печалба, а да задоволят потребности на хората по най-добрия начин. А как се подбират кадри и тяхната специализация е проблем на психология, физиология, образование и много други неща, които се правят къде ли не и за което в едно писмо тук няма място и време. Всъщност тоя въпрос си го задал повече да затрудниш с излишни неща опонента, отколкото да се интересуваш от важната истина.

"Как ще се разменят продуктите на труда?" Също тривиален въпрос. И кво сеа, и аз ли да отговоря . "Ми с МЕРАК ще се разменят?" По-скоро май искаш да питаш

КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВАТ ЦЕНИТЕ на продуктите за размяна?

Сега при КАПИТАЛИЗМА цените ги определя НЕОДУШЕВЕНИЯТ ПРЕДМЕТ, наречен "пазар" (според търсене-предлагане), докато цените при социализма са ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ количеството труд, вложен във всяка стока на пазара или в най-лошия случай –  отношения между ТРУДА, вложен в широката или в малката потребителна кошница.

Т.е. трябва да се изчисли ПЪРВО колко работно ВРЕМЕ и производителна СИЛА са вложени ОБЩО ВЪВ ВСИЧКИ стоки за размяна. Т.е. при социализма НИКОГА В НАЧАЛОТО НЕ СЕ РАБОТИ С ПАРИ, а с НАТУРАЛНИТЕ (природни, естествени, обективни) показатели ВРЕМЕ и СИЛА. И така те се приемат за 100% брутен натурален (трудов) продукт. После се смята за всяка стока по отделно КОЛКО % от нея се съдържат в общите 100%. Т.е. СТОЙНОСТТА на стоката е нейното ПРОЦЕНТНО СЪДЪРЖАНИЕ от ВРЕМЕ и СИЛА в общите 100%. Забележи – тук все още не се работи с пари, а само с натурите (време и сила). После се смята колко пари са нужни да влязат в обръщение, за да стане размяната и от там и циркулацията на парите и съответно на стките. Т.е. ВРЕМЕТО a и СИЛАТА b ИМАТ простото числово отношение с краен резултат x (стойност):

, където a е работно ВРЕМЕ, b е производителна СИЛА,
 
x е СТОЙНОСТТА (не цената).

И едва след като за ВСЯКА стока се знае КОЛКО % е тя от общия труд за размяна (време и сила), едва тогава, имайки предвид общото количество пари, необходими за размяната, се прави СЪЩОТО СЪОТНОШЕНЕ МЕЖДУ ЦЕНИТЕ на стоките. Т.е. СЪОТНОШЕНИЕТО между цените на стоките и СЪОТНОШЕНИЕТО между труда (време и сила), вложени в стоките, трябва да са еднакви. Тук по-важно значение има СЪОТНОШЕНИЕТО между цените, а не толкова ВЕЛИЧИНАТА на цените. Трябва да се имат предвид и двете. Но докато съотношението се определя от труда (от a и b или от x), то величината – от общото количество пари, необходими за размяната.

Така при социализма парите играят роля на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РАЗМЯНА НА ТРУД. т.е. при социализма парите ВЯРНО ОТРАЗЯВАТ СЪОТНОШЕНИЕТО между вложения труд във всяка стока към общия труд, а при капитализма (пазарната икономика) – за кражба на чужд труд, понеже няма яснота нито колко труд има в стоките, нито се има предвид СЪОТНОШЕНИЕТО между труда, вложен във всяка стока към общото количество труд на всички стоки. И след като НЯМА ЯСНОТА, лесно може да се лъже при размяната. И понеже при капитализма никой не пита КОЛКО ТРУД има в стоките, а само КОЛКО ПАРИ даваш за стоката или вземаш от нея… Дори и да са честни хората при размяната в капитализма, те или ще бъдат излъгани или ще лъжат другите (нарочно или без да искат), защото няма яснота колко труд има в стоките и какво е тяхното стойностно съотношение в общия труд.

Затова Маркс определя комунизма като "кристално ясни ЧОВЕШКИ (трудови – бел. от мен) ОТНОШЕНИЯ, както в производството (натурите > време и сила (x) – бел. от мен), така и в разпределението" (стойността и цените – бел. от мен).

И така – ВЕЛИКАТА Октомврийска Социалистическа революция дойде именно с тая цел (да мери труда и съотношенията). А бе революция, защото СМЕНИ СИСТЕМАТА на определяне на цените – при капитализма – пазарно (наслука, хазартно, спекулативно), при социализма – трудово (стойностно, натурално, естествено – време и сила или x).

Така че необходимото, но недостатъчно условие за социализъм (разпределение според труда – кристално ясни по отношение на време и сила (x) трудови, натурални отношения) направи живота у нас до 70-те години много добър материално. Но световните банкери бързо взеха мерки и внедриха у нас, в СССР и в целия соцлагер свои протежета, за да ликвидират това недостатъчно условие за социализъм и така не остана нито едно условие за социализъм. Това бяха според Тодор Живков евреите в ЦК на БКП. Те успяха за 5-6 години да излъжат неграмотния Тато и да ликвидират единствения до тогава принцип за социализъм и от там насетне икономическата основа на социализма вече не съществуваше. Остана само надстройката – съдебна и данъчна система, образование, отбрана, които дълго време крепяха, но само морално, системата. Т.е. след 70-те години се възцари напълно КАПИТАЛИЗМЪТ, но не РЕСТАВРИРАН в стария си вариант, а в друга негова ФОРМА – ДЪРЖАВЕН КАПИТАЛИЗЪМ, при който трудът не се мереше, а се ПОДЧИНЯВАШЕ на приумиците на номенклатурата, а работниците и творците бяха ПОДЧИНЕНИ РОБИ на тая система, без право на мнение, инициатива и творчество, в която система се появиха и крадци на високо равнище, които после бяха "хванати за топките" от западните служби, за да предателстват, което правят и до днес.

И точно на това необходимо, но недостатъчно условие се дължаха успехите на прохождащия социализъм както у нас, така и в СССР и в целия соц. И затова соцлагерът стана световна сила, а България – ВТОРОТО ИКОНОМИЧЕСКО ЧУДО в света след Япония до 1970 г. А и Япония прилагаше същата ЯСНОТА в ценообразуването, защото го бе взела от нас. Същото правеше и ФРГ, Франция, дори САЩ на различни ОТРАСЛОВИ НИВА до сега…

Затова ти ЛЪЖЕШ ХОРАТА и себе си, като казваш, че комунизмът е утопия, понеже ЯСНОТАТА В ТРУДА И ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО го ползват в една или друга степен всички напреднали страни в момента. Т.е. първото НЕОБХОДИМО, но НЕДОСТАТЪЧНО УСЛОВИЕ за социализъм го има във всяка страна в момента. Т.е. практиката показа, че марксизмът (яснотата в ценообразуването) не е утопия, а необходимост, за да могат хората да са на ЯСНО колко труд обменят помежду си. Разбира се все още има НЕЯСНОТИ или нарочно замъглени стокови отношения в сегашните капиталистически държави – лъвският пай го лапат банкерите (лихварите) и дори си печатат пари, без да се съобразяват нито със скоростта на обръщението, нито с оличеството пари за обръщението, нито с величината на цените, нито от вложените време и сила в стоките, нито със съотношенията им. Т.е. на микро равнище (в предприятия, в някои отрасли) във всяка страна има социализъм (ясни трудови отношения), особено във водещите предприятия, но в отношението банкери, политици, медии (пропаганда) и обслужващ ги персонал от една страна и целия трудов процес от друга страна има явно надлъгване и диктатура на паралиите.

"Кой е механизмът по-който ще се определя дали един продукт се търси или не?" – Офффф, че за това има тържища, а може и да няма – по ИНТЕРНЕТ ще се показват качествата на продукта, а ако още не е произведен, за това има ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ: – има търсачки – Гугъл, Яху, Бинг и стотици местни, по които един маркетолог знае как да направи изследване какво се търси. Ако ти наистина се интересуваш, мога да ти пратя литература по въпроса, тъй като изучавам и практикувам интернет маркетинг. А конвенционалният вече е негов частен случай…

"Чия собственост ще бъдат средствата за производство? – Тъй като те е МАРЗЯЛО да четеш от оригиналите на марксистите, ще ти кажа моя извод – който се мисли за собственик, той е ПЪЛЕН НЕНОРМАЛНИК… Все едно в едно семейство хладилникът да е собственост на мъжа, а печката – на жената и никой да няма право да борави със собствеността на другия… Ако има такъв спор в едно семейство, то значи е НЕНОРМАЛНО…

"…един малък цех от 5 души. Когато единият си тръгне от колектива, какво става с неговия дял?" – Ето тук един наистина ОСНОВАТЕЛЕН въпрос, за разлика от всички предишни. Отговарям:

Първо, ти не казваш КОГА и ОТ КОЙ е придобит този струг? Но ще ти кажа ИЗХОДНАТА ТОЧКА, по която трябва да се разсъждава – Ако и петимата са го купили, независимо кой колко ПАРИ е вложил в него, то първо трябва да се има предвид ТРУДА (работно ВРЕМЕ и производителна СИЛА), която всеки от петимата са вложили в производството чрез този струг. После ВРЕМЕТО и СИЛАТА трябва да се ИЗРАЗЯТ в пари и тогава да се види кой колко труд (пари, ако са изразени според труда) е вложил в струга. И съответно да си получи дела при напускането… Тук ще възникнат много други въпроси – защо напускащият един човек не вземе струга със себе си и да изплати частите на другите? Т.е. чия е "собствеността" върху струга?.. Ами НОРМАЛНИТЕ ХОРА ще се запитат кой при какви условия ще произведе повече и по-качествена продукция в полза на цялото общество, а не чий е стругът… Т.е. НОРМАЛНИТЕ хора ще питат при какви условия ще бъдат ПО-ПОЛЕЗНИ НА НАРОДА, а не чия е собствеността…

"Пари ще има ли? Какви ще бъдат те?" – горе посочих, че когато парите играят роля на ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА за размяна на труд, те не са излишни, но когато те нямат информация за количеството труд в стоките, нито съотношенията, те ще бъдат лъжливи, т.е. вредни. Т.е. унищожаването на парите, без яснота в натурите и отношенията в общия труд, също ще доведе до хаос или първобитни отношения между хората. А тия сегашни пари (монети и банкноти) вече се заменят постепенно от електронни пари, а и има и техни разновидности като биткойните, ама тях още не съм ги разбрал точно какви са… Няма никакво значение от какъв материал са направени парите, стига те правилно да отразяват количеството труд. Дори няма значение и валутата – дали с левове, долари, паунди, евра, йени, йоани или с рубли ще работим. Стига да сме на ясно колко труд съдържа дадена единица от дадена валута и да контролираме тяхното количество в обръщение….

"А банки?" – банката е просто едно ЧЕКМЕДЖЕ, което съдържа излишни пари, които не са в обръщение. Но ако се мери трудът и има яснота колко труд се съдържа в дадена единица валута, то банките значи СКЛАДИРАТ ТРУД, а не само някакви произволни знаци в хартийки или в монети. Ти кажи ЧЕКМЕДЖЕТО дали ще е от полза или не? Ако ЧЕКМЕДЖЕТО гарантира опазването на парите, какво лошо? Но при капитализма ЧЕКМЕДЖЕТО почва да ти се качва на главата и да ти налага условия, без да се съобразява КОЛКО ТРУД (време и сила) има в парите и съответно КОЛКО ТРУД (време и сила) влага ЧЕКМЕДЖЕТО да ти пази парите. Т.е. при социализма банката е едно просто чекмедже, което трябва да покрие разходите си по опазване на парите посредством "лихва". Но на практика това не е лихва, а пак вложен труд и други разходи. Но при капитализма банката не смята разходите си по опазването на парите ти въобще, а си прави произволни вече такси, десетки и стотици пъти по скъпи от цената на труда си, т.е. граби те. Може с 10 стотинки да краде на човек, но ако са милиони души?… Затова и трудът на банковите служители трябва да е …НОРМИРАН…

"Жилищата чия собственост ще бъдат?" – жилищата се водят ЛИЧНА собственост, а не частна, защото не влиза в обществени отношения на размяна на труд, т.е. жилището ти не ти носи стойност при отношенията ти с другите хора…

"Кое ще стимулира хората да се трудят и творят?" – Да, това е "естествен човешки стремеж" и ако той липсва, това е ПСИХИЧЕСКО ЗАБОЛЯВАНЕ. Тук опираме до ЗДРАВОСЛОВНИЯ (ПРИРОДОСЪОБРАЗНИЯ) НАЧИН НА ЖИВОТ и мислене. При капитализма няма ПРИРОДОСЪОБРАЗНО отношение към труда и колкото и природосъобразно (хранене, почивка, спорт) да живеят капиталистите и техните роби, те се разболяват психически. Същото става и в "…циганската махала".

Възниква въпросът: "Може ли все пак ние да сме нормални, като живеем в ненормална (капиталистическа) среда?"

Можем, ако се борим да я сменим със социалистическа, т.е. с нормална…

Все пак трябва да се признае, че твоята критика по отношение на тукашните активисти, е основателна, понеже повечето наистина възприемат марксизма като религия. Ами просто си вЕрват в него, плещят зазубрени цитати, без да го разбират и без да могат да са полезни практически при промяната. Например аз не познавам нито един, който да може да направи СОЦИАЛИСТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО в какъвто и размер предприятие да вземем. А Маркс казва в том 3 на "Капиталът", че счетоводството, контролиращо труда (времето и силата, т.е. натурите) вече е основополагащо. И аз не разбирам от такова счетоводство, но съм се погрижил да намеря учебници от автори, които са се утвърдили не само в теорията, но и в практиката. А навремето, помня го, работил съм в наистина социалистическо по отношение на счетоводството (само) предприятие с изключителна счетоводна култура, за разлика от производствената, където вече разложението бе в прогрес поради номенклатурния капитализъм.

Та тукашните активисти наистина са всеотдайни, добри и честни хора, но те нямат способности да направят на практика соц производство и счетоводство. И понеже Природата уважава такива хора, не им дава властта, за да не се изложат и за да не оплескат нещата, понеже само с лозунги речи, политика, избори, политически чаршафи, наречени "политически програми и платформи" нищо не става. Т.е. ако (не дай си боже) те вземат властта, не знаят какво да я правят.

Останаха обаче други проблеми, които марксизмът не е решил, защото по онова време (на Маркс) науката не е имала такова развитие. Марксизмът реши трудовите отношения (контрол над стойността и цените). Но това е само ПОЛОВИНАТА от проблемите.

ДРУГАТА ПОЛОВИНА – йерархичните отношения, марксизмът не е решил. Но логическото му развитие би трябвало да ги реши. Т.е. развитието на марксическото мислене (диалектическият материализъм) би трябвало да реши и тоя проблем. Е, той вече е решен на първо ниво – остава да се изработят и числовите (натурални, измерими) отношения. В това направление се работи за сега само в България. Т.е. учените в България ще бъдат водачи на Човечеството, ако успеят на практика да приложат разработките си. АМИН!!!

В…е, ако всичко това ти го разбираш, след като ти го обясних (накратко), значи си нормален човек…

УСПЕХИ"

Едно филмово отклонение. Всъщност цялата тая страница е 
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ВАЖНАТА ЗА МОМЕНТА ТЕМА:

На което (без видеото, сега е сложено) В… ми отговори подигравателно следното:

"Г-н Бонев, Много ме развеселихте с Вашето писмо. Краткият ми отговор на него е долната карикатура. По-дългият ще бъде другата седмица, защото сега нямам време.

За незнаещите английски: “Марже, на теория съм съгласен с теб. На теория комунизмът работи. На теория.”

С пожелания за хубави почивни дни.
ВП

Sent from my iPhone
(виждате, че Виктор не е беден човек, щом работи със смартфон с марка iPhone и което определя ПОДСЪЗНАНИЕТО МУ. А това Marge, което той неправилно е превел "Марже", на български звучи "марж" и буквално означава "ръб" или "край", но като смисъл означава нещо като презрителното "разкарай се, бе, ръб" "махай се" или "край на връзката ми с теб"…

Аз направих изследване в коя фирама работи, какво точно работи, т.е. да видя неговото трудово и доходоносно битие, т.е. каква е мотивацията му за разговор и за мисленето му). И ето моят отговор. Ще ми се да е последен, защото и друг път сме си писали, но той не се стреми да разбере, а да ти се наложи.

В…,

ПОДИГРАВАТЕЛНОТО ти отношение към ТРУДА ми и ВРЕМЕТО, което вложих да ти обясня някои НАЧАЛА на комунизма, означава НЕУВАЖЕНИЕ КЪМ ТРУДА на другите хора. Изградил си ПОДСЪЗНАНИЕ на ГОСПОДАР, чиято жизнена цел в живота е да ПАРАЗИТИРА върху труда на другите хора.

Тази е и причината да НЕ ИСКАШ ДА РАЗБЕРЕШ комунизма, а да си изградиш ОПРАВДАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ за господарското си ПОДСЪЗНАНИЕ.

Разбираемо е – ти работиш във фирма, която НЕ ПРОИЗВЕЖДА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТОЙНОСТИ, а се занимава С ТЪРГОВИЯ и печалбата за вас е по-важна от стойността, която предлагате. Твоята фирма е посредник между тия, които предлагат първичната стойност и крайния потребител. А при капитализма винаги посредниците са по-печеливши от творците, т.е. посредниците ПАРАЗИТИРАТ върху творците…

Един от източниците ви на доходи е "…интересни оферти за пътуване, както и 20 възможности за Privilege Club ниво Gold, намаления до 50% на билети с мили до редица дестинации от глобалната си мрежа."

Друг източник са МЕДИЦИНСКИТЕ ФАЛШИФИКАТИ на проф. Богдан Драгански, "топ невролог" в Швейцария. Както всички ОФИЦИАЛНИ доктори, и тоя е фалшив, понеже проблемите на здравето са решени ОКОНЧАТЕЛНО И ЗА ВИНАГИ много отдавна (преди хиляди години) и то без хората да си харчат парите за доктори. Т.е. ОФИЦИАЛНАТА медицина лъже, краде и убива КЛИЕНТИТЕ СИ (тя няма пациенти, а търговски донори)…

Ето защо твоето Privilege Club ниво Gold ПОДСЪЗНАНИЕ, никога няма да признае комунизма, защото той не пробутва фалшификати и скъпоценни дрънкулки за тоалети на дамите, само и само за да си пълни гушата…

Затова ти си МАТЕРИАЛНО заинтересован да няма комунизъм, защото той ще ти МЕРИ ТРУДА (времето и силата, x) които влагаш и полезността на продукта, който произвеждаш, а не както сега твоите шефове произволно разпределят печалбите между вас, печалби, основани на търговски тарикатлъци за смучене на принадена стойност.

Така че не си прави труда да ми отговаряш, от опит знам (и друг път сме си писали), че твоята цел не е ДА РАЗБЕРЕШ и ЗАЕДНО ДА СТИГНЕМ ДО ИСТИНАТА и да я практикуваме, а да ми се качиш на главата с празна софистика (безлогично дърдорене).

И при толкова доказателства от мен, че комунизмът не е само теория, а ежедневна практика в цял свят, макар и не напълно по теорията, ти продължаваш ДА ЛЪЖЕШ, че комунизмът е САМО теория, т.е. – утопия… Дори в думата "теория" ти влагаш обиден, жаргонен смисъл, като нещо лъжливо, а "теория" е съвкупност от логически доказани истини, за разлика от "хипотеза", което е сбор от логически предположения, т.е. от недоказани твърдения. Теорията е вид план за строеж, докато хипотезата е само разсъждения за строеж. Значи ти нищо не си разбрал от прочетеното, а може даже и да не си го прочел. В първия случай понеже нямаш логическо мислене, а при втория – от високомерие (де ще си губиш времето да четеш глупостите на един комунист)…

Така че, ако продължаваш да се мислиш за Privilege Man, аз нямам време да си губя времето с теб.

УСПЕХИ

One Response to РЕАЛЕН ДИАЛОГ между КОМУНИСТ и АНТИКОМУНИСТ

  1. Димитър каза:

    Много добри отговори. За съжаление сега повечето хора, особено младите, не мислят с главите си, а с алчното си подсъзнание.

Напиши ОТГОВОР

%d блогъра харесват това: